Tomasz Hrynacz
Bibliografia

Książki poetyckie:

"Zwrot o bliskość", Biblioteka "Studium", Kraków 1997
"Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych", Biblioteka "Toposu", Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 1999
"Rebelia", Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Wrocław 2001
"Enzym", Wydawnictwo "Mamiko", Nowa Ruda 2004
"Dni widzenia", Wydawnictwo MTM, Jugowice 2005
"Praski raj", Wydawnictwo "Mamiko", Nowa Ruda 2009
"Prędka przędza",Wydawnictwo "Forma", Szczecin 2010
"Przedmowa do 5 smaków",Wydawnictwo "Forma", Szczecin 2013
"Noc czerwi",Wydawnictwo "Forma", Szczecin 2016

Wybór recenzji


K. Maliszewski, Wyjście z getta: jeszcze złudzenie czy już pokolenie, „Odra” 1996, nr 7-8.
P.W. Lorkowski, Warsztat oniryczny, „Studium” 1996, nr 5.
R. Kobierski, Oswajanie podziemia, „Czas Kultury” 1997, nr 4.
J. Gruzla, Bezcenna mapa Czarnych Lądów, „Arytmia” 1998, nr 1.
K. Maliszewski, „A już myślałem, ze nastąpi przewrót”, Studium 1998, nr 10.
R. Kobierski, Zardzewiałe zwrotnice, „Topos” 1998, nr 1-2.
J. Gruzla, Chwilowy postój w oczekiwaniu na stan równowagi, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3.
B. Wołowicz, Bardziej być, „Czas Kultury” 1998, nr 6.
J. Klejnocki, Ku światłu, „ Gazeta o Książkach” (w: „Gazeta Wyborcza”) 1999, nr 11.
E. Łukowska, Wyjście z mroku, „Kartki” 1999, nr 2.
J. Gruzla, Oto książka ( o pustce i wojnie przeciw niej..., o pulsującym świetle), „Kartki” 1999, nr 2.
K. Maliszewski, „Szaleństwo świata musi biec”, „Arkusz” 2002, nr 5.
P. W. Lorkowski, Uwięziony w światoobrazie”, „Topos” 2002, nr 3.
A. A. Wójcik, Pustostan, „Czas Kultury” 2004, nr 5-6.
M. Czuku , Mamrotanie,rozstrząsanie, potykanie, „Poetica” nr 2(16)/05, „Tygiel Kultury” 2007,nr2.
A. Słobodzian, „Iść pod rękę z własnym życiem”, „Czas Kultury” 2006, nr 1.

Tomasz Hrynacz
fot. Lesław E. Kopecki


"Zwrot o bliskość", Kraków 1997
"Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych", Sopot 1999
"Rebelia", Wrocław 2001
"Prędka przędza", Szczecin 2010
"Przedmowa do 5 smaków, Szczecin 2013


Najnowsze wiersze: "Twórczość" 6/2019


www.dolnoslaskosc.pl/index.php?iddoc=146&omowienia=1 www.mamiko.pl/translacje.php www.tvorac-grada.com/ucesnici/tomasz/sve.html www.poezija.com.pl www.magazyn-cegla.net http://zeszytypoetyckie.pl/poezja/152-tomasz-hrynacz http://xavierfarreabcd.blogspot.com/search/label/Tomasz%20Hrynacz http://pomosty-dolnyslask.pl/?page_id=236 http://www.wforma.eu/hrynacz-tomasz,259.html http://trepang.livejournal.com/459292.html http://off-press.org/main/?s=Hrynacz http://tematyzszewskiej.pl/tematy/?z-wlasnej-woli,130 http://opt-art.net/helikopter/tomasz-hrymacz-cztery-wiersze/


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie