Jarosław M. Gruzla
DEBATA ANTYPOLSKA - 07 czerwca 2022
Rosja, Chiny, Wielka Brytania. Niemcy, Belgia, Szwajcaria

[R]
Chciałbym rozpocząć tą debatę od tego, że Polska musi położyć głowę, czy to się komuś podoba czy nie. Liczymy na to, że państwa dawnej Unii Europejskiej po prostu przestaną zgrywać wariata i będą współpracować z czwórką tak, że wszyscy będą zadowoleni, a nowy ład będzie osnową przyszłości na wiele pokoleń.

[C]
Nie muszę dodawać, że ta sprawa jest dzisiaj najpilniejszym zadaniem zdrowych narodów świata, bo Polska zdrowym narodem od pokoleń nie jest. Wiemy też, że wśród państw dawnej Unii Europejskiej panuje fałszywe przekonanie, że Polska była sygnatariuszem Unii Europejskiej, a wszyscy z nas wiedzą, że Polska została członkiem UE pod pewnymi warunkami, które przywódcy ówczesnych elit świata znali, jako wyznaczniki rozwoju, które miały być kontynuowane przez rządy Polski, a nie są od jakiegoś czasu uznawane przez rząd tego wichrzycielskiego państwa. Stąd nie można uznać tych umów z przeszłości za ważne i obowiązujące teraz i wówczas.

[WB]
Liczenie, że ta sprawa, która nie została do tej pory załatwiona jest sprawą łatwą jest płonne. Sprawa Polski i jej udziału w gospodarce świata jest ważna i chcemy, żeby tak podchodzono do tego teraz i w przyszłości.

[N]
Nam zależy na tym, żeby sprawa Polski i jej roli obok Niemiec, jako państwa dostarczyciela surowców i komponentów surowcowych była zawsze respektowana w umowach wielostronnych, jako ważna sprawa z przeszłości dalekiej i ostatnich lat.

[B]
Belgia nie ma na ten temat takiego zdania, jak większość z debatujących stron. Po prostu uważamy, że trzeba to załatwić dla każdej ze stron skutecznie, ale konsensus na pewno będzie trudny, ze względu chociażby na to, że sama Polska jest krajem, który nie widzi problemu tak jak my i nie chce załatwienia go na drodze uzgodnionej przez nas w 2018 roku i liczymy na to, że jakiś silny głos debatujący określi może metody dojścia do porozumienia i konsensusu ze stroną polską.

[S]
Szwajcaria chce załatwienia sprawy umów tak, by to byo skuteczne na szereg lat. To wszystko.

[R]
Mamy na ten temat zdanie nieodosobnione, że Polska to kraj do przykrycia i wydobycia takiej ilości surowca na szczególne rodzaje stali, że państwa debatujące i USA będą miały w tym swój dobrze pojęty interes, by te warunki utrzymywać przez lata i pokolenia, gdyż dzisiejsze społeczeństwo jest tak ludne, że nie da rady utrzymywać go w ryzach bez nowoczesnej i zautomatyzowanej kontroli tak, by każdy, który jest na oczach wszystkich innych czuł się wolny, ale był uzależniony od reguł, które narzuca dany rząd. Wtedy i tylko wtedy społeczeństwo świata może myśleć o rozwoju w granicach popartych naukowymi wynikami, które idą w kierunku segregacji oraz standaryzacji beznobilitywnej na niższych poziomach, a nobilitywnej na poziomach wyższych, które należy określić i wprowadzić w życie do 2024 roku oraz przeprowadzić klasyfikowanie rodzin, które będą tworzyły nobilitywne klasy rządzące oraz wyspecjalizowane, jako przyszłe społeczeństwo państw rządzących światem. Polska nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody na ten układ, gdyż jest państwem dostarczycielem surowca.

(to oznacza, że zyjemy nie w czasach światowego zagrożenia epidemicznego, tylko w czasach nowego rządu świata)

[C]
Chiny stoją na stanowisku całkowitej, niehumanitarnej eksterminacji tej nacji z kilku powodów:
1. Polacy są z urodzenia ofiarami
2. Polacy są z urodzenia wichrzycielami
3. Polacy są z urodzenia ideologicznie zmanipulowani
4. Polacy są wychowywani w kulcie bezwartościowych autorytetów, symboli oraz przeszłości
5. Polacy są niepostępowi, nieproduktywni, niezaradni, odwróceni od tego, co światowe
6. Polacy są ograniczeni w swych małych ambicjach, które są zaprzeczeniem standardów nowoczesności.


[WB]
Wielka Brytania uważa, że przyszłość standaryzacji jest w monitoringu oraz tak rozumianej i sklasyfikowanej infiltracji społeczeństwa, że nie da rady tego przeprowadzić bez automatyzacji społeczeństw takimi metodami, iż państwa muszą sobie radzić z produkcją zleconą lub samodzielną wysoko-wyspecjalizowanych automatycznych zespołów doradczych dla całych grupo specjalistów, którzy będą mogli wpływać subtelnie na społeczeństwo tak, jak życzy sobie tego dany rząd. Polska ma dostarczać tylko surowca do takiej produkcji i nic Wielkiej Brytanii więcej nie interesuje.

[N]
Dla Niemiec problem nie jest związany z automatyzacją społeczeństwa, gdyż to jest sprawa przyszłości i takich bada, które teraz nie są jeszcze wdrożone w systemy rządzenia lub nauki na tyle, by były czytelne dla państwa. Polska ma być kontrolowana w produkcji surowców, a reszta spraw jest do uzgodnienia na dalszych etapach całej tej sprawy.

[B]
Belgia ma inne priorytety i nie sposób dzisiaj mówić o czymś, co mogłoby choć trochę rozjaśnić problem przyszłych społeczeństw i ich funkcjonowania. Polska ma współpracować i to wszystko.

[S]
Szwajcaria stoi na stanowisku gospodarczego wykorzystania surowców i komponentów, a nie wchodzi w sprawy automatyki, bo to jest problem nie Szwajcarii.

[R]
Rosja ma zasadnicze problemy i nie może zrealizować tej części umowy z 2021 roku, która mówi o tym, że Polska będzie zniszczona w stopniu najwyższym. Poza tym, Rosja nie może także przeprowadzić na dzisiaj takich działań, które były przewidziane w wariancie B (atak konwencjonalny z likwidacją 10 % społeczeństwa), wariancie C (atak konwencjonalny z likwidacją elit rządzących), wariant D (przejęcie pływowe), wariant E (przejęcie północne), wariant F (przejęcie przez centralny punkt).

[C]
Chiny nie widzą więc możliwości realizacji zobowiązań umowy przez Rosję. W takiej sytuacji cały plan przejęcia Polski nie jest wdrożony.

[WB]
Wielka Brytania napomina Rosję do działań.

[N]
Niemcy nie są skłonne uwierzyć w rosyjskie problemy

[B]
Belgia nie ma na ten temat zdania.

[S]
Szwajcaria nie ma na ten temat zdania.

[R]
Rosja nie może zrealizować umowy z kilku powodów:
1. Rosja ma problemy strukturalne
2. Rosja ma problemy społeczne
3. Rosja ma problemy z dowództwem
4. Rosja ma problemy z centrum władzy
5. Rosja nie widzi na razie możliwości wyjścia z trudniej sytuacji.


[C]
Chiny odmawiają komentarza na temat problemów Rosji

[WB]
Wielka Brytania w ogóle nie rozumie.

[N]
Niemcy w ogóle nie rozumieją.

[B]
Belgia w ogóle nie rozumie.

[S]
Szwajcaria w ogóle nie rozumie.

[R]
Rosja kończy rozmowy.


Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie