Jarosław M. Gruzla
ROSJA w ATAKU na POLSKĘ czerwiec 2022
[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja ma do spełnienia swoje zobowiązania wobec Chin, a Chiny wobec Rosji. Wszystkie ustalenia z czerwca 2021 roku pozostają w mocy. Ich realizacja jest najważniejszym wyznacznikiem sojuszniczych stosunków Moskwa – Pekin. Kierownictwo Rosji dopuszcza możliwość ataku bezpośredniego na Unię Europejską, gdyż, tak jak przewidywali stratedzy Chin i Rosji, w wyniku uderzenia informacyjno-hybrydowego struktury decyzyjne UE rozpadły się, a liczenie na to, że Rosja sama dokona abordażu jest na razie nieoznaczone.
Polska w tym układzie na pewno w 80 % pozostaje osamotniona, gdyż wszelkie kontakty zanikły, a systemy wspólnotowe nie działają. Tak jak przewidywano jeszcze 1 roku temu, UE jest systemowo nieudolna i nieruchawa w sytuacji zagrożenia, a państwa UE nie dokonają żadnych zmian systemowych, które mogłyby być zagrożeniem dla naszej, wspólnej polityki przyszłości – otwartych drzwi i globalizacji chińsko-rosyjskiej, które to projekty świat zachodni przyjął u progu XXI wieku, jako swoje.
Liczenie na to, że sytuacja w Europie jest już wystarczająco zniuansowana w kierunku chaosu i wewnętrznej destabilizacji jest nieoznaczone.
(29 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że sytuacja dotychczasowa jest w ciągłej, nieustannej zmianie w kierunku ataku konwencjonalnego na trajektorii 3-4-5-8-16 i uważam za niezbędne kroki rządu polskiego idące w kierunku przykrycia sfer rządzących oraz decyzyjnych na 2-6-15-333.

[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja likwiduje swoje kontakty z Polską od godziny 12.00 czasu moskiewskiego. Sprawa wypowiedzenia wojny Unii Europejskiej jest na razie nieoznaczona.
Rosja nie ustosunkuje się do ostatnich informacji z Pekinu, jakoby Chiny zostały ponownie zaatakowane bronią biologiczną na linii granicznej w kilku miejscach.
Rosja liczy na szybkie wypełnienie swoich zobowiązań przez Chiny w punktach oznaczonych jeszcze w czerwcu 2021 roku.
Rosja ma nadzieję, że Chiny zdają sobie sprawę, iż rozpoczęcie działań wojennych wobec, nawet słabej militarnie i nieruchawej, po zmasowanym ataku informacyjno-hybrydowym, Polski jest wyznacznikiem działań w kierunku zachodnim na linię Ren.
(29 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że sytuacja z każdą godziną będzie narastać wykładniczo i działania rosyjskie są skalkulowane w takim układzie, że nie da rady ich oznaczyć, gdyż ustalenia z czerwca 2021 roku są nie do wydostania w żadnym układzie informacyjnym na szeregu 4-2-3.

[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja zlikwidowała plany oraz dotychczasowe kontakty z Unią Europejską niezauważenie, a wszelkie przedstawicielstwa rosyjskie w organizacjach międzynarodowych realizują plan przykrycia działań dyplomatycznych na poziomie działań hybrydowo-politycznych wg ustaleń rosyjsko-chińskich z czerwca 2021 roku.
Rosja swoje działania hybrydowo-dyplomatyczne zamierza prowadzić do 01 czerwca 2022 roku, kiedy zakończy etap wstępny i rozpocznie działania dywersyjno-zaczepne w kierunku Polski w ustalonych granicach z czerwca 2021 roku.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że działania rosyjskie są moderowane na 2-18-78-606 od godziny 09.00 czasu moskiewskiego dnia nadania tej informacji z Moskwy do Pekinu w kierunku na Świebodzin-Bogatynię.

[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja liczy na przeciwuderzenie zaczepno-informacyjne w kierunku Polski oraz Litwy Chin, które było jedną z ewentualności w ustaleniach rosyjsko-chińskich z czerwca 2021 roku.
Rosja dokonała już ustaleń zrzutów dywersyjnych na linii Świebodzin-Bogatynia i liczy na sukces w układzie hybrydowym, kiedy Polska będzie zajęta granicą z Obwodem Kaliningradzkim. Liczymy na sukces pomimo słabego oglądu sytuacji na granicy z z Polską.
Rosja zakłada taki scenariusz, jak na Ukrainie czyli że polskie oddziały nie dokonają znaczących ruchów w kierunku północnym i że polskie dowództwo będzie prowadziło jak dotąd skwapliwie „rozmowy” z Moskwą w zaufaniu i w niebagatelnym rozproszeniu swoich własnych planów oraz dezorientacji i dezorganizacji wtórnej tak pomocnej przy działaniach hybrydowo-zależnych.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż rosyjska strategia jest powtórzeniem planów strategicznych Niemiec z 1939 roku na granicy z Prusami Wschodnimi i idzie w kierunku dezorientacji i dezorganizacji polskich środowisk decyzyjnych, które są mamione rozmowami dla rozmów, które są znane polskiemu wywiadowi czasów II wojny światowej i są do ustalenia w archiwum IPN nr 42657800.

[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja dokonała istotnych ustaleń w Polsce. Środowiska rządowe są zmanipulowane na granicy absurdalnego oczekiwania na nic.
Rosja liczy na szybkie rozmycie wszelkich kontaktów rządowych na zachodzie w perspektywie kilku dni i nie będzie podejmować żadnych, ale to żądnych działań bez wspólnych ustaleń rządowych Rosji i Chin oznaczonych wstępnie w czerwcu 2021 roku na procedurze czystej i w kierunku na likwidację Unii Europejskiej pod naporem wewnętrznym Komisji Europejskiej, która jest zmanipulowanym i przejętym przez Rosję ogniwem Unii Europejskiej nieżywym, lecz treściwie informacyjnym.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż Rosja szykuje się do działań wojennych w układzie hybrydowym i wszelkie rozmowy z Rosją są niewłaściwe z punktu widzenia interesów Polski oraz Unii Europejskiej.

[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja dokonała szybkiej oceny taktycznego uderzenia na kierunku polskim i kierownictwo uważa, że ta ocena na tę chwilę jest pragmatycznym wyjściem z sytuacji zależności Polski od Unii Europejskiej.
Rosja będzie naciskać na środowiska rządowe Polski na zaprzestanie wszelkich kontaktów z Brukselą i na podpisanie z Rosją jak najszybciej umów gospodarczych w kierunku Pekinu.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że działania polskie nie mogą obejmować:
1. rozmów z Rosją
2. rozmów z Chinami
3. rozmów z Niemcami
4. rozmów z Unią Europejską
5. rozmów z Organizacją Narodów Zjednoczonych
6. rozmów z USA
7. rozmów z Brazylią
8. rozmów z WHO
9. rozmów UNOV
10. rozmów z UNOPS
11. rozmów z Watykanem
12. rozmów z Luksemburgiem.
Rozmowy takie doprowadziłyby do uwikłania Polski w konflikt decyzyjno-hybrydowy z całym finansowo-zależnym zapleczem gospodarczego świata. Działania Polski mogą obejmować zaś wszystkie te rozmowy, które są do tej pory prowadzone z innymi państwami i instytucjami międzynarodowymi.


[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja zaczęła procedurę wychodzenia z MKOL, WHO, FAO, UNESCO, UNICEF.
Rosja rozpoczęła przygotowania do ataku na Polskę. Plany strategiczne przeformułowane tak, jak donosiło dowództwo strategiczne w układzie igłowo-nitkowym są już dopięte na takim poziomie, że można mówić o realizacji poziomu wstępnego.
(31 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że te wszystkie działania Rosji są skierowane przeciwko wszystkim polskim aktywnościom w rodzaju:
1. dyplomacja
2. afiliacja
3. drenaż
4. monitoring.


[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja nie zatrzyma już realizacji swoich planów strategicznych. Polskie sfery decyzyjne są przez wywiad rosyjski prowadzone w kierunku rozmydlenia wszelkiej aktywności prounijnej i dają się dobrze prowadzić Polskie dowództwo strategiczne jest dobrze znane rosyjskim dowódcom i panuje powszechne już przekonanie w Moskwie, że ci generałowie nie zrobią nic, co nie jest na korzyść realizacji planów rosyjsko-chińskich. Zastali poprowadzeni tak, jak Polska była prowadzona przez Rosję od 2010 i 2012 roku, i są rozbici.(31 V2022)

[A 2]
Donoszę, że działania polskie są monitorowane przez ośrodki wywiadu rosyjskiego z terenu Obwodu Kaliningradzkiego:
1. Kaliningrad 1-7-16
2. Kaliningrad 8-2-16
3. Mamonowo 4-1-16
4. Mamonowo Zachodnie („nieistniejące”) 1-3-16.
Działania polskie są monitorowane również przez wywiad niemiecki z terenu Niemieckich landów wschodnich:
1. Zitau 99-81-12
2. Frankfurt 68-72-61
3. Greiswald 44-23-37.


[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja liczy na rozumienie w sytuacji międzynarodowego chaosu 01 czerwca 2022 roku.
Rosja nie będzie się kontaktować z Pekinem po 02 czerwca 2022 roku.
Rosja nie liczy na nic prócz wypełnienia wspólnych ustaleń z czerwca 2022 roku.
Rosja kończy swoje działania przygotowawcze 01 czerwca 2022 roku.
(31 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż działania dywersyjne Rosji na północnej granicy Polski są zaplanowane w układzie zaczepnym, ale nie przebiciowym tak, jak to miało miejsce w zimie 2022 roku.

[Alina Kabajewa] a tak naprawdę [Władimir Putin]
Rosja osiągnęła spory sukces na granicy z Polską. Udało się niepostrzeżenie ustawić systemy naprowadzania na kierunku zachodnim. Liczenie na to, że Rosja się zatrzyma jest nieuprawnione.(31 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż miejsca przebicia ustalono odmiennie niż w zimie 2022 roku. Trzeba uznać, iż wówczas były to próby ustalenia poziomu manewrowego polskich sił odporowych. Rosja na pewno weźmie tamte doświadczenia sobie do serca i skieruje wszystkie swoje potencjały na odcinek zachodni tej granicy. Ustalenia szczegółowe;
1. siły przebicia – 3 000 żołnierzy „zielonych”
2. siły odwodowe – 12 000 żołnierzy „zielonych”
3. siły rozprowadzania – 1 200 żołnierzy wywiadu
4. siły przejęciowe – 1 400 żołnierzy zaplecza
5. siły likwidacyjne – 15 000 żołnierzy i służb bezpieczeństwa
6. siły zaczepne w kierunku UE – 30 000 żołnierzy „zielonych’
7. siły pokrywania – 17 000 żołnierzy i służb bezpieczeństwa
8. siły przejęciowe – 2 300 żołnierzy i specjalistów logistycznych.


[Karol Windsor vs Władimir Putin]
Wielka Brytania uważa co następuje:
1. uderzenie odporowe na Polskę musi być zrealizowane
2. likwidowanie spraw polskich w Wielkiej Brytanii idzie planowo
3. przeformułowanie spraw brytyjskich w Unii Europejskiej jest w toku
4. współdziałanie z Niemcami na kierunku polskim jest kontynuowane
5. manewrowa dyplomacja antypolska uruchomiona
6. wystawienie polskich izb konsularnych na nacisk będzie wprowadzone 01 czerwca 2022 roku
7. rząd brytyjski podda się presji korony
8. Wielka Brytania liczy na dyskrecję
9. umowy gospodarcze z Polską Wielkiej Brytanii już nie interesują
10. przyszłe preliminarze chińskie załatwią sprawę.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że działania rosyjsko-brytyjskie są działaniami zasłonowymi, które nie muszą być wcale realizowane. Wielka Brytania działa pod wpływem Korony Brytyjskiej i należy liczyć się z emocjonalnie zaczepionymi intencjami tych działań, które będą kontynuowane nawet w przypadku jakichkolwiek problemów dyplomatycznych Wielkiej Brytanii.

[Karol Windsor vs Joe Biden]
Wielka Brytania nie rości sobie praw do załatwienia spraw gospodarki światowej w takim, jak było w ustaleniach z czerwca 2021 roku pomiędzy Rosją i Chinami, układzie.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że ustalenia rosyjsko-chińskie z czerwca 2021roku znali przedstawiciele kilkunastu państw świata:
1. USA
2. Niemcy
3. Wielka Brytania
4. Belgia
5. Holandia
6. Wietnam
7. Tajwan
8. Pakistan
9. Iran
10. Izrael
11. Brazylia.


[Karol Windsor vs Xi Jinping]
Wielka Brytania nie rości sobie praw do załatwienia spraw gospodarki światowej w takim, jak było w ustaleniach z czerwca 2021 roku pomiędzy Rosją i Chinami, układzie.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że ustalenia rosyjsko-chińskie mogą obejmować takie działania przeciwko Polsce, które nie są obecnie do wprowadzenia ze względu na problemy strategiczne dowództwa rosyjskiego i chińskiego. Obejmują on przede wszystkim:
1. systemy rakietowe
2. systemy napędowe
3. systemy naprowadzania
4. zasoby nuklearne
5. systemy dowodzenia
6. strukturę dowódczą
7. współdziałanie strategiczne
8. strukturę wywiadu i kontrwywiadu
9. Rodzinę Rządową
10. prokuratury wojskowe.


[Karol Windsor vs Władimir Putin]
Wielka Brytania donosi, że Polska jest w konflikcie podstawowym z Koroną Brytyjską, a konflikt ten obejmuje następujące dziedziny międzynarodowej współpracy:
1. ONZ
2. UNESCO
3. UNICEF
4. UNOV
5. UNOPS
6. UNDP
7. FAO
8. WHO.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż Wielka Brytania będzie na pewno naciskała na państwa Wspólnoty Brytyjskiej w systemie hybrydowym w kierunku odporowo-zależnym wymierzone w Polskę.

[Karol Windsor vs Charles Michel]
Wielka Brytania stoi na stanowisku, które będzie prezentowane na poziomie dyplomatycznym przez przedstawicieli Korony Brytyjskiej i Rządu Jego Królewskiej Mości Elżbiety II od 01 czerwca 2022 roku, że Unia Europejska powinna wypłacić Koronie Brytyjskiej odszkodowania za działania polskie na terytorium Wielkie Brytanii.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że działania Wielkiej Brytanii na forum unijnym będą ujmowane z zasady antypolsko i zasłaniane roszczeniami finansowymi, co Rada Europejska będzie skwapliwie popierać, jako formę nacisku na rząd polski.

[Karol Windsor vs Boris Johnson]
Królowa Angielska Elżbieta II pragnie zakomunikować Rządowi Jego Królewskiej Mości Elżbiety II, że Wielka Brytania od 01 czerwca 2022 roku weszła w spór prawno-finansowy z rządem polskim, który obejmuje roszczenia zwrotu kosztów osadzenia na terytorium Wielkiej Brytanii obywateli polskich pełniących zadania wywiadowcze skierowane przeciwko Wielkiej Brytanii.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż działania brytyjskie będą w ten sposób prowadzone nie tylko na poziomie dyplomatycznym, ale też gospodarczym oraz rządowym.

[Karol Windsor vs Achim Steiner]
Wielka Brytania pragnie uświadomić kierownictwo ONZ, że brytyjskie działania międzynarodowe będą wymierzone zawsze przeciwko jakiejkolwiek aktywności polskiej na forum międzynarodowym.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że ONZ jest skłonna nie tylko do uległości wobec procesu światowego rządzenia 4 państw dyktatorów ładu światowego, ale też będzie skwapliwie wykonywała wszelkie wspólne ustalenia antypolskie, które wynikają z wcześniejszych ustaleń, będących konsekwencją zmiany sił na świecie, po nieudanym uderzeniu atomowym na Polskę 12 marca 2022 roku.

[Karol Windsor vs Antonio Guterrez]
Wielka Brytania pragnie uświadomić kierownictwo ONZ, że brytyjskie działania międzynarodowe będą wymierzone zawsze przeciwko jakiejkolwiek aktywności polskiej na forum międzynarodowym.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż działania antypolskie będą realizowane we wszystkich oddziałach ONZ na świecie:
1. Nowy Jork
2. Genewa
3. Wiedeń
4. Brasil
5. New Dehli
6. Nairobi.


[Karol Windsor vs Boris Johnson]
Wielka Brytania pragnie uświadomić kierownictwo ONZ, że brytyjskie działania międzynarodowe będą wymierzone zawsze przeciwko jakiejkolwiek aktywności polskiej na forum międzynarodowym.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż liczenie rządu polskiego na to, że Wielka Brytania odpuści działania antypolskie mogą być płonne z dwóch powodów:
1. rząd brytyjski przestał mieć pierwszeństwo w układzie rządowym Wielkiej Brytanii
2. rząd brytyjski nie ufa już Unii Europejskiej.


[Karol Windsor vs Xi Jinpoing]
Wielka Brytania wyznacza nowe standardy w układach dyplomatycznych Europy:
1. Unia Europejska nie jest już siłą polityczną
2. Wielka Brytania przewodzi politycznie i dyplomatycznie w Europie
3. Wielka Brytania nie rości sobie praw do kontaktów z Unią Europejską
4. Wielka Brytania nie będzie odtąd promowała Unii Europejskiej tylko Wspólnotę Brytyjską.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że stałym wyznacznikiem polityki brytyjskiej odtąd będzie panbrytyjska strategia światowa.

[Karol Windsor vs Władimir Putin]
Wielka Brytania wyznacza nowe standardy w układach dyplomatycznych Europy:
1. Unia Europejska nie jest już siłą polityczną
2. Wielka Brytania przewodzi politycznie i dyplomatycznie w Europie
3. Wielka Brytania nie rości sobie praw do kontaktów z Unią Europejską
4. Wielka Brytania nie będzie odtąd promowała Unii Europejskiej tylko Wspólnotę Brytyjską.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż liczenie na nic nie robienie dyplomatów oraz rządu polskiego nie może być wyznacznikiem żadnej, ale to żądnej polityki zagranicznej Polski.

[Karol Windsor vs Joe Biden]
Wielka Brytania wyznacza nowe standardy w układach dyplomatycznych Europy:
1. Unia Europejska nie jest już siłą polityczną
2. Wielka Brytania przewodzi politycznie i dyplomatycznie w Europie
3. Wielka Brytania nie rości sobie praw do kontaktów z Unią Europejską
4. Wielka Brytania nie będzie odtąd promowała Unii Europejskiej tylko Wspólnotę Brytyjską.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że zmiana optyki światowej jest faktem!!!

[Viktor Orbán vs Władimir Putin]
Węgry stoją na stanowisku, że Unia Europejska jest projektem zaprzeszłym, więc nie roszczą sobie praw do wystawiania swoich reprezentacji w UE, jak tylko w układzie hybrydowo-dyplomatycznym.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że polityka europejska i światowa to ruchomy konstrukt współtworzony przez różne siły polityczne świata i Europy. Rząd polski powinien wziąć pod uwagę fakt, iż obecny tworzący się układ jest niekorzystny dla Polski i polityka musi być platformą dialogu, na której Polak będzie miała soje miejsce. Liczenie na dawnych „sojuszników” medialnych skończyło się 12 III 2022 roku.

[Viktor Orbán vs Recep Tayyip Erdoğan]
Węgry stoją na stanowisku afiliacji przy Rosji dlatego, że nie widzą na razie żadnej siły polityczno-państwowej, która mogłaby moderować proces polityczny i dyplomatyczny w tej części Europy w taki sposób, by sprawy ważne dla Węgier były tak modelowane, że sytuacja przyszłości Węgrów była by dostatecznie chociaż zabezpieczona.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, żę proces zmiany układu sił w Europie środkowej jest w toku i Węgry nie będą już nasłuchiwały głosu z Warszawy, a to dlatego, iż polski rząd nie jest stroną aktywną w żadnym układzie polityczno-dyplomatycznym od lat.

[Viktor Orbán vs Karl Nehammer]
Węgry zmieniły swą politykę regionalną w połowi marca b.r., gdyż uznały, że to, co się wydarzyło jest na tyle znaczące i kluczowe dla układu sił w Europie środkowej, iż wykazanie inicjatywy w obecnym czasie to wyznacznik czasu.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż liczenie na to, że państwa regionu zmienią swa optykę pod wpływem dawnych układów jest nieuprawnione

[Viktor Orbán vs Emmanuel Macron]
Węgry stoją dzisiaj na pragmatycznym stanowisku status quo dla opcji wschodniej.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że sytuacja międzynarodowa jest ruchoma.

[Viktor Orbán vs Maia Sandu]
Węgry starają się układać od niedawna tak stosunki z państwami regionu, żeby interesy Węgrów w tych państwach były zabezpieczone. Liczę na to, że Mołdawia będzie strategicznym partnerem Węgier.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że sytuacja międzynarodowa w regionie układa się niekorzystnie dla Polski z dwóch powodów:
1. braku jakiejkolwiek aktywności dyplomatycznej Polski na jakimkolwiek polu
2. ustawiania się kluczowych państw regionu pod Rosję.


[Viktor Orbán vs Miloš Zeman]
Węgry sterują obecnie na politykę układności względem Rosji. Cokolwiek Czechy by nie zrobiły, Węgry nie zmienią tej polityki w perspektywie długoterminowej.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż lista państw sprzyjających obecnej, antypolskiej polityce Rosji jest taka:
1. Ukraina
2. Białoruś
3. Niemcy
4. Belgia
5. Węgry
6. Austria
7. Turcja.


[Viktor Orbán vs Antinio Guterrez]
Węgry obsrają obecnie przy polityce układności względem planów Rosji.(30 V 2022)

[Viktor Orbán vs. Premier Węgier]
Informuję, że Węgry z dniem 01 czerwca przeformowują swą politykę względem Rosji, Chin, USA, Unii Europejskiej, Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii.(30 V 2022)

[Viktor Orbán vs parlament węgierski]
Węgry i cały region Europy środkowej pod wpływem przeszłych wydarzeń i nacisków Rosji zmieniają swą politykę w kierunku układności wobec Rosji.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że erozja wszelkich polskich układów w Europie środkowej jest posunięta tak daleko, że nie da rady bez aktywnej dyplomacji myśleć o jakichkolwiek sukcesach na tym polu.

[Recep Tayyip Erdoğan vs Władimir Putin]
Turcja liczy obecnie na takie kontakty z Rosją, że stosunki turecko-rosyjskie powinny dla Turcji mieć znaczenie kluczowe, ale pod pewnymi warunkami:
1. Turcja będzie miała zabezpieczone prawa do cieśnin czarnomorskich
2. Turcja będzie miała zabezpieczone prawa muzułmanów na Krymie
4. Turcja będzie miała wolność wyboru w sprawach europejskich.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż strawy emigrantów islamskich na terenach Europy nie są wyznacznikiem jakichkolwiek starań Turcji wobec jakiegokolwiek państwa UE.

[Recep Tayyip Erdoğan vs Viktor Orbán]
Turcja nie odpowie na informację z Węgier chyba, że Węgry zabezpieczą na swoim terenie prawa mniejszości muzułmańskiej.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że sprawy polskie w Turcji nie istnieją z punktu widzenia Turcji.

[Recep Tayyip Erdoğan vs premier Grecji]
Turcja w swej polityce niezmiennie podnosi prawa Turków na Cyprze oraz w Dodekanezie. Liczę na to, iż rząd Grecji będzie miał na względzie zawsze te sprawy.
Od 01 czerwca 2022 roku Turcja w swej polityce europejskiej nie będzie podnosić spraw wspólnotowych w ogóle w rozmowach dyplomatycznych.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż projekt Unii Europejskiej Turcji już nie interesuje, co było wyznacznikiem nacisków Rosji względem całego regionu Europy środkowej przez ostatnie 20 lat. Zakończyło się to sukcesem, a polska polityka regionalna musi być przeformułowana tak, by Polska jako kraj środkowej Europy nie stracił na znaczeniu.(30 V 2022)

[Recep Tayyip Erdoğan vs prezydent Albanii]
Turcja w stosunkach z Albanią zawsze podnosiła ochronę praw mniejszości muzułmańskiej w Albanii i to się nigdy nie zmieni. Nigdy.
Turcja stoi obecnie na stanowisku układnych stosunków z państwami regionu czarnomorskiego.
(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że polityka polska w rejonie czarnomorskim nie ma żadnych, ale to żądnych wyznaczników przyszłościowych.

[Recep Tayyip Erdoğan vs prezydent Republiki Turków Cypryjskich]
Turcja zawsze podnosi swoje związki z Cyprem tureckim i nigdy, przenigdy nie zapomni o swych braciach w wierze i narodzie.(30 V 2022)

[Recep Tayyip Erdoğan vs prezydent Cypru]
Turcja w swych stosunkach z Cyprem zawsze podnosi i nigdy, przenigdy nie zapomni o prawach Turków w wschodniej części Cypru do samostanowienia i niepodległości.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, że Rosja w swej polityce regionalnej opiera się na państwach znaczących regionalnie:
1. Polska
2. Węgry
3. Turcja
4. Austria
5. Niemcy.


[Karl Nehammer vs Władimir Putin]
Austria jest pełna podziwu dla osiągnięć międzynarodowych Rosji. Urząd kanclerski w Wiedniu stoi obecnie na stanowisku układnych stosunków względem Rosji.(30 V 2022)

[Karl Nehammer vs Recep Tayyip Erdoğan]
Austria przypomina się ze swymi prawami do reprezentowania Turcji w rozmowach na terenie Unii Europejskiej.(30 V 2022)

[Karl Nehammer vs Viktor Orbán]
Austria przypomina o swych wiekowych związkach z Węgrami.(30 V 2022)

[A 2]
Donoszę, iż rosyjskie wpływy dzisiaj sięgają w Europie:
1. Niemiec
2. Wielkiej Brytanii
3. Austrii
4. Albanii
5. Cypru
6. Bułgarii
7. Rumunii
8. Węgier
9. Ukrainy
10. Białorusi.


[Donald Trump]
Witam. Chciałem uzyskać informację z Wielkiej Brytanii dla Administracji USA. Chodzi o to, co jest planowane w Polsce. Czy Wielka Brytania zaangażuje się w projekt dehumanizacji i jak bardzo?(01 VI 2022)

[Karol Windsor]
Wielka Brytania nie tak patrzy na plany w środkowej Europie. Liczy się to, co będzie robione, a nie jak.(01 VI 2022)

[Donald Trump]
No, dobrze. A, co przywódcy Wielkiej Brytanii sądzą o planach rosyjsko-chińskich?(01 VI 2022)

[Karol Windsor]
A, co USA wie na ten temat?(01 VI 2022)

[Donald Trump]
Niewiele.(01 VI 2022)

[Karol Windsor]
To plany przyszłościowe, więc nie ma co się ekscytować. Sądzę, że Amerykanie za bardzo się angażują wówczas, kiedy trzeba spasować.(01 VI 2022)

[Donald Trump]
Hmmm… To postawa francuska. Rozumiem. A, mimo to zapytam… Czy Korona Brytyjska ma do tej sprawy taki sam stosunek jak Niemcy? Bo, Niemcy mają do tego stosunek historycznie uzasadniony.(01 VI 2022)

[Karol Windsor]
To śmieszne, gdy Amerykanin wskazuje na historię.(01 VI 2022)

[Donald Trump]
Taka sytuacja, że i Amerykanie muszą jakoś znaleźć w tym sens, choć niełatwo. Uważam, że to nie chodzi o historię tylko o ród.(01 VI 2022)

[Karol Windsor]
W jakim sensie?(01 VI 2022)

[Donald Trump]
W takim sensie, jak dla Amerykanina czyli dla mnie ważne są związki gospodarcze, tak dla Brytyjczyka z takim rodowodem ważne są związki rodowe. Wyjaśnię to dokładniej. Polacy są narodem małym, ale nie uległym. A, Rosjanie i Chińczycy w swych kalkulacjach zakładają nie współdziałanie, tylko układanie. A, ułożyć się trzeba z kimś. A, z kim? Bo, Amerykanie układają się silnymi. A, Niemcy z uległymi? Przecież nie można sądzić, że ta sytuacja jest normą da wszystkich taką samą. Nie wiem czy to jest zrozumiałe? Chińczycy na pewno rozumieją to inaczej niż Europejczycy. A, Europejczycy układają się z kim? Bo, Rosjanie tylko z niewolnikami. My, Amerykanie poznaliśmy wiele nacji i z wieloma próbowaliśmy się układać. Nigdy z Polakami. Pacy w USA mają jedną konkretną cechę – nie! A, Chińczycy uważają chyba, że mówią – dobrze, bo są słabi i często muszą być ulegli. A zmuszanie do uległości może być różne. Brytyjczycy próbowali już sprawić, żeby Polacy byli ulegli w sojuszu z ZSRR i im się to nie udało tak, jakby chcieli i Brytyjczycy i bolszewicy. Bo, bolszewicy wymuszają bezwzględnie, ale można ich jakoś zrozumieć. A, Chińczycy wymuszają tak, że nie można nic z tego zrozumieć, bo rozumu brak albo brak człowieczeństwa. A, w tym są dobrzy tak, jak Niemcy. I dlatego pytam. Więc jeszcze raz. Czy Korona Brytyjska ma takie same pojęcie o tych planach jak Niemcy i Chińczycy?(01 VI 2022)

[Karol Windsor]


[Ursula Leyen]
Witam. Chciałabym porozmawiać o sytuacji w Europie, bo zdaje się, że kanclerze Austrii jest dobrze poinformowany.(01 VI 2022)

[Karl Nehammer]
Witam. ….(01 VI 2022)

[Ursula Leyen]
Chodzi o sprawę Polski. Niemcy próbowały w układzie wspólnotowym wymusić na klasie politycznej w tym kraju, jakieś racjonalne podejście do gospodarki, ale nie udało się...(01 VI 2022)

[Karl Nehammer]
Ja, jako kanclerz Austrii mam skojarzenia w Linzu i nie wiem, co powiedzieć.(01 VI 2022)

[Ursula Leyen]
Hmmm… Nie jestem politykiem niemieckim, tylko unijnym i nie wypowiem się w tej kwestii.(01 VI 2022)

[Karl Nehammer]
To albo Unia Europejska albo Niemcy. Teraz to ma skojarzenia wschodnie, właściwie informacyjne.(01 VI 2022)

[Ursula Leyen]
Dziwna rozmowa.(01 VI 2022)

[Karl Nehammer]
….(01 VI 2022)

[Ursula Leyen]
Bo, widzi pan, Niemcy nie mogą już tą sprawą się zajmować ze względów międzynarodowych, więc jako Przewodnicząca Komisji Europejskiej pilotuję sprawę układów gospodarczych z Polską od lat. I jakoś nie można powiedzieć o sukcesach w tym względzie...(01 VI 2022)

[Karl Nehammer]
….(01 VI 2022)

[Ursula Leyen]
Niemcy uważają, że w tej sytuacji Polska może stać się terenem nie walk tylko czystek i zrozumiałe jest, że Europejczyk dziwiłby się takiemu obrotowi spraw. Niemcom chodzi to, że mogłyby jeszcze odegrać jakąś rolę w sprawie gospodarczej, ale na układy i ochronę polityków jest już za późno. I, czy Austria, Węgry, Czechy, Słowacja i Mołdawia mogłyby przymknąć na to oko?(01 VI 2022)

[Karl Nehammer]
Liczę na to, że pani przystopuje. Czasy Hitlera i Stalina minęły. Państwa, które pani wymieniła przymkną oko, bo muszą być układne w stronę wschodu, a nie zachodu, który liczy na protekcję Chin w układzie zdrady i przejęcia Europy środkowej. Unia Europejska nie ochrania już tych państw i na panią też przyjdzie czas, chyba że pani bierze lekcje chińskiego?(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Witam. Od razu przejdę do sedna. Niemcy liczą na poparcie ONZ w sprawie polskiej. Pytanie, na co i ile można liczyć?(01 VI 2022)

[Achim Steiner]
Witam. Na nic.(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
To znaczy?(01 VI 2022)

[Achim Steiner]
Pani nic nie rozumie albo nie chce rozumieć, a to już coś oznacza. Chińskie stanowisko w sprawie Polski jest od lat znane i tylko Polacy z wiadomych względów mogą się oszukiwać i liczyć jeszcze na łut cudu, no bo nie szczęścia. Niemcy nie maja na co liczyć z kilku powodów:
1. Chiny chciały zniszczenia Polski, a to oznaczało zniszczenie Niemiec, na które Komisja Europejska nic nie mówiła?… nie, skwapliwie przystawała, a to zbrodnia
2. Chiny chcą śmietniska od lat i dopną swego, bo takie śmietniska dwa funkcjonują w Chinach i nie pracuje tam nikt na stałe, a tylko wymienia się cały personel co roku, a ci ludzie znikają?… nie, nie ma ich nigdzie, a to państwo totalitarne…, no, nie takie jak Bułgaria…, lepsze
3. Chiny sterują przeciwko Europejczykom, a Polacy to tylko kąsek
4. Niemcy muszą zmienić optykę społeczną, bo Chiny zrealizują swój plan tak czy siak i nic Niemiec nie uratuje, bo Chiny chcą Europy po Ren tak, jak i Rosja.
(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Witam. Mam do omówienia delikatną sprawę. Niemcy liczą na to, że Norwegia, Dania i Szwecja zaakceptowałyby układ w Polsce na zasadach wyłączenia z praw międzynarodowych(01 VI 2022)

[Greta Faremo]
Nie wiem, o co chodzi...(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Chodzi o to, co było planowane w innym układzie, wcześniej. Teraz zmieniły się warunku makropolityczne i trzeba na ten temat rozmawiać.(01 VI 2022)

[Greta Faremo]
Wie, pani. Nie jestem już ministrem spraw zagranicznych Norwegii i bałabym się omawiać takie sprawy, bo mi one kojarzą się z historią mojego kraju, a dla Bułgarii był to układ sojuszniczy z nazistami i wy potraficie może omawiać sprawy zabójstw i ludobójstwa. Skrytobójstwo to, co innego. Ludobójstwo to zabójstwo na oczach świata. Nie piszę się na bycie kurierem nazistów. I, jeszcze coś. Norwegia ma swoje potrzeby gospodarcze, ale to mały naród. Bułgarów jest więcej i może mogą się ułożyć z Rosją, a potem z Chinami. W Polsce będzie praca dla bezpieczeństwa, bo z wywiadu do bezpieczeństwa blisko. Dla pani i dla pani nadzorcy.(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Witam. Chciałabym o coś zapytać. Czy pani mogłaby mnie jakoś skomunikować z kimś z boku na kierunku północnym, bo mam coś o omówienia dyskretnego.(01 VI 2022)

[Angela Merkel]
Pani najwyraźniej się pomyliła. Ja jestem ze wschodnich Niemiec, a my mamy wspomnienia mniej mordercze niż naziści z zachodu. Nie wiem kto w obecnej sytuacji Komisji Europejskiej bez Europy pomoże nazistowskim psom.(01 VI 2022)

[Jozefina Topalli]
Witam. Myślę, że ta sprawa jest już tak jasna, że można mówić otwarcie o tym, że społeczność europejska powinna wziąć pełną odpowiedzialność za przyszłość i zgodzić się z tym, że Polska jest krajem oszukańczym, więc możliwe, że dało by radę ograniczyć standardy, ażeby zrobić tam porządek. Tylko, wie pani. Albania na tym polu nie funkcjonuje.(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Niemcy liczą na wsparcie dla swojej roli na terenie Polski w układzie hybrydowym tak, żeby kraje regionu północnego i południowego nie specjalnie się sprawą interesowały.(01 VI 2022)

[Jozefina Topalli]
A, co Albania ma do tego?(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Nic. Po prostu Albania ma takie tradycje państwowe, że o to pytam w imieniu Komisji Europejskiej.(01 VI 2022)

[Jozefina Topalli]
Rola to niewdzięczna.(01 VI 2022)

[Mariya Gabriel]
Rola jak rola.(01 VI 2022)

[Greta Faremo]
Mam pewną informację, która może się wydać niewłaściwa, ale nie zatrzymam jej, bo nie zajmuję się polityką, tylko sprawami międzynarodowymi. Chodzi o rolę, jaką Niemcy chcą lub będą chciały spełnić, gdyby przekształcenia polityczne w środkowej Europie objęły nie tylko Ukrainę, ale i Polskę. Mam na ten temat swoje zdanie, wyrobione przed rokiem. I, nie wiem czy dobrze się kontaktuję.(02 VI 2022)

[Catherine Middleton]
Nie da rady uniknąć takich tematów dzisiaj, kiedy sprawy zabrnęły tak daleko. Od tygodnia mój mąż wtajemnicza mnie w kwestie natury gospodarczej, którymi na dworze zajmował się tylko książę Karol. Wiem więc tyle, że mogę tę informację poszerzyć o perspektywę brytyjską. A, gdzie ona pójdzie?(02 VI 2022)

[Greta Faremo]
Na dwór norweski. Chodzi o kwestie natury i moralnej, i międzynarodowych standardów humanitarnych, które w Polsce miałyby być obniżone, dla wywołania tam fermentu lub czystek. Nie oznaczono tego, ale wiadomo, o co chodzi Niemcom. Ja, jako Norweżka mam pejoratywne skojarzenia i wiem, że Brytyjczycy są podobnego zdania, tylko jak to załatwić, kiedy Polacy nie chcą rozmów?(02 VI 2022)

[Catherine Middleton]
Korona Brytyjska steruje teraz na układne załatwienie spraw Polaków na Wyspach Brytyjskich tak, żeby kraj nie miał już problemów natury wywiadowczej ze wschodu, a to dotyczy także Ukraińców oraz w kierunku takiego załatwienia spraw gospodarczych, by wszystkie strony były zadowolone z rozwiązania.(02 VI 2022)

[Greta Faremo]
Norwegia widziałaby dwie kwestie, które byłyby rekompensatą za układne traktowanie kwestii środkowej Europy i wschodniej:
1. północ Europy musi się rozwijać i być traktowana o partnersku przez Niemcy
2. północ Europy nie ma w tej chwili zastrzeżeń do kwestii praw człowieka na Ukrainie i w Polsce.
(02 VI 2022)

[Catherine Middleton]
Korona Brytyjska nie interesuje się już sprawami Unii Europejskiej, więc nie widzi w ogóle tej kwestii w swych perspektywach.(02 VI 2022)


Catherine Middleton
Witam. Mam pytanie, a pełnię od niedawna rolę ważnego i jedynego konsultanta rządu brytyjskiego odnośnie sprawy polskiej. Czy USA rozumieją, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce po zaangażowaniu się Rosji w środkowej Europie?(02 VI 2022)

Joe Biden
Nie rozumiemy dokładnie wykładni planów chińskich, bo Chiny robią wszystko przebojem.(02 VI 2022)

Catherine Middleton
Mimo to, mogę zapytać jeszcze raz?(02 VI 2022)

Joe Biden
Tak. Jest to plan hybrydowego wypchnięcia Polski na wschód przy założeniu, że Polacy dadzą się układnie wypchnąć. Rosja ma zadanie działającego operatora i dlatego trudno jest przewidzieć skutki na poziomie działań.(02 VI 2022)

Catherine Middleton
Dobrze. A, co to znaczy operator w praktyce?(02 VI 2022)

Joe Biden
To eufemizm, za którym kryją się działania, w których są ukryte na pewno stosunkowo łatwe do przewidzenia akcje sił wywiadu, bezpieczeństwa, kontrwywiadu, wojska, a potem sił porządkowych polskich, które nie będą mogły nie współdziałać.(02 VI 2022)

Catherine Middleton
Hahaha… A, ten kto stworzył ten plan był kiedykolwiek na wyciągnięcie ręki, tak blisko z Polakiem lub Polką? Ten plan jest stworzony przez dyletanta. W Wielkiej Brytanii po 1945 roku mieszkało kilkadziesiąt tysięcy Polaków, fakt że trochę z innego pokolenia, ale pozostawili po sobie trwały ślad w pamięci urzędników, lekarzy i policji, który mówi jasno, że ta nacja nie jest do przejęcia w myśl planów i zachciewajek najlepszych nawet sojuszników USA. Obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa 630 tysięcy Polaków z obecnego pokolenia. Obraz jest jakby inny. Jedno, co się powtarza to nieugiętość. Więc moje pytanie nie jest pytaniem, tylko poddaniem pod rozwagę tego, co jest tak nieudolnie montowane. Ten plan to nie plan. Z ramienia rządu brytyjskiego przesyłam informacje, które są dla mężczyzn. Jestem tylko kobietą, ale wykonałam sumienie pracę, której nie wykonali silni politycy. Przeczytałam kilka tomów doniesień różnego typu o Polakach z lat 1943-2020 i mam jasny ogląd sytuacji wychowawczej, socjologicznej, psychologicznej oraz rodzinnej tego społeczeństwa. To tak, jakby w USA mówić, że Polacy będą afroamerykanami i będą się narkotyzowali oraz prostytuowali, a my będziemy dzielnymi białymi, którzy będziemy ich cały czas uspołeczniali i za to tylko zgarniemy niemały majątek. Polacy nie są układni, wichrzycielscy, mali, buntowniczy czy zmanipulowani. Polacy są ciągle Polakami i to jest problem, bo oni problemy stwarzają w Europie, a my, Brytyjczycy potem za to płacimy.(02 VI 2022)

Joe Biden
...
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie