Jarosław M. Gruzla
 << 1   2   3   4  5  >>
Rozmowy z CIA
ogniskujący się na połączeniu płyt Euroazji i pozostaje największym terytorialnie państwem świata, a mimo trzeba wspomnieć, że większość jego terytorium pozostaje wieczną zmarzliną, która wikła rządzących Rosją, tak jak kiedyś rządzących ZSRR w potężne, a wręcz monstrualne koszta utrzymania tego kolosa, którego los jest i tak przesądzony wcześniej czy później – rozpad i zatracenie
4. Niemcy mają potencjał nierównomiernie rozłożony, gdyż jest to państwo ułożone w dorzeczu Renu i ziemie po obu jego stronach mogłyby spokojnie pełnić rolę gospodarczo-rolniczą ze względu na jego rozległe dorzecze, a Niemcy, nie chcąc trwać w gospodarce rolniczej są uwikłane od wieków w zaborcze wojny z sąsiadami, bo ubzdurały sobie ponadnormatywny rozwój różnych gałęzi przemysłu, do których surowców potrzebują bardziej niż żywności, żeby się dowartościować, kosztem innych i tak napadają, niszczą i grabią od lat 800
5. Francja ma potencjał ludnościowy, gospodarczy i terytorialny dużo lepiej zbalansowany niż bliskie jej dzisiaj Niemcy i dlatego Francuzi nie dążą bezprzykładnie do zaboru, a tylko nie mogą wytrzymać naporu swojego ego
6. Wielka Brytania ma potencjał, który w dzisiejszych czasach postkolonialnych sprowadza się do zasobów Wspólnoty Brytyjskiej, która jest zaprzeszłą strukturą bez specjalnego zaplecza przyszłościowego i zasobów dla dawnej metropolii, gdyż państwa Wspólnoty są skonfliktowane ze sobą, mając inne posadowienie kontynentalne oraz cele i przyszłość
7. Brazylia ma potencjał tak skrojony, że nie sposób mówić o tym państwie, nie widząc jego znaczenia dla całego globu, bo stanowi ono rezerwuar wód oraz lasów wpływający na cały globalny klimat
8. Argentyna ma potencjał iście zdradziecki, gdyż jest rozległym państwem, które nie może wyzyskać go nigdy bez wikłania się w rozterki wojen o zasoby wody, surowców oraz ludzi
9. Japonia ma potencjał nierównomiernie rozłożony i to sprawia, że zauważa się od razu odseparowanie i ściśniecie tego kraju, które to warunki sprawiają, iż jest on narażony na wewnętrzne rozterki dające efekt w postaci społeczeństwa zakompleksionego, a jednocześnie walczącego ciągle z sobą samym o przestrzeń do rozrodu, gdyż jest to naród liczący na ekspansję zawsze
10. Kongo a potencjał zrównoważony pod względem ludności, terytorium, bogactw i zasobów wodnych oraz lądowych, jedyny mankament to nieprzystający do dużego terytorium wąski dostęp do oceanu. (Rozmowa z Centralną Agencją Wywiadowczą, USA 1s VI 2016)

[Gina Haspel, CIA]
Teraz powinnam wyznaczyć cele strategiczne przed Administracją USA w zakresie myślenia i strategicznego, i wizji przyszłości, które to perspektywy zmieniają się co dekadę ze względu na wirowy ruch pól rządzących światem gremiów. Cele te mogłabym opisać w kilkunastu punktach ramowych:
1. Dostosowanie Chin do takich zadań we współpracy z USA, by było możliwe współdziałanie, bez konieczności rozbijania tego państwa w wyniku działań gospodarczo-społecznych, ponieważ kolos ten ma taką strukturę, która zawsze powoduje zagrożenie ekspansją, gdyż zasoby wód i żywności są duże, ale surowców i potrzebnych do przetrwania materiałów organicznych nieduże, co powoduje wychodzenie Chin zawsze naprzeciw wojnie albo wewnętrznej alba na zewnątrz
2. Dostosowanie Rosji do takich zadań we współpracy z USA, by było możliwe takie współdziałanie, które da efekt zapadającego się kolosa, który kiedy się rozleci, nie pochłonie ze sobą zasobów innych państw oraz nie rozwarstwi Europy na tyle, by był to obszar, który będzie trzeba nadmiernie wspierać bez możliwego później zwrotu czyli będzie to inwestycja bezzwrotna da USA
3. Dostosowanie Kanady w ten sposób do współpracy z USA, by to państwo Wspólnoty Brytyjskiej nie mogło zbyt bardzo osłabić USA, a jednocześnie nie wikłało USA w działania zdradzieckiego Imperium Brytyjskiego, które zawsze chce oparcia w potencjale obcych, bardziej zasobnych terytoriów
4. Dostosowanie Wspólnoty Europejskiej do takiego oddania swoim własnym interesom, które będą współbieżne do interesów USA przynajmniej w 50 %, co wówczas da Stanom Zjednoczonym możliwość takiego grania w kierunku połączonych potencjałów współpracujących ze sobą Chin i Rosji, by USA nie musiało już więcej chronić swojej pozycji gospodarczo-handlowej w jakiejkolwiek wojnie nawet regionalnej
5. Dostosowanie obu Ameryk do takiej współpracy we wzajemnych często rozbieżnych celach, by Ameryki Płn. i Płd. były same w sobie terytorialnie niezależne od siebie, a jednocześnie ta współdziałały dośrodkowo, by polityka izolacjonizmu, która jest naturalną polityka USA była możliwa do realizacji w stosunkach na całym świecie w najbliższych trzydziestu latach
6. Dostosowanie Afryki do polityki USA w ten sposób, by cały ten kontynent mógł być na tyl harmonijnie rządzony, by nie była tam ani wojen, ani katastrof humanitarnych, ani też niebezpiecznych zarzewi konfliktów
7. Dostosowanie Japonii do takiej polityki USA, by to państwo mogło się realizować na swym terytorium i
 << 1   2   3   4  5  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie