Jarosław M. Gruzla
 << 1   2   3   4  5   6  >>
Rozmowy Azji z Antypodami
wiceministrem. To wszystko.(Japonia 24 IV 2022)

[Takako Suzuki, rząd Japonii]
Ludzie i społeczeństwo powinni spać snem takim, jaki my napiszemy. Inaczej znajdziemy się na listach do lustracyjnego harakiri. Liczę na to, że to wszystko skończy się za jakieś dwa tygodnie. Ale też nie mogę zlikwidować wszystkich dokumentów, żeby nie chronić swojego życia.(Japonia 22 IV 2022)

[Takako Suzuki, rząd Japonii]
Zrozumiałam.(Japonia 24 IV 2022)

[Yasuhiro Nakagawa, rząd Japonii]
Chińczycy nakazali tak szybkie działania depopulacyjne na terytorium Japonii pod groźbą Atomu, że nie wiem co jeszcze robiono przeciwko społeczeństwu w moim ministerstwie. Chronić trzeba teraz każde swoje kruche związki z politykami różnych opcji, żeby nie stracić podstaw społeczno-politycznych swoich układów, bo szukać będą winnych i kozłów ofiarnych. A premier i ministrowie przedstawiali to zawsze jako taki dyktat chiński, który nie równa się niczemu, co do tej pory było. Że machinacje chińskie przeciwko nie tylko Mandżurom czy Tybetańczykom na poziomie medyczno-psychiczno-genetycznym były tak nieludzkie, że wszelkie dane militarne i wywiadowcze sprawdzano bardzo dokładnie i nic nie było nigdy do obalenia przez stronę rządową. Nasze dane wywiadowcze są zupełne, jeśli chodzi o sprawy epidemiologiczne. To sprawa gardłowa i nagląca, by teraz likwidować, co się da. Chiny sypią się tak szybko, że ich machinacje biologiczno-medyczne trzeba uznać za wywołujące masową przyczynę tragedii narodu, który nas nie powinien w ogóle obchodzić. Pytanie, co się dzieje na terytorium Japonii, skoro jest tyle przykładów śmierci „chińskiej”? Skąd ten wiatr chiński nawiewa swąd chemikaliów na nasze głowy? (Japonia 22 IV 2022)

[Yasuhiro Nakagawa, rząd Japonii]
To normalna procedura – stosowanie się do poleceń nadzoru. Jako pracownik rządowy wyjaśniam sytuację, a ta sytuacja zagraża i pracownikom, i całemu ministerstwu. Jako wiceminister jestem odpowiedzialna za ludzi i nieruchomości. (Japonia 24 IV 2022)

[Yoko Wanibuchi, rząd Japonii]
Każdy, ale to każdy pracownik ministerstwa pod groźbą prokuratorską powinien teraz likwidować wszelkie dokumentacje wpływów chińskich na Japonię. Nikt nigdy nie zrozumie, co rząd Japonii dostał z Pekinu, jako zdradziecki i nieludzki dyktat. Filmowanie ciał ludzkich w dezintegracyjnym układzie wielo-zależnym od siebie po to, żeby spowodować uległość świata? Wykorzystywanie do tego ciał swoich obywateli, którzy nie byli obywatelami, tylko agresorami społecznymi wobec nacji niechcianych (Tybetańczycy) i do zniszczenia. Chińczycy uważali, że to atak na ich terytorium sił antypaństwowych. A teraz, jak to wygląda? Chińczycy wywołali kryzys światowy o takim zasięgu, że nikt tego nie pozbiera. Teraz Chiny mają taki sam problem, ale nie w Syczuanie i w Tybecie, ale w Pekinie i wszystkich ważnych ośrodkach państwowych w stopniu nie do określenia dla pracowników ambasady. (Japonia 22 IV 2022)

[Yoko Wanibuchi, rząd Japonii]
Rozumiem, że mam nie komentować obecnej sytuacji. To jak mam wypełniać swoje obowiązki? O ile mi wiadomo to jestem pracownikiem rządu japońskiego, a nie chińskiego i poddaną cesarza Japonii, a nie Mao!(Japonia 25 IV 2022)

[Yumi Yoshikawa, rząd Japonii]
Karkołomne jest liczenie na to, że Chiny zrozumieją swoją sytuację teraz i co planowały przedtem dla Japonii, Azji i dla świata. Polska jest przykładem takich machinacji, że nie sposób odwrócić niczego, co pracownicy ministerstw robili, co planowali pod naciskiem premiera i cesarza, o czym wówczas myśleli i jak teraz będą na to patrzyli. Moje rozumienie tego, co się wydarzyło jest proste – to nieludzkie i pozostaje do oceny przez parlament kiedykolwiek. Jeżeli teraz ktokolwiek się cofnie przed oceną tego, co było, to jak tysiące specjalistów rządu i ich rodziny oraz ta część społeczeństwa, która była wykorzystywana przez rząd Japonii do zacierania śladów morderstwa na narodzie japońskim spojrzy ministrom, premierowi oraz parze cesarskiej w oczy? Jak mamy żyć po czymś tak obrzydliwie niemoralnym?(Japonia 22 IV 2022)

[Yumi Yoshikawa, rząd Japonii]
Cenne uwagi zachowam dla pracowników ministerstwa.(Japonia 24 IV 2022)

[Mari Takada, Ambasada Japonii w Chongqing w Chinach]
Dzisiaj trzeba też dokonać oceny z punktu widzenia moralnego tego, co Chińczycy chcą i do czego dążą.
1. Chińczycy przez wiele dziesięcioleci niszczyli wszystko, co mogło być wartościowe, oceniając dawne osiągnięcia z punktu widzenia obecnych czasów, pomijając wnioski naukowe
2. Chińczycy przez wiele dziesięcioleci sprawiali ból i cierpienie milionom ludzi na swoim i innych terytoriach (Mongolia, Nepal, Wietnam, Korea, Indie)
3. Chińczycy przez wiele dziesięcioleci nie chcieli widzieć w swych działaniach niemoralnych planów i uzurpacji jawnie imperialnych
4.
 << 1   2   3   4  5   6  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie