Jarosław M. Gruzla
Rosja a Polska – konteksty międzynarodowe
(05 VI 2022)

[Władimir Putin]
Witam. Chciałem poinformować, że Rosja jest w trybie wojennym z Polską i szukamy platformy porozumienia na Bliskim Wschodzie. Chodziłoby o takie dogadanie się, by Polska została odcięta od swoich możliwości gdziekolwiek.

[Naftali Bennett]
Witam. Izrael może przystać na taki obrót spraw pod warunkiem, że da to taki efekt, iż będzie możliwe załatwienie spraw gospodarczych na poziomie wykładni finansowej.

[Władimir Putin]
Rozumiem. A, to chodzi o zapłatę za co?

[Naftali Bennett]
Nie o to chodzi...

[Władimir Putin]
Liczenie na cokolwiek w tym układzie jest nie na miejscu.

[Naftali Bennett]
Rozumiem...

[Władimir Putin]
Rosja żąda od Izraela takich działań, które będą skutkowały odcinaniem Polski od jakichkolwiek możliwości na Bliskim Wschodzie od zaraz. Polska ma tam swoje i interesy, i odniesienia, i ludzi.

[Naftali Bennett]
A, właściwie o co chodzi?

[Władimir Putin]
Chodzi o to, że Rosja tak, jak i USA potrzebują tego, o czym mówię.

[Naftali Bennett]
USA? Rozumiem. No, to znaczy, że sprawy finansowe są możliwe do omówienia...

[Władimir Putin]
A czy ja coś wspominałem, o jakichś finansach?

[Naftali Bennett]
Hmmm… A, kiedy ta wojna ma wybuchnąć?

[Władimir Putin]
A, to jest jakiś problem?

[Naftali Bennett]
Dla Izraela nie.

[Władimir Putin]
No, to ciągnę. Rosja potrzebuje wsparcia na Bliskim Wschodzie i nie będzie się układała na poziomie małego odbiorcy kauczuku. Liczymy na traktowanie w kontekście międzynarodowym, który będzie się uaktualniał z dnia na dzień.

[Naftali Bennett]
A, dlaczego Izrael ma mieć coś z tym wspólnego?

[Władimir Putin]
Izrael to ma coś wspólnego z Bliskim Wschodem.

[Naftali Bennett]
To, ja nie rozumiem/

[Władimir Putin]
To jest proste. Polska jest ofiarą, a nie Izrael.

[Naftali Bennett]
Hmmm… Lubię konkrety.

[Władimir Putin]
Ja też. Polska ma być ofiarą nie spisku, tylko własnej nieudolności. Więc potrzeba takich działań, żeby ta nieudolność była faktem. A, faktem jest, że Izrael nie lubi Polaków.

[Naftali Bennett]
Hmmm… Proste, ale za proste.

[Władimir Putin]
Dlatego wyjaśniam. Liczę na to, że pan zrozumie to, co rozumieją przywódcy czwórki.

Naftali Bennett
A, czwórka to firmuje?

[Władimir Putin]
Rosja spełnia rolę młota. Wielka Brytania – kowadła. Chiny – ognia, a USA – miecha.

[Naftali Bennett]
Teraz, to ja mogę tylko powiedzieć, że dla Izraela nie ma tam roli.

[Władimir Putin]
Bo, Izrael nie jest państwem czwórki.

[Naftali Bennett]
Liczenie na to, że Izrael będzie się angażował agenturalnie w sytuacji, kiedy jest tak potężna czwórka i jej miechy to jest trochę nie na miejscu...

[Władimir Putin]
Dlatego wyjaśniam.

[Naftali Bennett]
A, co by to miało być?

[Władimir Putin]
Wszystko.

[Naftali Bennett]
Hmmm… Czyli nic.

[Władimir Putin]
Wszystko, co jest potrzebna czwórce.

[Naftali Bennett]
To znaczy, że czwórka ma potrzebę rozmów z Izraelem?

[Władimir Putin]
To znaczy, że Rosja wykonuje plan wojenny, który nie będzie taki łatwy do oceny międzynarodowej i nie będzie tak widoczny dla opinii światowej. Dlatego potrzeba szerszego kontekstu międzynarodowego. Powiem tak. Polska ma mieć problemy ze skomunikowaniem się ze swoimi jednostkami konsularnymi na Bliskim Wschodzie, z jakimikolwiek sprawami finansowymi, z prowadzeniem spraw osób ważnych, z wszystkim, co może dać problemy temu wichrzycielskiemu państwu.

[Naftali Bennett]
Wichrzycielskiemu? To bardzo ideologiczne. A, jaka ideologia przyświeca czwórce. Bo, chodzą słuchy, że izolacjonizm z internacjonalizmem się nie mogą pogodzić. To tak, jakby próbować syjonizm powiązać z faszyzmem, a komunizm z nazizmem. Nie, da rady chyba, że popatrzymy na ideologię ideologicznie. Ja, słyszałem, że Polska nie jest wichrzycielska, tylko niepokorna. Mamy obywateli nie tylko narodowości rosyjskiej, ale i polskiej, i są pomiędzy nimi podstawowe różnice. Izraelczycy pochodzący z rosyjskich rodzin nic nie chcą i nam się to podoba. Są bardzo zadowoleni, bo Rosja ich wyćwiczyła na medal. Izraelczycy polskiego pochodzenia są inni – nie wichrzycielscy. Sądzą, że im się należy szacunek. A, na szacunek trzeba zapracować.

[Władimir Putin]
To mnie, nie interesuje. Interesuje mnie coś innego. Czy Izrael potrafi dać to czwórce?

[Naftali Bennett]
Ja, rozmawiam z przywódcą Rosji.

[Władimir Putin]
Ale, w imieniu czwórki.

[Naftali Bennett]
A, ja tego nie widzę.

[Władimir Putin]
To dlatego wyjaśniam.

[Naftali Bennett]
Te wyjaśnienia są jakieś mętne.

[Władimir Putin]
Hmmm… Porównam sytuację do tego, co było dotąd niejasne, a co teraz jest już jasne. Rosja wykonuje plan wojenny, ale nie całkiem oficjalny. Ma mieć wsparcie tam, gdzie może. Potrzebne jest wsparcie na Bliskim Wschodzie. Takie wsparcie w Europie środkowej już ma.

[Naftali Bennett]
Hmmm… To dla premiera Izraela mało.

[Władimir Putin]
To może z innej strony. Rosja mam mieć wsparcie po to, żeby system światowy zaskoczył inaczej niż do tej pory.

[Naftali Bennett]
To ja już nie rozumiem. Izrael nic na ten temat nie wie. System światowy jest systemem, który funkcjonuje nie najgorzej. Izrael jest ze swej pozycji zadowolony.

[Władimir Putin]
Ale może nie być za jakiś czas.

[Naftali Bennett]
To wówczas, proszę się zgłosić.

[Władimir Putin]
Ja zgłaszam się teraz, kiedy system jest uruchamiany, a Polska jest na początku taśmociągu świata gospodarczego. Potrzeba takich nacisków, żeby nie było specjalnych zastojów. Do tej pory nie da rady było nic zrobić, ponieważ Unia Europejska nie stanęła na wysokości zadania. Teraz Unia jest konglomeratem państw, które są wolnymi elektronami. Nie funkcjonuje i funkcjonować już nie będzie, bo państwa, które siebie zdradziły we wspólnocie nie dadzą sobie już szans. I Rosja jest teraz żandarmem Europy, a Izrael pomocnikiem Rosji na Bliskim Wschodzie.

[Naftali Bennett]
Hmmm… Miłego dnia.


[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Witam. Mam sprawę nagłą. Rosja szuka szerszego wparcia dla funkcjonowania w nowym układzie międzynarodowym. Liczymy na takie porozumienie, gdzie Serbia spełni rolę gwaranta nowego ładu. Rosja będzie naciskać tak silnie, że wszystkie państwa regionu i tak będą musiały uznać nowe fakty, a fakty są takie:
1. Unia Europejka nie wypłaca pensji eurodeputowanym żadnego państwa członkowskiego
2. nie są realizowane żadne projekty unijne w żadnym z państw wspólnoty, a wszystkie dotychczasowe umowy są niefunkcjonujące
3. Unia Europejska jako fakt polityczny nie funkcjonuje
4. Komisja Europejska zakończyła swoją działalność 13 marca 2022 roku (SIC !!!)
5. Komisja Europejska została zlikwidowana na mocy decyzji Rady Europejskiej z 13 marc i pozostaje ona w mocy oraz ma konsekwencje wspólnotowe
6. Parlament Europejski nie zbiera się od 27 kwietnia 2022 roku i nie ma finansów na funkcjonowanie tego sztucznego ciała nieustawodawczego, gdyż prawa unijne musiały być zatwierdzane przez parlamenty państw członkowskich, więc ciało to było tylko pasożytem na ciałach tych państw
7. NATO jako związek militarny przestał zapewniać bezpieczeństwo swoim członkom 05 maja 022 roku i jest jako twór strategiczny martwy od tamtej pory
8. Organizacje Międzynarodowe na całym świecie powyższe fakty już przyjęły do wiadomości, a faktem, który jest przyczyną medialną pozostaje brexit
9. Liczenie na to, że Unia Europejska będzie funkcjonowała jest zerowe, gdyż budżet Inii Europejskiej od grudnia 2021 roku był podłączony pod budżet Niemiec, a te w marcu 2022 roku zgłosiły swoje veto
10. Rosja nie uznaje już Unii Europejskiej i NATO za organizmy funkcjonujące w obiegu międzynarodowym, a to z powodów problemów gospodarek tych państw, które są sygnatariuszami umów międzynarodowych, które były podstawą funkcjonowania tych instytucji międzynarodowych oraz Rosja nie będzie traktowała tych nazw, jako liczące się w jakichkolwiek układach międzynarodowych.


[Ana Brnabić]
Dziwi mnie tak jednoznaczne stanowisko Rosji, skoro Unia Europejska medialnie i nie tylko ma się dobrze...

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Medialnie to można nawet stworzyć wrażenie, że Serbia jest mocarstwem.

[Ana Brnabić]
...

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
...

[Ana Brnabić]
...

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Rosja liczy na układne traktowanie zmian terytorialnych w Europie środkowej i na to, że Serbia stanie się państwem wspierającym nowy porządek europejski.

[Ana Brnabić]
A, ja bym była sceptyczna.

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
A, ja nie. Liczę na to, że premier Serbii nie tylko zrozumie sytuację oraz fakt przekształcania się obecnego porządku w porządek nowy. Jaki? O tym, możemy dyskutować.

[Ana Brnabić]
Do widzenia.


[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Witam. Mam informacje, które chciałabym podać możliwie skutecznie. Rosja jest w sytuacji państwa dominującego nad Europą środkową. Sytuacja jest rozwojowa i nie można liczyć już na to, żę Unia Europejska będzie związkiem państw o znaczącej pozycji. Rosja szuka partnerów w Europie południowej, którzy poparliby nowy układ, który w Europie jest już faktem.

[Dritan Abazović]
Witam. Niewidocznym

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Chciałabym zaznaczyć, że ten fakt jest tworzący się, a Rosja idzie za ciosem faktów finansowych, politycznych i strukturalnych.

[Dritan Abazović]
A, skąd taki pośpiech?

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
A stąd, że Rosja liczy na to, że sytuacja odmieni się już w tym roku w ten sposób, że Europa będzie w poważnych przekształceniach tak, że Polska stanie się państwem w strefie nie tylko wpływów Rosji, a le także w pełni podporządkowana władzy rosyjskiej

[Dritan Abazović]
To, musiałaby być wojna. Polacy raczej nie są skłonni o witania Rosjan z kwiatami. Chyba, że Rosja ma kwiaty dla Polaków. A, z tego wynika że rakiety...

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Powiem tak. Rosja prowadzi teraz operację, która jest w toku, a która jest operacją logistyczną i międzynarodową, dzięki której to państwo zniknie z kart Europy.

[Dritan Abazović]
Hahaha… Nie jest pani taka młoda jak ja, żeby chwytać się tanich tekstów, rodem z epoki zamierzchłych bolszewickich haseł. A, tak to zabrzmiało...

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Liczę na to, że pan będzie poważny.

[Dritan Abazović]
Ja, jestem.

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
No, to powiem, że nie wygląda ten ton na poważny.

[Dritan Abazović]
Liczenie na to, że któryś z przywódców Europy południowej uwierzy w te banialuki jest niepoważne. Jeśli Rosja, wielka Rosja chwyta się takich tanich sztuczek, to znaczy, że ma problemy i ucieka do przodu. W całej Europie aż huczy o tym, jak to jeden, ponoć bardzo niepokorny naród zatrzymał w marcu drugi, wielki. I, jeszcze coś. Rosja musiałaby być europejska, wówczas my, Europejczycy bylibyśmy za. A, Rosja jest zawsze taka sama. Za mało europejska i za mało azjatycka. Chiny potrzebują przecież do współpracy i Europy i Azji. Więc, Rosja ma co robić. Do widzenia.


[Władimir Putin]
Sprawy nie idą pomyślnie.

[Alina Kabajewa]
Nie.

[Władimir Putin]
Nie tak trzeba. Inaczej.

[Alina Kabajewa]
Nie wiem jak.

[Władimir Putin]
Chodzi o kilka spraw:
1. Polska ma być zwierzyną, która jest ścigana przez Rosję
2. Państwa, które mają tak uznać muszą być złapane przez Rosję na wędkę, żeby spełniać rolę przynęty dla innych państw
3. Europa ma mieć wrażenie, że wszystko się wali i nie da rady tego zatrzymać
4. Polska ma mieć poczucie usuwania się jej gruntu spod nóg
5. Rosja ma mieć możliwość takich działań, żeby w Polsce uruchomić te osoby, które mogłyby być pomocne Rosji, a które tam są, ale czekają na rozwój sytuacji
6. Liczy się miasto nad granicą z Obwodem Kaliningradzkim oraz Warszawa
7. Liczenie na to, że osoby, z którymi prowadziliśmy rozmowy same się ruszą jest płonne, trzeba je wesprzeć i muszą mieć możliwość zobaczenia, że to jest prawda, że to rzeczywistość
8. Osób tych jest koło setki
9. Liczba ta musi być poszerzona jutro o kilka setek, a we worek o kilka tysięcy, a w środę o następne tysiące
10. Chiny monitorują sprawy w Azji i tam chodzi o to, żeby sprawy polskie wszędzie się waliły do podstawy – trzeba zmyć to państwo wszędzie, gdzie można
[Władimir Putin]
Witam. Chciałbym zapośredniczyć nowe stosunki Rosji z Libanem, a osnową tych nowych kontaktów powinna być sprawa nowego układu międzynarodowego, który zaczyna się kształtować w Europie i na świecie w wyniku przekształceń w Unii Europejskiej.

[Nadżib Mikati]
Witam. Coś tam rozumiem z tego. Tylko, że dla Libanu ta sprawa jest tak odległa i nie ważna, że muszę od razu zaznaczyć, iż Liban się dystansuje od problemów strukturalnych UE.

[Władimir Putin]
To, nie są problemy już tylko strukturalne, bo tak może to wyglądać, ale teraz to właściwie podstawowe.

[Nadżib Mikati]
Nawet jeśli, to co nas na Bliskim Wschodzie to obchodzi? Tutaj jest sprawa zniszczenia Syrii, gdzie różne państwa się w to zaangażowały, a winnych i sensu tego bestialstwa nie ma. Liban, nie musi nic wiedzieć i tak przetrwa.[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Witam. Chciałabym zapośredniczyć nowe stosunki Rosji z Macedonią Północną. Sensem tych nowych kontaktów miałaby być sprawa zmieniających się układów w Europie, gdzie Unia Europejska nie funkcjonuje, a Rosja ma taki potencjał, że może bez przeszkód zmienić te układy.

[Dimitar Kowaczewski]
Witam. Przyznam, że to jest śmieszne. W dobie bez wojen, gdzie najwyżej wybuchają konflikty regionalne albo niewidoczne, a Rosja jest najbardziej z pokojowych państw pani mówi o przekształceniach terytorialnych i to językiem dawnej epoki?

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Pan jest śmieszny.

[Dimitar Kowaczewski]
Widzi pani. Ja, jestem rządzącym, a rządzący mają kontakty. A pani, kim jest?

[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Sekretarzem Władimira Putina

[Dimitar Kowaczewski]
Sekretarzem KPZR? Czy osobistym? Czy społecznym? Bo takiej funkcji nigdzie na świecie nie ma, żeby taka osoba pełniła funkcje dyplomatyczne, nie biorąc za to odpowiedzialności i próbując zmieniać politykę na świecie? To może być pucz...[Władimir Putin]
Witam. Rosja pragnie zapośredniczyć nowe stosunki z Tunezją, jako gwarantem nowego układu sił na świecie.

[Najla Bouden]
Witam. Chętnie posłucham

[Władimir Putin]
Właściwie chodzi mi o wsparcie rosyjskiego przekształcenia Europy, które ma być nowym układem sił podległych sojuszowi rosyjsko-chińskiemu.

[Najla Bouden]
Do widzenia.[Alina Kabajewa] a właściwie [Władimir Putin]
Witam. Chcę poinformować, że Rosja widząc fakt walenia się w gruzy Unii Europejskiej pragnie zapośredniczyć nowe stosunki z Kosowem. Rosja liczy na wsparcie idei nowego porządku w Europie.

[Albin Kurti]
Witam. Dziwne to pośrednictwo. Nic mi nie wiadomo o tym, jakoby, fakcie. I nic mi do tego nowego układu, jakoby, sił. I, jeszcze coś. W dyplomacji, na najwyższym szczebli liczy się nazwisko sprawującego urząd. Do widzenia.[Władimir Putin]
Witam. Chciałem porozmawiać o sprawie, która toczy się od jakiegoś czasu i teraz trzeba to dopełnić. Rosja może Słowenii obiecać na terenie Polski doże apanaże w przemyśle wydobywczym, jeśli Słowenia pomoże Rosji przeciągną na swoją stronę państwa regionu środkowej Europy.

[Janez Janša]
Witam. Słowenia może na ten temat dyskutować, pod warunkiem, że te obietnice będą wypełnione.

[Władimir Putin]
To kwestia przyszłości. Chodzi o to, żeby to zadziałało. Liczymy na to, że Słowenia się zaangażuje i poprze nas u swoich sąsiadów oraz innych państw południa, jeszcze z czasów Jugosławii.

[Janez Janša]
Słowenia takich możliwości nie ma, ale chętnie zaangażuje się w nowy układ sił.

[Władimir Putin]
Dobrze. Porozmawiamy jeszcze.[Władimir Putin]
Witam. Czy można by porozmawiać o sprawie, która zatacza szerokie kręgi?

[Eduard Heger]
Witam. Można.

[Władimir Putin]
Rosja liczy na wsparcie Słowacji w okrążeniu Polski od południa. Chodzi nam o Czechy, bo Węgry już się zadeklarowały.

[Eduard Heger]
Czechy są w dobrych stosunkach ze Słowacją . Liczę na to, że Czechy będą nasłuchiwały z Bratysławy informacji i wówczas coś uda się zrobić. Chciałem zapytać. A, na co mogłaby Słowacja liczyć w nowym układzie?

[Władimir Putin]
Na tyle, na ile uda się zrobić wcześniej.

[Eduard Heger]
Dobrze. Będziemy w kontakcie.(06 VI 2022)

[Władimir Putin]
Witam. Chciałem zapośredniczyć nowe stosunki Rosji z Litwą na podstawie nowej sytuacji międzynarodowej w Europie. Rosja rozpoczyna silny marsz na zachód i liczy na układne stosunki z Litwą w ramach polityki dobrosąsiedzkiej w sytuacji możliwych przekształceń strukturalnych państw, które są sąsiadami i Rosji i Litwy. Oznaczałoby to, że Litwa będzie traktowana przez Rosję, jako partner starań Rosji o rozwój i nowy ład gospodarczy w Europie.

[Ingrida Šimonytė]
...


[Władimir Putin]
Witam. Chciałem zapośredniczyć nowe stosunki Rosji z Łotwą na podstawie nowej sytuacji międzynarodowej w Europie. Rosja rozpoczyna silny marsz na zachód i liczy na układne stosunki z Łotwą w ramach polityki dobrosąsiedzkiej w sytuacji możliwych przekształceń strukturalnych państw, które są sąsiadami Rosji. Oznaczałoby to, że Łotwa będzie traktowana przez Rosję, jako partner starań Rosji o rozwój i nowy ład gospodarczy w Europie.

[Arturs Krišjānis Kariņš]
Żegnam.


[Władimir Putin]
Witam. Chciałem zapośredniczyć nowe stosunki Rosji z Estonią na podstawie nowej sytuacji międzynarodowej w Europie. Rosja rozpoczyna silny marsz na zachód i liczy na układne stosunki z Estonią w ramach polityki dobrosąsiedzkiej w sytuacji możliwych przekształceń strukturalnych państw, które są sąsiadami Rosji. Oznaczałoby to, że Estonia będzie traktowana przez Rosję, jako partner starań Rosji o rozwój i nowy ład gospodarczy w Europie.

[Kaja Kallas]
...


[Władimir Putin]
Witam. Chciałem zapośredniczyć nowe stosunki Rosji z Finlandią na podstawie nowej sytuacji międzynarodowej w Europie. Rosja rozpoczyna silny marsz na zachód i liczy na układne stosunki z Finlandią w ramach polityki dobrosąsiedzkiej w sytuacji możliwych przekształceń strukturalnych państw, które są sąsiadami Rosji. Oznaczałoby to, że Finlandia będzie traktowana przez Rosję, jako partner starań Rosji o rozwój i nowy ład gospodarczy w Europie.

[Sanna Marin]
Hmmm...


[Władimir Putin]
Witam. Chciałem powrócić do dobrosąsiedzkich stosunków Rosji ze Szwecją na podstawie nowej sytuacji międzynarodowej w Europie. Rosja rozpoczyna silny marsz na zachód i liczy na układne stosunki ze Szwecją w ramach wspomnianej polityki w sytuacji możliwych przekształceń strukturalnych państw, które są sąsiadami Rosji. Oznaczałoby to, że Szwecja będzie traktowana przez Rosję, jako partner starań Rosji o rozwój i nowy ład gospodarczy w Europie.

[Eva Magdalena Andersson]
Witam. A, co by to miało być?

[Władimir Putin]
Miałaby to być nowa sytuacja w Europie, która mocno jest promowana przez państwa mocarstwowe.

[Eva Magdalena Andersson]
...[Aleksandr Łukaszenka]
Witam. Chciałem zapytać o dwie kwestie:
1. czy Ukraina zgodziłaby się na akcję przeciwko Polsce?
2. Czy Ukraina liczyłaby w takiej sytuacji na, jakieś apanaże ma terytorium swojego zachodniego sąsiada, który stałby się wówczas dominium rosyjskim?


[Wołodymyr Zełenski]
Witam. Przyznam, że nie mam chęci na żarty.

[Aleksandr Łukaszenka]
We wcześniejszych planach Ukraina miała być państwem, które będzie ściśle współpracowało w akcji na zachodzie. Problemy Ukrainy dzisiaj są związane z pewnego rodzaju niekonsekwencją.

[Wołodymyr Zełenski]
Liczę na powagę i chociaż odrobinę prawdy.

[Aleksandr Łukaszenka]
Takie mam informacje?

[Wołodymyr Zełenski]
Z Polski?

[Aleksandr Łukaszenka]
To, ja się dziwię.

[Wołodymyr Zełenski]
Hmmm… Któryś z nas mija się z prawdą i nie jestem to ja. Na Ukrainie jest jest najazd obcych wojsk i zastanawiam się, co mają znaczyć te insynuacje, które wyglądają na informacje sfabrykowane, być może w celu oszkalowania przywódców Ukrainy. A, robi to inny przywódca, sąsiedniego kraju, który się łaszczy na pszenicę, żyto, owies, jęczmień i podroby z zarzynanych na prędce ukraińskich macior?

[Aleksandr Łukaszenka]
Hola, hola… Moja intencja jest inna. Badam jednego z przywódców Ukrainy, a nie wiem, który obiecał współpracę Rosji.

[Wołodymyr Zełenski]
Współpracę? Ukrainiec? A może Białorusin?

[Aleksandr Łukaszenka]
Nie dobra odpowiedź, a ja pytam grzecznie.

[Wołodymyr Zełenski]
Idź dziadu pochlać.

[Aleksandr Łukaszenka]
Grzeczniej!

[Wołodymyr Zełenski]
Jak Rosjanie wyssą krew z Ukrainy to będą ssali białoruską, ale Ukraińcy nie dadzą się sfatygować na prostytutki, jak Białoruskie dziewki wysyłane z Mińska do Moskwy na pokazy mody. Ukrainki są córkami narodu, a Białorusinki dziewkami Moskwian. To słyszałem nie w Polsce, tylko w Mińsku i to od faceta, co za dużo pije. Żegnam.


[Władimir Putin]
Chciałem porozmawiać o problemach, które dzisiejsza Rosja musi rozwiązywać od razu, bez zastanowienia. Liczę na zrozumienie. Jest tego trochę:
1. Kreml, jako ośrodek władzy nie funkcjonuje od kilku miesięcy, po tym, jak dokonano sabotażu tak przewrotnego, że nie da rady uruchomić większości platform informatycznych sterujących działaniami rządu oraz centrów dowodzenia kompatybilnych z systemem bezpieczeństw i dowództwa strategicznego
2. Rodzina Rządowa jest zdziesiątkowana od kilku miesięcy trwającym naporem, jakiejś febry czy czegoś tam i nie można nic zrobić z tym, bo mnie, prezydenta Rosji trzyma się w izolatce, żeby państwo funkcjonowało
3. Rosja utraciła łączność racjonalną z Chinami, po nieudanym ataku na Polskę i nie można się z nimi w ogóle dogadać, a ich wyobrażenia na temat Europy są tak nieracjonalne, że mi, jako przywódcy Rosji trudno o tym nawet informować kogoś, kto tymi zagadnieniami nie zajmował się od lat, a tak jest ze mną, a reszta specjalistów jest nie funkcjonująca
4. Dowództwo strategiczne jest zdziesiątkowane i prze febrę i przez procesy, które uruchomiono już w marcu, a teraz nie można się doprosić kogoś, kto racjonalnie spojrzy na kwestię przyszłości i gospodarczej Rosji i militarnej współpracy z Chinami, która wisi na włosku
5. Rosja ma do spłacenia względem wierzycieli – to jest kilka państw – kwoty przekraczające budżet państwa i nie ma rezerw do uruchomienia
6. Rosja na razie stara się uruchomić akcję przeciwko Polsce, by podłączyć ją pod system rosyjski, ale przeszkody okazały się być katastrofalne, ponieważ wystąpiły takie błędy powtarzające się wielokrotnie, że nikt przy zdrowych zmysłach nie widzi w tym już niczego sensownego, tylko splot nie przypadków tylko, jakichś zaprzeszłych klątw
7. Rosja zamierza wystąpić na drogę prawną przeciwko Unii Europejskiej, bo to tylko zostało, by utrzymać, jako taką zdolność kredytową
8. Moskwa jest w ciągu ostatnich miesięcy pod ostrzałem różnych szefów obwodów czy okręgów, którzy proszą o rzetelne przedstawienie trudności, bo oni monitują od stycznia, a wszystko im się na łeb wali
9. Dowództwo strategiczne nie może dostać się do zablokowanych wejść do systemu dowodzenia nuklearnego „Norylsk”, który zalewa woda i nie wiadomo, co się stało z załogą liczącą ok. 5 550 specjalistów, a do tego ponad 1 000 specjalistów zmarło w innych centrach na coś, co przypomina nie febrę tylko nagły i natychmiastowy udar popromienny, kiedy nie było tam wybuchu, a pracowali przy ataku na Polskę w marcu tego roku
10. Rosja ma problemy z odszukaniem skradzionych lub zrabowanych przez przywódców głowic nuklearnych wszelkiego zasięgu i nie można się doprosić dokumentacji ich przechowywania, ani miejsc relokacji, bo tam, gdzie do tej pory były przechowywane w liczbie 173 po prostu ich nie ma
11. Rosja liczy teraz na to, że da rady, jakimiś środkami zmusić Polskę do uległości, bo tylko to już pozostało, gdyż wsparcie Chin dla Rosji jest od tego uzależnione
12. Rosyjskie starania o likwidację tego państwa zostały zablokowane w marcu tego roju, po dziwnym i niejasnym przeciwdziałaniu USA, które miało znamiona nowej broni, ale nie biologicznej
13. Rosyjskie akcje przeciwko Polsce, które były realizowane komplementarnie do tej, zostały zlikwidowane przez działania USA w Obwodzie Kaliningradzkim, a na granicy litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej przez, jakieś oddziały unijne
14. Rosyjskie działania na granicy z Polską na północy zostały rozmontowane przez dziwne uderzenia w ludzi, którzy zachowywali się tak nieracjonalnie, że nie sposób tego opisać, bo w wyniku tego kilku z nich trafiło na obserwację do szpitala psychiatrycznego, a inni mają wsteczną amnezję na to, co się wydarzyło, a wcześniej, po nieudanej akcji na granicę polską, gdzie straty rosyjskie przekroczyły 1. 500 żołnierzy, a wojska amerykańskie i unijne wycofały się, jakimś sprzętem bezkolizyjnym nawet dla nasłuchu falowego Rosji, Danii i Niemiec, kilkudziesięciu wyższych dowódców zostało oskarżonych o błędy i straconych, co można tylko ocenić w warunkach szpitalnych
15. Rosja realizuje teraz działania w Obwodzie Kaliningradzkim, ale doprosić się o informację nie można, a dowódcy mają problemy z kilkoma związkami taktycznymi, jeśli chodzi o ocenę tego, co było i próbę oceny tego, co będzie
16. Rosja planować nie ma co, bo wszelkie plany przygotowane drobiazgowo przez szereg lat, na podstawie ścisłych instrukcji z Polski, które były najtajniejsze z tajnych wyciekły, po jakimś ataku sieciowym, tylko nie wiadomo, której ze stron, kiedy wszystkie ustalenia z państwami czwórki idą w kierunku układności na terenie przekształceń państwowych w Polsce
17. Rosja nie będzie mogła inaczej spojrzeć na swoje problemy, jak tylko z punktu widzenia sojuszu, który jest ukryty i który dąży do likwidacji przewagi rosyjskiej na świecie
18. Zasoby rosyjskie na Uralu są cały czas marnotrawione, bo polskie surowce nie zostały dostarczone, a umowy nie podpisały Niemcy, których nie można odłączyć od gazu, ponieważ to teraz jedyny pewny dochód Rosji w Europie
19. Rosja zamierza poczekać kilka dni i uderzyć morderczo w serce Polski w sposób taki, jak to zamierzano zrobić na przełomie zimy i wiosny, siłami OMON-u oraz grupami antyterrorystycznymi, które opanują lotnisko Okęcie w Warszawie oraz ośrodki władzy wybijając rządzących, a instalując tam nie miejscowych tylko specjalistów
20. Rosja zamierza zwrócić się o współdziałanie strategiczne z Groznym oraz Mińskiem
21. Rosja liczy na zrozumienie i szybką odpowiedź
22. Sytuacja w Rodzinie Rządzącej jest trudna, gdyż wielu godnych zaufania po prostu się izoluje w lęku przez febrą, która, jak mi doniesiono wczoraj doniesiono jest, jakąś odmianą inną niż do tej pory.

[Ramzan Kadyrow]
Witam. To brzmi dziwnie.

[Aleksandr Łukaszenka]
Przyznam, że się nie spodziewałem...

[Władimir Putin]
Ta sytuacja jest nieznośnie dekoncentrująca...

Ramzan Kadyrow]
...

[Aleksandr Łukaszenka]
Liczę naprawdę.

[Władimir Putin]
Nie da się ukryć, że to jest niepokojące, ale trzeba dołożyć starań, żeby połączyć siły...

[Ramzan Kadyrow]
A, w czym tkwią problemy obecne?

[Władimir Putin]
To, co nakreśliłem, to wszystko.

[Aleksandr Łukaszenka]
Białoruś w Rosji upatruje siłę.

[Ramzan Kadyrow]
Ja, jestem prostym Czeczenem. Czeczeńcy są oddani, ale sile. A, tutaj czytam, jakichś stek głupstw. Przepraszam, ale tak to wygląda. Tyle problemów, nawet w kilka miesięcy to i w Czeczenii się nie znajdzie.

[Aleksandr Łukaszenka]
Ja, powiem tak. Spokojnie, na pewno da się to rozebrać. Tylko, gdzie tu jest, jakiś początek problemów, a gdzie koniec. To są problemy strukturalne, a na to nie ma lekarstwa.[Władimir Putin]
Chciałem zapytać o kilka kwestii:
1. Febra, czym jest?
2. Centra dowodzenia na Kremlu czy odzyskały sprawność?
3. Chiny, czy da rady ich zwodzić i jak długo?
4. Linie kredytowe na zachodzie, jak można je przeciągać i jaki czas?
5. Obwód Kaliningradzki, czy można tych ludzi tam zrozumieć?
6. Jak wygląda sprawa Rodziny Rządzącej, bo ktoś musi wziąć odpowiedzialność – ja, rozmawiam z obcymi o sprawach Rosji, bo nie mam z kim?
7. Liczą się działania, a działań nie ma nie z mojej winy
8. „Norylsk”, jakie są szanse, że oni żyją?
9. Grupy uderzeniowe specjalnego zastosowania w desancie powietrznym ie mogłyby liczyć ludzi?
10. Co jeszcze można zrobić?


[N.N.]
Powoli. Liczą się nie działania, tylko efekty. Na razie, to efektów nie ma.

[Władimir Putin]
Liczy się, co można zdziałać z takimi problemami. Ja, nie mam rozeznania w sytuacji ogólnej oraz szczegółowej.

[N.N.]
Odpowiedzi na większość z tych pytań jest naszą sprawą.

[Władimir Putin]
To ja, zapytam jeszcze raz. Ile prezydent Rosji może wiedzieć, żeby sprawować swój urząd. Teraz muszę wiedzieć więcej, bo to jest skomplikowana gra Rosją.

[N.N.]
Nie da rady, żeby posuwać się za daleko.

[Władimir Putin]
To teraz powiem coś, czego prezydent z takim, jak ja doświadczeniem nie mówi. Ta sytuacja nie jest stabilna i wymsknęła się spod kontroli. Prezydent ma rolę twarzową, a jak musi pełnić rolę strażaka, to ma mieć informacje, gdzie się pali, jak rozległy jest pożar i co się pali.

[N.N.]
To, powiem jasno. Liczenie na większy zasób informacyjny w tej sytuacji jest płonne.

[Władimir Putin]
Myślałem, że to jest sytuacja ważna. Jak mam działać skutecznie, to mam za mało danych.

[N.N.]
To, co powiedziałem jest ostateczne.


[Aleksandr Łukaszenka]
Witam. Chciałem porozmawiać na temat, który mnie zmroził i chciałbym może opinii… Rozmawiałem dzisiaj z Władimirem Putinem i muszę przyznać, że była to tak dziwaczna rozmowa, że boję się, iż zalatywało ZSRR. Po prostu nie rozumiem kontekstu tej rozmowy oraz okoliczności tak nagłego obrotu spraw w kierunku braku możliwości, o których jeszcze niedawno tyle się mówiło.

[Rumen Radew]
Witam. Przyznam, że nie wiem kompletnie, co co chodzi.

[Aleksandr Łukaszenka]
Rozmowa wyglądała tak, jakbym ja, prezydent Białorusi miał ratować Rosję, a prezydent Rosji nie mógł wykonywać żadnych sensownych ruchów, bo nie miałby czym...
[Rumen Radew]
Hmmm… To bardzo, przyznam, enigmatyczne, i nie za bardzo możliwe...

[Aleksandr Łukaszenka]
To już tłumaczę. Rosja liczy straty, a nie zyski, chociaż grabi Ukrainę i wyciąga ręce po Polskę. Poza tym, zdrowie psychiczne prezydenta Rosji jest nadwątlone takimi niemocami państwa, że ja, jako postronny, nie będę się brał do komentowania, tylko miało być inaczej...

[Rumen Radew]
Nic mi o tym nie wiadomo.

[Aleksandr Łukaszenka]
Wygląda na to, że Rosja nie radzi sobie z obecną sytuacją, a przeciwdziałanie wojsk unijnych, amerykańskich, no bo nie polskich było takie, że wysiłki Rosji nie tylko spełzły na niczym, ale prowadzą do dewastacji Kremla, Rodziny Rządzącej, dowódców, planów, przyszłości i w ogóle...

[Rumen Radew]
W całej tej sprawie, gdzie Rosja przejmuje Polskę jest tyle haczyków, że kto to rozwiąże. Ja, nie podejmuję się komentarza, bo Bułgarię wiążą umowy, ale Rosja zapewniała, że Chiny podłączą prąd o wszystko pójdzie tak szybko, że wschód zaświeci nowym blaskiem.

[Aleksandr Łukaszenka]
No, i o to chodzi, że Chiny chyba czyhały nie tylko na Europę, ale też na Rosję.

[Rumen Radew]
Na początku całej sprawy były koncepcje. Chińska zakłada współpracę z całą Europą, rosyjska ze środkową. Myśmy od razu wiedzieli, że trzeba czekać, bo to są jednak jakieś zasadnicze różnice i one wyszły rok temu, kiedy przywódcy Rosji i Chin wzięli się za łby i sobie ich nie pourywali. Wtedy Rosja próbę przetrwała, w sensie, obroniła swój plan, tylko e Chiny poczuły rywala. I już wtedy część z nas uważała to za, jakiś zły omen. Chiny są siłą, która może dużo zmienić i dużo rozdrobnić. Bułgaria chce spokoju. Rumunia też. Węgry chcą zmian. Ukraina w ogóle nic nie chce, tylko żeby im dano spokój i nie wie o co chodzi. Nie wtajemniczano ukraińskich przywódców, ta jak i polskich, tylko grano informacyjnie tak, żeby te kraje się jakoś skonfliktowały albo przynajmniej miały sobie coś za złe. I to się nie udaje, bo Polska jest zadowolona ze swej pozycji, a Ukraina buduje ją. Bułgaria nie chce zmian, tylko modelu współpracy, który da lepsze możliwości na przyszłość tutaj, na wschodzie, bo zachód gra wschodem, a Polska graniczy i ze wschodem i z zachodem. Im i do jednych blisko i do drugich. My mamy swoje długowiekowe układy i liczyliśmy na nowego ducha, a nie na to, że żandarm nam pokaże, jak żyć.

[Aleksandr Łukaszenka]
Hmmm… Akurat.[Aleksandr Łukaszenka]
Witam. Rozmawiam z osobą, która wie cokolwiek o sytuacji z Rosją. Bo, rozmowa z prezydentem Bułgarii nie zakończyła się dobrze.

[Klaus Iohannis]
Witam. A, Białoruś ma jakieś interesy światowe?

[Aleksandr Łukaszenka]
Śmieszne to nie jest. Chcę powiedzieć, że jakoś to się szybko kończy niż się zaczęło.

[Klaus Iohannis]
A, o co chodzi?

[Aleksandr Łukaszenka]
O to, że Rosja nic nie ugrała, niczym zaczął się mecz.

[Klaus Iohannis]
To, jakieś dziwne mowy.

[Aleksandr Łukaszenka]
No, to może ja zacznę od tego, że Rosja liczy na moją pomoc.

[Klaus Iohannis]
Pan to przesadza. Władimir Putin po prostu czuje się osamotniony, bo sytuacja wymyka mu się nagle.

[Aleksandr Łukaszenka]
To znaczy, że ja niepotrzebnie pyszczę.

[Klaus Iohannis]
Liczenie na to, że to się zmieni może stać się udręką.

[Aleksandr Łukaszenka]
Liczenie na co?

[Klaus Iohannis]
Rosja liczyła na łatwy łup i się przeliczyła. Mamy własne analizy sytuacji i tam nie chodzi o Amerykanów, tylko o takie problemy rosyjskie, które świadczą o tym, że państwo ma taką strukturę, że to zaczyna wielu przerastać. Rumunia nie może pozwolić sobie na to, że pójdzie w sprawę upadłą. Może Rosja może… A, Białoruś? Bo, widzi pan, z tych analiz to rysuje się konflikt wewnętrzny na taką skalę, że nie wiadomo czy pacjent przeżyje. Wyliczę panu kulka trudnych do uwierzenia możliwości:
1. Rosja nie ma rezerw walutowych, a ma dochody sięgające biliona dolarów rocznie
2. Rosja nie posiada możliwości nuklearnych po tym, jak Amerykanie i to nie sami tylko z Polakami przeprowadzili taką akcję, która nie jest do oznaczenia pod względem wojskowym, a strategicznie zmienia optykę o 180 stopni
3. Rosja morduje swoich tak, jak w czasach Stalina, a to objaw braku sił
4. Rosja gospodarczo rzęzi.


[Aleksandr Łukaszenka]
Moment. A, skąd te dane?

[Klaus Iohannis]
Trzeba mieć możliwości...

[Aleksandr Łukaszenka]
Liczę na więcej szczerości.

[Klaus Iohannis]
Proszę. Rosja została wystawiona do boju przez Chiny w sytuacji już zapalnej. To i tak było późno. Teraz, jest mocno za późno. Dla Chin jest wszystko jedno czy to będzie Europa teraz, a potem Rosja czy odwrotnie. Taki kraj, taki potencjał. Rumunia ma dane różne, jak to państwo. A te, pochodzą z nasłuchu...

[Aleksandr Łukaszenka]
...
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie