Michał Murowaniecki
Patryk Szaj o "Stratosferze"
Poezja Michała Murowanieckiego stara się ocalać człowieczeństwo – nie takie przez duże C, ale małe, osobiste, mieszczące się w pojedynczości istnienia, takie, które cechuje wrażliwość, uwaga, otwartość na świat; takie, które samo pragnie ocalać to, co nieuchronnie ulatuje w kierunku „stratosfery” albo raczej „sfery strat”. To, co prywatne, i to, co publiczne, łączy się tu w tym, co wspólne, jednak żaden z elementów tej triady nie znika z oczu, każdemu chciałoby się oddać sprawiedliwość.

fot. Marta Murowaniecka


Punctum (SLKKB, Łodź 2008)
Spięcie (SPP OŁ, Łódź 2010)
Owoce noża (Kwadratura, Łódź 2012)
Stratosfera (WBPiCAK, Poznań 2018)


Tom "Stratosfera" zakupić można np. online na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu (link w sekcji poniżej) lub w księgarniach wskazanych przez wydawnictwo.

Tom "Owoce noża" jest dostępny w księgarni internetowej serwisu Poezja-Polska.pl (bezpośredni link w sekcji poniżej).

Tomiki "Punctum" i "Spięcie" dostępne po kontakcie z autorem: m.murowaniecki@gmail.com
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2019  Fundacja Literatury w Internecie