Jarosław M. Gruzla
POLSKA W POLITYCE CIA
Rozumiem, że sprawa UE jest nagląca, z powodu mającego następstwa natury bezpieczeństwa, mniejszego niż to sądzono znaczenia środkowej Europy w układzie Wspólnoty. Liczenie na to, że ja to szybko zrozumiem jest chyba nie mają sprawą. Więc poukładam sobie te sprawy następująco:
1. UE ma ograniczone dla USA znaczenie z uwagi na bezprecedensowe odchodzenie od Traktatu Północnoatlantyckiego szeregu rządów państw zachodniej i środkowej Europy
2. UE jest natomiast liczącym się rynkiem zbytu nie tylko towarów, ale i usług i musi pozostać w centrum uwagi USA do czasu, kiedy będzie możliwe przeformułowanie strategii rządowej tak, aby nie nastąpiły perturbacje gospodarczo-giełdowe o znaczeniu strategicznym
3. UE ma dwa atuty dla USA, które powinny być zawsze brane pod uwagę: liczba ludności oraz poziom życia w połączeniu z zaszczepioną trwale przez USA potrzebą luksusu, co udało się kolejnym Administracjom od lat 50-tych
4. UE jest także polem działań wywiadowczych różnych państw, co w konsekwencji czyni z Europy porządną platformę pewnego rodzaju porozumienia, które jest niuansowane dyplomacją, kontraktami gospodarczymi, zabiegami o surowce, religijnym tyglem o rosnącym znaczeniu buddyzmu, przejmowaniem sił zwrotnych przez siły konkurencyjne w sposób w miarę bezpieczny dzięki działaniu pół i wirów władzy na taki sposób, iż UE nie jest do przejęcia przez jednorodną strukturę władczą zdolną do manewrowego uderzenia w interesy USA
5. UE jest również w całości obejmowalnym przez intelekt konstruktem strategicznym, który nie może być podzielony, bo taka jest koncepcja amerykańska od 1987 roku
6. UE ma za zadanie realizować postanowienia wszystkich międzynarodowych układów, które są składnikiem życia wspólnotowego.

Gina Haspel, CIA (USA 31 V 2016)

Polska pozostaje kluczowym polem manewrowym w koncepcjach amerykańskich, chińskich i rosyjskich, więc nie można jej wydzielić, jako terytorium bezpiecznego i o ustalonym statusie. Tak więc trzeba mieć na uwadze, co następuje:
1. Polska posiada takie surowce, które są niespotykane na świecie, na których ceny są wysokie i ich limitowanie zależy od rządu polskiego; do tego Polska posiada na dobrym poziomie nauczanie i strukturę organizacyjną takich specjalizacji, potrzebnych do wyzyskania tych bogactw, jak: górnictwo węgla, metali szlachetnych, domieszkowych, wysoko-zależnych i siarki, metalurgię, wydobycie złota, srebra i platinum, marynarka śródlądowa i morska, nauczanie budowy okrętów na takim poziomie, którego nie ma już na świecie w żadnym kraju i państwie o znaczeniu strategicznym dla trzech mocarstw, nauczanie i wyzyskiwanie surowcowe bogactw, które nie są teraz przejmowane, a są składowane w pokładach stałych i zalegają na bardzo korzystnych glebach (boksyty, rtęć, agat, turmalin, granat, złoto monoatomowe); Polska posiada największe w świecie złoża miedzi, cynku, ołowiu, siarki, wolframu, kobaltu, srebra, organicznego cyjanku, handlowego szmaragdu, handlowego granitu, handlowego kwarcu, żelaza, porfiru i wielu innych, co czyni ten kraj krajem złóż o niespotykanym na świecie nagromadzeniu
2. Polska jest strategicznym partnerem USA tylko o znaczeniu przejściowym, gdyż te wszystkie złoża i bogactwa Ziemi, nie są wyzyskiwane nie tylko przez gospodarkę tego kraju, ale też nie są wyzyskiwane przez gospodarkę UE, a powinny być dobrem trzech mocarstw
3. Polska powinna być tak zarządzana, że każde z mocarstw oraz UE powinny mieć łatwy dostęp do tych surowców, bazy transportowej, morskiej, lądowej, ale nie kolejowej, bo to może doprowadzić do uniezależnienia się tego kraju, gdyż Polska ma na zachodzie zwłaszcza silną sieć kolejową; Polska ma za sobą wiele przejść tragicznych, więc jest łatwym do prowadzenia partnerem o ustalonej renomie ofiary, który to status czyni ten kraj i jego rządzących stałym polem infiltracji, wpływów, przejęć oraz wojen
4. Polska musi pozostać w strefie wpływów zachodnich tak, by była do wyzyskania przez układ wpływów Niemcy-UE-Rosja i żeby USA mgły moderować ten wpływ, kierując zainteresowanie układu państw Chiny-Rosja na układ z Niemcami
5. Polska nie ma za to ustalonej renomy dyplomatycznej i utrzymywana jest w niewiedzy oraz nieświadomości politycznej o swojej roli gospodarczo-strategicznej przez wszystkich ważnych graczy oraz rządy mocarstw.

Gina Haspel, CIA (USA 01 VI 2016)

Sprawy świata są dzisiaj w podstawowym konflikcie, który jest dostosowawczo-zależny od sił lewicy i prawicy na świecie. Ten układ odwieczny i nieuchronnie doprowadzający do wojen i do rozwoju ludzkości musi być doprowadzony do takiej harmonii, by USA stały się najważniejszym graczem świata nie tylko w skali międzynarodowego prestiżu, ale także na poziomie sił gospodarczych,finansowo-giełdowych, społecznych oraz kulturowych. Na razie sprawy świata można opisać w skrócie kilkunastoma punktami, które są opisem potencjału:
1. USA mają potencjał ogniskujący się w Ameryce Płn., a twierdzą strategiczną USA jest wschodnie wybrzeże, które zawiera w sobie centra rządowe, przywódce, społeczno-gospodarcze i strategicznie najważniejsze
2. Chiny mają potencjał, który swoim zasięgiem wykraczać zaczyna poza tradycyjny obszar kultury chińskiej i można powiedzieć, że jest tylko zależny w najwyższym stopniu od wszystkiego poza żywnością od swoich sąsiadów lub rynków światowych
3. Rosja ma potencjał ogniskujący się na połączeniu płyt Eurazji i pozostaje największym terytorialnie państwem świata, a mimo trzeba wspomnieć, że większość jego terytorium pozostaje wieczną zmarzliną, która wikła rządzących Rosją, tak jak kiedyś rządzących ZSRR w potężne, a wręcz monstrualne koszta utrzymania tego kolosa, którego los jest i tak przesądzony wcześniej czy później – rozpad i zatracenie
4. Niemcy mają potencjał nierównomiernie rozłożony, gdyż jest to państwo ułożone w dorzeczu Renu i ziemie po obu jego stronach mogłyby spokojnie pełnić rolę gospodarczo-rolniczą ze względu na jego rozległe dorzecze, a Niemcy, nie chcąc trwać w gospodarce rolniczej są uwikłane od wieków w zaborcze wojny z sąsiadami, bo ubzdurały sobie ponadnormatywny rozwój różnych gałęzi przemysłu, do których surowców potrzebują bardziej niż żywności, żeby się dowartościować, kosztem innych i tak napadają, niszczą i grabią od lat 800
5. Francja ma potencjał ludnościowy, gospodarczy i terytorialny dużo lepiej zbalansowany niż bliskie jej dzisiaj Niemcy i dlatego Francuzi nie dążą bezprzykładnie do zaboru, a tylko nie mogą wytrzymać naporu swojego ego
6. Wielka Brytania ma potencjał, który w dzisiejszych czasach postkolonialnych sprowadza się do zasobów Wspólnoty Brytyjskiej, która jest zaprzeszłą strukturą bez specjalnego zaplecza przyszłościowego i zasobów dla dawnej metropolii, gdyż państwa Wspólnoty są skonfliktowane ze sobą, mając inne posadowienie kontynentalne oraz cele i przyszłość
7. Brazylia ma potencjał tak skrojony, że nie sposób mówić o tym państwie, nie widząc jego znaczenia dla całego globu, bo stanowi ono rezerwuar wód oraz lasów wpływający na cały globalny klimat
8. Argentyna ma potencjał iście zdradziecki, gdyż jest rozległym państwem, które nie może wyzyskać go nigdy bez wikłania się w rozterki wojen o zasoby wody, surowców oraz ludzi
9. Japonia ma potencjał nierównomiernie rozłożony i to sprawia, że zauważa się od razu odseparowanie i ściśniecie tego kraju, które to warunki sprawiają, iż jest on narażony na wewnętrzne rozterki dające efekt w postaci społeczeństwa zakompleksionego, a jednocześnie walczącego ciągle z sobą samym o przestrzeń do rozrodu, gdyż jest to naród liczący na ekspansję zawsze
10. Kongo a potencjał zrównoważony pod względem ludności, terytorium, bogactw i zasobów wodnych oraz lądowych, jedyny mankament to nieprzystający do dużego terytorium wąski dostęp do oceanu.

Gina Haspel, CIA (USA 15 VI 2016)

Teraz powinnam wyznaczyć cele strategiczne przed Administracją USA w zakresie myślenia i strategicznego, i wizji przyszłości, które to perspektywy zmieniają się co dekadę ze względu na wirowy ruch pól rządzących światem gremiów. Cele te mogłabym opisać w kilkunastu punktach ramowych:
1. Dostosowanie Chin do takich zadań we współpracy z USA, by było możliwe współdziałanie, bez konieczności rozbijania tego państwa w wyniku działań gospodarczo-społecznych, ponieważ kolos ten ma taką strukturę, która zawsze powoduje zagrożenie ekspansją, gdyż zasoby wód i żywności są duże, ale surowców i potrzebnych do przetrwania materiałów organicznych nieduże, co powoduje wychodzenie Chin zawsze naprzeciw wojnie albo wewnętrznej alba na zewnątrz
2. Dostosowanie Rosji do takich zadań we współpracy z USA, by było możliwe takie współdziałanie, które da efekt zapadającego się kolosa, który kiedy się rozleci, nie pochłonie ze sobą zasobów innych państw oraz nie rozwarstwi Europy na tyle, by był to obszar, który będzie trzeba nadmiernie wspierać bez możliwego później zwrotu czyli będzie to inwestycja bezzwrotna da USA
3. Dostosowanie Kanady w ten sposób do współpracy z USA, by to państwo Wspólnoty Brytyjskiej nie mogło zbyt bardzo osłabić USA, a jednocześnie nie wikłało USA w działania zdradzieckiego Imperium Brytyjskiego, które zawsze chce oparcia w potencjale obcych, bardziej zasobnych terytoriów
4. Dostosowanie Wspólnoty Europejskiej do takiego oddania swoim własnym interesom, które będą współbieżne do interesów USA przynajmniej w 50 %, co wówczas da Stanom Zjednoczonym możliwość takiego grania w kierunku połączonych potencjałów współpracujących ze sobą Chin i Rosji, by USA nie musiało już więcej chronić swojej pozycji gospodarczo-handlowej w jakiejkolwiek wojnie nawet regionalnej
5. Dostosowanie obu Ameryk do takiej współpracy we wzajemnych często rozbieżnych celach, by Ameryki Płn. i Płd. były same w sobie terytorialnie niezależne od siebie, a jednocześnie ta współdziałały dośrodkowo, by polityka izolacjonizmu, która jest naturalną polityka USA była możliwa do realizacji w stosunkach na całym świecie w najbliższych trzydziestu latach
6. Dostosowanie Afryki do polityki USA w ten sposób, by cały ten kontynent mógł być na tyl harmonijnie rządzony, by nie była tam ani wojen, ani katastrof humanitarnych, ani też niebezpiecznych zarzewi konfliktów
7. Dostosowanie Japonii do takiej polityki USA, by to państwo mogło się realizować na swym terytorium i mogło harmonijnie współpracować z najbliższymi sąsiadami z kontynentu azjatyckiego
8. Dostosowanie Bliskiego Wschodu do takiego bliskiego USA działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, by kraje tego regionu mogły być dla siebie samych partnerami oraz bezpiecznie współdziałały, tocząc grę gospodarczą USA
9. Dostosowane świata do takiego współdziałania wszystkich kontynentów, by USA mogło utrzymać przewodnictwa na świecie
10. Dostosowanie zasobów całego globu do takiego działania USA, by te mogły się ciągle i niezmiennie rozwijać
11. Dostosowanie ONZ do współdziałania z USA tak, by była to organizacja wspierająca cele USA.

Gina Haspel, CIA (USA 18 VI 2016)

/ŚCIŚLE TAJNE/
Rozkład sił strategicznych nie pozwala na to, żeby USA uznały działania Chin i Rosji za bezpieczne dla siebie, Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, a być może dla Traktatu Panamerykańskiego. Chiny rządzone są na sposób dyktatorski od lat 50-tych XX wieku. Stan wiedzy na ten temat jest wystarczający, żeby co nieco powiedzieć o świętości świętych i o drodze USA do luksusowego życia, że pieniądze świata.
USA boryka się z takim problemem – jak moralnie wejść do czegoś, co z moralnego punktu widzenia jest niemoralne? Jak czuć się w tej sytuacji wspólnego działania z Chińczykami, kiedy oni są nie tylko podobni nazistom, ale jeszcze jakoś tak… gorsi. Ponieważ pani myśli o liczbach, to ja mogę przytoczyć różne dane i powiem, że dane można skatalogować, a katalogi mają zwycięzcy. USA ma dane dotyczące tego, np. jak wyglądały straty w ZSRR, w czasie głodu lat 20-tych i 30-tych XX wieku, spowodowanego projektem, na który wyłożyły swoje fundusze i Niemcy, i Szwajcaria, i USA. Takie były ówczesne uwarunkowania. Myślano o zmianach! Masy chłopsko-robotnicze, współpracownik państwa Karl Marks i jakieś popłuczyny angielskie, które mu przypisano. Razem mix taki, że wywiad dzisiejszy by to przyklepał. Nauka nie jest dla naukowców, tylko dla państwa.
Nie idzie o liczby:
1. lata wojny domowej w Rosji – 32 mln ludzi
2. lata przemian i zmian w ZSRR – 51 mln ludzi
3. lata wojny tzw. ojczyźnianej w ZSRR – 29 mln ludzi/
I, co z tego? Jakiś morał? I byli tacy, którzy twierdzili, że to jest do przewidzenia, co wtedy czy wtedy nastąpi. A tamte warunki życia są po prostu cięższe niż nam się tutaj wydaje i ludzie inaczej wartościują życie - zawsze jest ono mniej warte niż chleb. Za chleb można i zabić, i zgwałcić. To nie Indie, od których tak się pani odżegnuje. Tam ludzie umierają z biedy, ale się nie zabijają dla bogactw.
Gina Haspel, CIA (USA 15 I 2019)


Centralna Agencja Wywiadowcza musi liczyć na wiele, a Chiny i Rosja nie mogą wiedzieć na, co liczy Administracja USA. Tylko, że CIA pozostaje niezależną Agencją rządową, która nie wnika w system rządzenia państwem demokratycznym, a pozostaje lojalną instytucją nadzorująca poziomy bezpieczeństwa państwa oraz rządowy.
W sprawie Polski jest kilka elementów, które muszą zostać wyzyskane od razu i powinny stanowić tarczę ochronną rządu USA przez uzurpacjami Wschodu, a ten nieduży i mało znaczący kraj musi być monitorowany stale, gdyż jego surowcowo-gospodarczy, więc usługodawczy względem państw znaczących na świecie charakter sprawia, że jest on kością niezgody oraz przedmiotem rozgrywek kilku ostatnich dziesięcioleci, a w przeszłości zasoby tego kraju były powodem do konfliktu na skalę globu.
Teraz Centralna Agencja Wywiadowcza odkryła, iż Chiny, planując swoją ekspansję w kierunku UE uczepiły się pewnego chytrego planu, w którym, w centralnym miejscu umieściły przywódcę religijnego Tybetańczyków, Dalajlamę XIV, który za swoje zaangażowanie na tym polu zażądał od chińskich przywódców spenetrowania Polski, jako kraju zagrażającemu integralności buddyjskiej i mającemu niebywale i trwale niebezpieczny wpływ na UE. Jego wynurzenia na ten temat zostały zawarte w memorandum do rządu polskiego (XII 2018 r.), który to dokument parafował Prezydent Chin, Xi Jinping.
Strategia chińska weszła w fazę decydującą, skoro do tej rozgrywki udało się Chinom przyciągnąć taką osobistość, jak Dalajlama XIV. Jego polityka w tej sprawie jest jasna – dąży on do przejęcia wpływu nad buddyzmem w Azji, kosztem buddyjskich wspólnot w Europie, które są w rękach europejskich wyznawców buddyzmu tybetańskiego, o etnicznie europejskim charakterze.

Gina Haspel, CIA (USA 30 I 2019)

Mam na na sprawę Polski, która teraz została naświetlona przez Departament Obrony USA takie zdanie:
1. Korzyści z tego typu rozwiązania są takie, że nie trzeba nic spekulować zbyt mocno
2. Człowiek, o którego chodzi przewija się od kilku lat w tematach wywiadowczych kilku państw UE, Chin, Rosji, Japonii, Korei Płd., Indii, USA i Kanady
3. Lista zarzutów, jakie się mu stawia jest tak skonstruowana, że będzie można dokonać ekstradycji na podstawie tak psychiatryczno-zbrodniczej, jak i agenturalno-wywiadowczej o znaczeniu szpiegowskim na rzecz takich sił, które mogą dokonać zamachu, zbrodni, infiltracji rządowej oraz zagrożenia natury machinacji przestępczej
4. Człowiek ten powinien być eskortowany przez siły wywiadowczo-policyjne w szczególnych środkach ostrożności tak, by nie mógł zmanipulować i infiltrować ochrony czy sił porządkowych po to, żeby rzucić te osoby przeciwko siłom wywiadowczo-policyjnym oraz powinien mieć zakneblowane usta, zasłonięte oczy i spętane nogi
5. Rząd polski nie może domagać się żądnych praw dla tego zbrodniarza, gdyż jest on niebezpiecznie osadzony we wpływowych stosunkach z nieuprawnionymi siłami, próbującymi przejąć władzę nad społeczeństwem na terytorium Chin.

Gina Haspel, CIA (USA 13 II 2019)

Znaczenia faktów, które zostały wyjaśnione przez siły wywiadowcze Chin oraz Rosji nie trzeba dodatkowo niuansować, gdyż rząd polski zgadza się, iż w takiej sytuacji musi współpracować. Jedynym powodem do niepokoju pozostaje kwestia bezpieczeństwa ludzi w otoczeniu tego zbrodniarza i zapewnienie innym członkom społeczeństwa należytej ochrony. Strona polska zobowiązała się do utrzymywania stałej łączności ze strona niemiecką, która pośredniczy w tej sprawie i ma informacje z Chin i Rosji, które świadczą o ciągłym nastawieniu władz tych mocarstw na rozwiązanie problemu tego człowieka tak, by polityka międzynarodowa już nigdy nie była mącona planami zdradzieckiego ataku. Trzeba mieć nadzieję, iż sprawa ulegnie zniuansowaniu jeszcze większą liczbą informacji rządowych z Pekinu, które rzucą światło na likwidacyjny charakter tego człowieka oraz dadzą zielone światło ONZ do zorganizowania procesu pokazowego na skalę globalną, aby mocarstwa były usatysfakcjonowane tym, że Polska jest uwikłana w plany zaboru, a nie jak to władze polskie dowodzą, iż to Polska jest narzędziem rozgrywek międzynarodowych sił lewicowo-prawicowych, co nigdy nie miało i nie ma miejsca i jest wymysłem Polskim i że Polska ma być ponoć Chrystusem Narodów czyli ofiarą spisku.
Gina Haspel, CIA (USA 14 II 2019)

Dalajlama XIV dowodzi swojej niewinności, która jest wątpliwej natury, ponieważ:
1. Jego związki z tą sprawą są bardzo dawne, gdyż już Jan Paweł II w latach 80-tych był przez przywódcę Tybetańczyków, nagabywany czy aby nie zgodziłby się na współpracę przeciwko Chinom
2. Dalajlama XIV ponadto przedstawił jeszcze w 2007 roku plan niby pokojowy, który miał się zakończyć konferencją pokojową pod jego przewodnictwem, która miałaby się odbyć w Europie w nieoznaczonym miejscu, a Dalajlama XIV był wielokrotnie zapraszany do Polski
3. Już potem sam Dalajlama XIV przyznawał, że jego dawne plany są dzisiaj przeformułowane na nowe czasy i można z nich ciągle skorzystać, jako z platformy porozumienia między narodami tak, iżby Tybet stał się miejscem tworzenia takiej przestrzeni, gdzie ludzie będą żyli w zgodzie z ideałami jedności i pokoju
4. Dalajlama XIV dołożył do swoich machinacji w 2015 roku sprawę, która nie była mu znana, a o której dowiedział się dzięki swoim machinacjom w Pekinie i przejął dane dotyczące zagrożenia Chin ze strony Polaka o niebezpiecznej konstrukcji psychicznej schizofreniczno-przestępczej
5. Dalajlama XIV uznał tego człowieka za swoje narzędzie i używać go zaczął do swoich planów od roku 2019 w celu stworzenia wrażenia, że ten człowiek jest tylko trochę niebezpieczny i można go przetransportować na proces do Nowego Jorku
6. Człowiek ten ma nieokreślonego typu problemy psychiczne, które sprawiają, że jest już teraz zakładnikiem swoich zbrodniczych celów i może być użyty przez rząd polski, jako niebezpieczne narzędzie do machinacji przestępczych na terytorium państw trzecich
7. Człowiek ten jest uznawany za tak niebezpiecznego, że należy mu tak zorganizować proces, by był odosobniony, obserwowany oraz nadzorowany przez służby międzynarodowe.

Gina Haspel, CIA (USA 15 II 2019)

Centralna Agencja Wywiadowcza prowadzi grę wywiadowczą z Chinami, a te prowadzą ją z Polską, która w tej grze próbuje lawirować pomiędzy Wschodem i Zachodem. Punktem stycznym tej batalii jest człowiek, który przez Xi Jinpinga jest uznawany za wichrzyciela o zasięgu rządowo-administracyjnym, prze Dalajlamę XIV, który w tej batalii jest języczkiem u wagi i próbuje wygrać dla siebie, a nie dla rządu tybetańskiego, niszę polityczną, którą utracił w wyniku nacisków, jak się okazuje w sprawie tego człowieka, którego on uznaje za niegroźnego, ale wichrzyciela religijno-społecznego. Natomiast rząd polski przedstawił dowody, iż jest to normalny obywatel, wobec którego zastosowane będą środki natury wywiadowczo-administracyjnej o sile adekwatnej do zagrożenia, jakie swoim nieznanym bliżej zachowaniem czy działaniem stworzył dla państwa polskiego.
Centralna Agencja Wywiadowcza jest zdania, że ten człowiek ma jakieś paranormalne uzdolnienia, które powodują, iż i Dalajlama XIV, i Xi Jinping i Andrzej Duda są zgodni, że może wpływać na rządzących w tak dużym stopniu, i może być groźny dla struktur władzy, ale nie jest zagrożeniem dla porządku społecznego, co dowiedziono, przedstawiając dowody administracyjne, zawodowe oraz społecznego zaangażowania tego obywatela polskiego.
Strona polska dowodziła dyplomatycznie, że strona tybetańsko-chińska przedstawia w tej sprawie, ale tylko Komisji Europejskiej, pomijając rząd polski, jakiś zabytkowy, średniowieczny tekst natury religijno-duchowej, jakoby Jarosław M. Gruzla mógł być, i tutaj strona polska, dostarczyła dowodów jego katolickiej prowieniencji oraz zaangażowania religijnego na terytorium Polski, jakimś ”wcieleniem” mistrza duchowego nie buddyzmu tybetańskiego, ale bonu, która to religia nie przewiduje takiej możliwości, ponieważ ten układ spowodowałby problemy natury organizacyjno-hierarchicznej, gdyż chodzi o jednego z założycieli i ojców patriarchalnych Bonu.

Gina Haspel, CIA (USA 20 II 2019)

/ŚCIŚLE TAJNE/
Centralna Agencja Wywiadowcza jest w posiadaniu danych o tym człowieku, ale nie będzie nic w tym kierunku robiła, żeby to wyjaśnić, bo Chiny są nieubłaganie konsekwentne w swym krwiożerczym pędzie do wzrostu i ja to rozumiem, bo to jest walka o państwo. Ten człowiek jest normalny na umyśle i nic nie wiadomo, o jakichkolwiek sprawach natury moralnej, by go oddać w ręce trybunału. USA nie powinny się tym zajmować z kilku powodów:
1. Chiny są naszym partnerem i sojusznikiem...i agresorem w jednej osobie i grać na ten układ nie sposób, bo USA są państwem, które jest narażone na niebezpieczeństwo recesji, a recesja to problemy
2. Dylematy moralne to luksus, a luksus do wspaniałe życie, tylko że Chiny nie chcą luksusu tylko przetrwania dla swojego rozsypującego się kolosa, bo budują i budują, a końca nie widać fuszerek, napraw i tak od nowa, bo o to im chodzi, żeby to cały czas się kręciło – jak ich to bawi?
3. USA maja na zbyciu wiele, wiele nie to, czego potrzebują Chiny; wybiegi chińskie są i głupie, i chytre, ale nie dają zwrotu, tylko zatrudnienie rzesz ideologów, którzy nie pracują
4. USA są w konflikcie wewnętrznym, który wygląda z inne części świata nie głupio, tylko niemożliwie – Amerykanie lubują się w inwestowaniu tam, gdzie można zarobić, a tam się zarabia, gdzie giną ludzie i wcale nie tam, gdzie jest wojna, tylko tam, gdzie jest blisko do wojny – geograficznie, politycznie, społecznie i ideologicznie; bo Amerykanie lubią myśleć o sobie, jak o ludziach, którzy są dla innych wzorem, a Chińczycy lubują się w opowieściach o tym, że wzorem trzeba być...i my to wykorzystujemy, choć to jest inaczej [Amerykanie zarabiają na rewolucjach i rewolucjonistach, jako akuszerki, bo to najwyższy zwrot]
Gina Haspel, CIA (USA 02 X 2019)


Ważne dla pozycji wyjściowej CIA jest, by ten człowiek, któremu przypisuje się cechy nadczłowiecze został tak opisany dla rządu polskiego, by został albo niezwłocznie wydany siłom międzynarodowym lub nieokreślonym, ale takim, które załatwią to dla takich sił, iż zostanie to zakończone kompromisem, z którego rząd polski wyjdzie w podstawowy sposób osłabiony, by Niemcy mogły go sobie obłaskawić, dla realizowania polityki gospodarczo-surowcowo-medialnej, która jest ważna dla całego układu sił na świecie.
Polski rząd ma z tego tyle wiedzieć, że ten człowiek jest groźny i to wszystko. Jeśli da rady to załatwić w formie takiej, jak zostało to przedstawione przez stronę polską, tzn. że ten człowiek podda się zmasowanej presji państwa i instytucji europejskich to wówczas USA powinny niezwłocznie się pozbyć problemu, zostawiając go chińskim służbom bezpieczeństwa lub organizując nie proces międzynarodowy jak chcą tego Chiny, a taki sposób osadzenia go na terytorium, np. państwa trzeciego, że będzie on unieszkodliwiony w sposób, który zadowoli i stronę chińską, i rosyjską, i polską.
Kompromis jest o tyle trudny do uzyskania w takiej formie, żeby zadowolić rząd USA, że Chiny w ten sposób chcą wymuszenia nie tylko uległości Polski, ale też UE oraz Wielkiej Brytanii, którą traktują, jako swojego sojusznika w tej sprawie.

Gina Haspel, CIA (USA 11 XI 2019)

Mam na temat zaangażowania CIA w sprawie kompromisowego rozwiązania sprawy kompletnie już nieistotnej dla CIA zdanie takie, że Polska powinna zrozumieć, iż jeden człowiek nie jest w stanie zrównoważyć znaczenia pozycji całego państwa w stosunkach międzynarodowych oraz że to państwo nie może dyktować cen surowców i prefabrykatów surowcowych na poziomie nie do przyjęcia nie tylko przez Chiny, ale też przez cały cywilizowany świat gospodarczo-handlowy.
Polska w tej sprawie musi się ukorzyć i ma to sprawić, że rządzący Polską przestaną wymachiwać szabelką, jak to bywało już niejednokrotnie w historii i położą kres temu konfliktowi ze Wschodem i Zachodem tak szybko, jak to szybko się da.
Sprawa człowieka ze zdolnościami paranormalnymi przewyższającymi znane w badaniach CIA nie może być już więcej rozgrywana przez rząd tak niewiele znaczącego kraju europejskiego, bo UE znacząco już okroiła swoje budżety dla wszystkich członków wspólnoty, chcąc rozwiązać problem niewspółmierności dokonań gospodarczych Polski w bilansie handlu światowego, na korzyść ułożenia sobie ścieżek na przyszłość tak, żeby to Niemcy pełniły role przywódczą w Europie, na co zgodziły się już i Niemcy, i Francja, i Belgia wraz z Holandią, i Włochy, w ułożeniu gospodarczym z Chinami wraz ze Skandynawią, które to ułożenie da światu tanie prefabrykaty, które staną się podstawą stosunków gospodarczych na setki lat.
Centralna Agencja Wywiadowcza nie chce się zajmować więcej sprawą tego kompromisu i zawiesza swój udział w tych negocjacjach na rzecz Kancelarii Kamali Devi Harris.

Gina Haspel, CIA (USA 13 XI 2019)

Dane tego człowieka zostały przechwycone przez agentów CIA od agentów BND i będą ustalane fakty, dlaczego Służba Kontrwywiadu Wojskowego w Polsce do tej pory nie zdjęła tego człowieka, który się, jak wynika z komentarzy niemieckich nie uchyla od współpracy, nie orientuje się za bardzo w sprawie i w ogóle nie jest tak, jak wynikało to, ze stanowiska Chin.
Należy dołożyć wszelkich starań, żeby sytuację zrozumieć, ponieważ zaangażowanie w tę sprawę czynników religijnych na całym niemal globie doprowadziło do wielu nieporozumień, np. Dalajlama XIV tłumaczył, iż jest to niegroźny dla ludzi, ale groźny dla państwa polskiego człowiek, który może zagrozić każdemu z rządzących, bo ma niepohamowaną rządzę władzy, a okazało się, że mieszka z żoną, są bezrobotni, po jakichś utarczkach z urzędnikami prowincjonalnego miasta w Polsce, niespecjalnie orientuje się w polityce, nie bierze udziału w wyborach od kilkunastu lat oraz ma niesprecyzowane poglądy tak religijne, mimo że jest katolikiem, polityczne, światopoglądowe oraz uładzone życie rodzinne na tyle, że nie sposób myśleć, by chciał tego, co dowodzą i Dalajlama XIV i XI Jinping.
CIA w takiej sytuacji umywa ręce od dalszych działań i nie zamierza zajmować się tą rozgrywką, traktując ją jako utarczka natury ambicjonalno-emocjonalnej, po tym, jak Jarosław Kaczyński, szef partii rządzącej w Polsce, oskarżył przywódców wszystkich państw UE o czyhanie na kontrakty za półdarmo i świadczył, że ten człowiek zawiśnie, jak kanalia, która ściąga na Polskę nieludzkie wprost warunki handlowe, wchodząc w układy z lichwiarzami gorszymi od Żydów, którzy chcą z USA robić swoją kolonię, a Administracja USA jest powolna takim działaniom i że Polska odtąd będzie się kontaktować z UE w sprawach zaledwie proceduralnych, a on, jako ofiara spisku watykańsko-chińskiego nie będzie odpowiedzialny za te machinacje tylko, jakiś niedojda, który jest lepszą ofiarą na stos ofiarniczy niż cała Polska dla tych szubrawców, Żydów.

Gina Haspel, CIA (USA 16 XII 2020)

Dlaczego CIA ma się wypowiadać w spraw, która nie jest w gestii CIA?
Dyplomatyczna rozgrywka tego poziomu jest dla nas nie do przyjęcia, a jej wyniki są żadne.

Gina Haspel, CIA (USA 30 XII 2020)

Niesprecyzowane poglądy nie świadczą jeszcze o tym, że ktoś może być groźny. Chyba, że pani optuje za tym, żeby sprawą zajął się trybunał. Jak dla mnie to jest tak kuriozalny sposób, żeby przejąć Europę i to przez jeszcze niepohamowaną żądzę robienia z polityka-ofiary, jakiegoś sędziego-zabójcy. MI się to w głowie nie mieści.
A pani się mieści?

Gina Haspel, CIA (USA 16 V 2021)

Gina Haspel (CIA) Sytuacja jest tak nadzwyczajnie zapalna, że nie sposób mówić o atmosferze wojennej. To nadzwyczajna sytuacja – jeden kraj, a w nim dwaj faceci. Jeden polityk, który nie chce być już ofiarą, i drugi, nieznany powszechnie, który miał być ofiarą, ale nie tego pierwszego, bo to był tylko taki fortel. Miał być ofiarą spisku świętego i dyktatora. Świat nie widział jeszcze takiej zbitki medialnej!
Nikt z polityków światowych nic z tego nie rozumie, poza jednym – Polska przeciągnęła strunę! I jest to bodaj nie pierwszy taki przypadek w historii tego niepokornego narodu. W zasobach CIA znajdują się informacje o polityce wobec tego zakątka kraju. Ignacy Jan Paderewski był agentem ówczesnych służb amerykańskich i wyjednał u prezydenta Wilsona pakiet promocyjny dla tego narodu, z którym czuł się jakoś tam związany przez pamięć swojej matki, i jak dowodził wówczas administracji USA, będą z tego stokrotne zwroty, bo te tereny zostały wcześniej nawiezione przez złoto junkrów oraz książąt rosyjskich i żeby popatrzeć na to z perspektywy szerszych interesów amerykańskich, które w tej części Europy były w rękach i belgijskich i holenderskich, więc zaufano jego opinii. Potem, po wojnie okazało się, że układ żydowski, znający sytuację w Polsce przyczynił się do wybrania prezydenta, naukowca rodem ze Szwajcarii, który chciał uświadamiać elitę ateistyczno-żydowsko-lewicową, że na zachodzie niemieckojęzyczna społeczność finansowa to lepsze rozwiązanie niż belgijsko-holenderski sojusz. Niemcy wcześniej potrzebowali dużych nakładów, na rozwój kopalń, hut, stalowni oraz szkolnictwo, by wyciągnąć ten rolniczy zakątek, wówczas Prus z takich klimatów, gdzie nic tylko płacz. I udało się to, dzięki inwestycjom zachodnim, a Niemcy nie mieli tak dużego kapitału, więc bogate kolonie holenderskie (Indie wschodnie i reszta) oraz belgijskie (Kongo i reszta) dały asumpt do… rozwoju Europy. Polacy nie czują się usatysfakcjonowani, winni i w ogóle przejęci. Kongijczycy, nie wiedzą już o, co chodzi, choć spływał ich kraj, wówczas kolonia belgijska, krwią najkrwawszą, by Polska miała kopalnie, huty, metalurgię i wydobycie na światowym dzisiaj poziomie.
Kto dobierze się do przyczyny i skutków. I jeszcze jakiś ”święty”, ponoć bonu, choć Polak, który, mając uzdolnienia niegórnicze, tylko nadczłowiecze, broni tego… całego świata, twierdząc, że jest dla przyszłych pokoleń?
(10 XII 2021)

Mam dzisiaj dla pani, pani prezydent inny dylemat. Moim zadaniem jest bronić, tak jak to agencja czyni od dziesiątków lat, integralności i spójności takiego poglądu, który da w rezultacie coś, czego efektem będzie przyszłość USA trwale połączona z konstytucją, która stoi na straży i demokracji, i żywotności Narodu Amerykańskiego. Tylko, że mam taki problem, że jestem naciskana, przez jakieś ptactwo i jakieś anioły, i boję się, że tracę racjonalistyczny grunt. Nie byłam przygotowana na to wszystko. A teraz jeszcze, pani mi oznajmia, że ten mężczyzna, jest uznawany, za człowieka, który jest niczym krynica, a tylko mylnie wzięto go za przestępcę. Przecież szef CIA to nie idiota i ja to wiem. A sprawa rozbija się o potężne profity, które już nie raz stawały się przyczynkiem do rzezi. I to były miliony!
Jeden człowiek, nie jest zawadą. Problemem jest to, że Chiny nacelowały na USA swój arsenał i mają wsparcie Rosji. I jak teraz ja czy pani mamy razem to rozwiązać?

Gina Haspel, CIA (USA 12 I 2022)

Nie wiem, co powiedzieć. Odpuścili.
Gina Haspel, CIA (USA 12 III 2022)

/ŚCIŚLE TAJNE/
Jeżeli to dobrze rozumiem, to ten człowiek też nie wiedział, co się stało? To nie dziwne, tylko kuriozalne rozwiązanie. A ja bym chciała powiedzieć, że ten scenariusz był ukartowany, ale to bym powiedziała, gdybym ne znała faktów. No, cóż nie wiem, jak to przyjmie kongres, ale może to ktoś klepnie.
Gina Haspel, CIA (USA 12 III 2022)
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie