Jarosław M. Gruzla
 << 1   2   3   4  5  >>
Rozmowy arystokratyczne o Polsce
(Anglia 21 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Niestety nie rozumiem. Proszę o wyjaśnienia. Inaczej nie będę mogła tego skutecznie wdrożyć. (Anglia 21 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Rozumiem. Acha… (Anglia 21 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Tylko premier nie rozumie, że ja odpowiadam za politykę edukacyjną. Niech premier postawi żołnierza na moim miejscu. (Anglia 21 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Mam pytanie. Jest Pan chrześcijaninem? (Anglia 21 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Uśmiałabym się, gdyby Pan premier był śmieszny. A ponoć bywa. Nie muszę dodawać w jakich okolicznościach. Jeśli Pan premier chce mi coś powiedzieć to proszę oficjalnie. Inaczej będzie Pan nie śmieszny tylko chory. (Anglia 21 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Chcę oświadczyć w tej formie, bo to zalecenia premiera z grudnia 2021 r. formie niepisemnej, do której wszyscy jak to określono wczoraj aryjczycy stosują się beznamiętnie cały czas. Jestem niearyjką, ale rozumiem po aryjsku. (Anglia 22 IV 2022)

Priti Sushil Patel (Wielka Brytania) Pan chyba się zapomina, panie ministrze. (Anglia 22 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] To chcę oświadczyć, co następuje:
1. jest to oficjalne zalecenie rządu do komunikowania się w łonie rządu i w obecnym czasie mam pisemną instrukcję w ręku z sekretariatu parlamentu na ten temat
2. mój prawnik jest już poinformowany i w toku są dwie sprawy: przeciwko ministrowi obrony w związku z szowinizmem oraz przeciwko premierowi w związku jakoby z pomówieniami (mam do dyspozycji, tak jak i inni ministrowi, o czym pan premier może nie wiedzieć wyniki ekspertyz, nie badań dotyczących pana stanu zdrowia, co interesowało bardzo departament spraw wewnętrznych mojego ministerstwa)
3. liczę na współpracę aryjsko-niearyjską w łonie rządu Aryjczyków i niearyjczyków, którzy rządzą społeczeństwem jeszcze zgodnym, ale widzę, że nie jest to polityką wewnętrzną rządu tylko rozgrywką…
(Anglia 22 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Jutro zapraszam pana premierze na spotkanie z moim prawnikiem. (Anglia 22 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Dziękuję, za ukazanie mi drzwi z Wielkiej Brytanii. Czuję się tu dobrze, choć jest a zimno jak na moje gusta. (Anglia 22 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Pani zapomina, że moim obowiązkiem jest zarządzanie moim ministerstwem, a pani obowiązkiem jest pamiętanie o parlamencie. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Ten motyw już był. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Kiedy opadnie kurz okaże się, że nikt już z nikim nie będzie chciał rozmawiać. Ja mam te umiejętności, że nie będę nikim. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Zaraz zaraz. Pan mi co zrobi? (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Od teraz będę wpisywała więc na platformie rządowej tylko pod nadzorem departamentu bezpieczeństwa. Jest to zarządzenie wewnętrzne nr 43-28-629, które mówi, co następuje:
1. zachowania szowinistyczne są nieakceptowalne w rządzie
2. minister i jego współpracownicy to jeden zespół
3. zespół rządowy to jedna wspólnota
4. naród brytyjski to jeden naród
5. wszelkie zachowania szowinistyczne są opisane w konstytucji, jako wykluczające takie jednostki ze społeczeństwa brytyjskiego
6. na poziomie rządu sprawy te reguluje Sąd Penitencjarny z wyłączeniem Lordów
(Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Nic co ludzkie nie jest mi obce. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Nic co nieludzkie nie jest rządowe. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Mam nadzieję, że osoby które brały udział w nagonce na ministra edukacji, zdają sobie sprawę z ciążących na nich i obowiązkach i prawach. Ja znam prawo brytyjskie. Państwo jesteście członkami rządu, więc je znacie. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Liczę na współpracę w zakresie nie prawa tylko rządowych ustaleń. (Anglia 23 IV 2022)

[Priti Sushil Patel, rząd Wielkiej Brytanii] Mam już ekspertyzę dotyczącą tej dzisiejszej sytuacji w rządzie. Nie jestem zobowiązana do jej okazania. Będzie to dowód przez Sądem Penitencjarnym w sprawie o napaść natury niemoralnej, szowinistycznej i z groźbami wobec ministra. Łączę wyrazy szacunku i liczę na współpracę.
 << 1   2   3   4  5  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie