Anna A. Tomaszewska
A little nothing
I am with you. I am with the other one too, but only
through the triangular eye and slit in my legs. From this splitting
a lump of clay has grown in my belly. A heart beats in it,
a little alarm. You say, a little nothing dwells in you,
nourish and cradle it, plan the details.

I can sleep with anyone, like Mary Magdalene,
I went to bed with everyone. Now I am a cherry
fragrant with the pit. Brother Peter swings the censer and whispers,
Kyrie Iesou Christe, Yie Tou Theo, Eleison Imas Lord Jesus Christ
have mercy upon her. Smoke wafts to the clouds,
a child is by the church. A lump of clay in its hands, the pit on the
altar.

(tłumaczył: Janostwo Przetłumaczostwo)Małe nic

Jestem z tobą. I z tamtym jestem również, chociaż tylko
trójkątnym okiem, szramką między nogami. Od rozdzielania,
w środku brzucha urosła mi grudka gliny, bije w niej serce,
dzwoneczek na alarm. Mówisz: zamieszkało w tobie małe nic,
dokarmiaj je i kołysz, planuj detale.

Potrafię, jak Maria Magdalena kłaść się z każdym do łóżka,
kładłam się do łóżka z każdym bez ustanku. Teraz jestem wisienką,
pachnie we mnie pestka. Brat Piotr potrząsa kadzielnicą:
Kyrie Jesou Chrystou yje tou Theou Aleison imas Panie Jezu Chryste
Synu Boży, zmiłuj się nad nią. Dym z kadzielnicy unosi się w chmury,
pod kościołem dziecko. W rączkach gruda gliny, na ołtarzu pestka.

wakacjewakacje
fot. Gutek
10/04/2010 Vinobilia w Rogatce
razem z Justyną B. prowadzimy show Magdaleny Komoń (jej wiersze w roli głównej)

22/03/2010 Vinobilia w Rogatce/Pl.Unii
Lubelskiej-wieczór prowadzi Ju Bargielska, czytam wiersze, w tle dzyńdzolą tramwaje

http://www.annapapa.republika.pl

3 wiersze w łódzkich Arteriach

SOLISTKI antologia poezji kobiet (1989-2009)Staromiejski Dom Kultury w Warszawie
p r e m i e r a 5 września 2009

Manifestacje poetyckie (wrzesień 2009)

http://www.zeszytypoetyckie.pl/poezja/157-anna-tomaszewska
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie