Tomasz Hrynacz
Aneta Krawczyk: "Interfejs ze światła" (fragm.) „Topos” 1/2000
W tych wierszach świat niknie, a poeta pyta, z jaką siłą owo niknięcie obejmuje świat. Tomasz Hrynacz wskazał interesujący pomysł na wiersz. Wiersza traktujący o najważniejszych sprawach dla każdego, kto chce b y ć. Kto pragnie istnieć przez światło: przez miłość.
Otóż, „Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych” ukazują dyskretny urok formatowania- uczuć, przeczuć, myśli. Nie kopiują danych. Nie sortują wiedzy. Nie zapisują niczego automatycznie ad memorium
do jakiegoś katalogu kluczy interpretacyjnych, tropów, analogii, autorytetów. Tworzą raczej osobny obszar pamięci subiektywnej: pośród korowodów detali, na które n a p o t y k a (...) współczesny poeta- powracający do stałych miejsc, gdzie spodziewa się odnaleźć światło, ład.
Dramaturgia „Partycji”- wierszy miłosnych- polega na umiejscowieniu w czasie tego, co wieczne, na uczynieniu relatywnym tego, co bezwzględne. Dramaturgia, którą można dostrzec pomiędzy biegunami skończoności, ograniczenia i bezkresu, pomiędzy wyodrębnieniem i asymilacją. Pomiędzy miejscami podzielonymi.
Tomasz Hrynacz
fot. Lesław E. Kopecki


"Zwrot o bliskość", Kraków 1997
"Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych", Sopot 1999
"Rebelia", Wrocław 2001
"Prędka przędza", Szczecin 2010
"Przedmowa do 5 smaków, Szczecin 2013


Najnowsze wiersze:

"Twórczość" 6/2019
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie