Jarosław M. Gruzla
 << 1   2  3   4   5  >>
Rozmowy z CIA
Chinami od 13 grudnia 2021 roku
2. USA nie stawiała żadnych żądań wobec rządu chińskiego na żadnym etapie negocjacyjnym, choć nie były to negocjacje tylko naciski chińskie wobec supermocarstwa, co należy sklasyfikować, jako niezbyt sensowne działanie, skoro oficjalnym wyznacznikiem stosunków USA-Chiny jest partnerstwo strategiczne na poziomie militarnym, wywiadowczym, gospodarczym i naukowym od 1987 roku
3. USA zostało potraktowane, jako słabsze ogniwo tego sojuszu, więc trzeba przyznać, iż Chiny zostawiły po tych bezprzykładnych atakach na wspólną historię wzajemnych działań nic nie znaczącą pustkę
4. USA w oczach Chin stoi w punkcie niebezpiecznie zapalnym, a Chiny nie będą się więcej kontaktować z CIA. (Rozmowa z Administracją USA, USA 02 IV 2022)

[Gina Haspel, CIA]
Jestem zdziwiona poziomem irytacji strony rządowej i nie znajduję słów oburzenia, bo CIA nie dały żadnego powodu do oskarżeń o zdradę czy ocen lustracyjnych. (Rozmowa z Administracją USA, USA 03 IV 2022)

[Gina Haspel, CIA]
Nakaz władz USA w zakresie informacji szczególnie wrażliwych będzie wykonany z wszystkimi tego konsekwencjami. Informacje jakie CIA posiada o obecnym kryzysie były przekazywane Kongresmenom i Sekretarzom Stanu w trybie pracy administracyjnej jeszcze za poprzedniej administracji. W związku z zagrożeniem nuklearnym na poziomie 4° istnieje konieczność przeanalizowania tego kryzysu od podstaw. (Rozmowa z Administracją USA, USA 05 IV 2022)

[Gina Haspel, CIA]
Usunięcie przeszkód legislacyjnych oraz prawno-rządowych, jeśli chodzi o informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego to nie wszystko. Chodzi o długofalową politykę bezpieczeństwa państwa, którą CIA przedstawia każdej Administracji USA na początku jej urzędowania. (Rozmowa z Administracją USA, USA 10 IV 2022)

[Gina Haspel, CIA]
Ocena faktów jest następująca. CIA prowadziło rozmowy, które nie były dostatecznie odbierane przez stronę chińską, jako wyraz arbitrażowo-pokojowy. Zawsze to były pewnego rodzaju niestosowne zachowania wobec pracowników CIA. Brak odpowiedzi i szykanujący wzrok oraz wychodzenie w połowie zdania – to obraz codzienności w tych negocjacjach. (Rozmowa z Administracją USA, USA 17 IV 2022)

[Gina Haspel, CIA]
Sytuacja strategiczna USA od 2015 roku miała się coraz gorzej w układach bilateralnych USA-Chiny. Chiny żądały przywództwa oraz wygłaszały pełne niepohamowanej pychy groźby o charakterze najpierw zimnowojennych utarczek, a później (styczeń 2016) jawnie wojennych. (Rozmowa z Administracją USA, USA 20 IV 2022)

[Gina Haspel, CIA]
Rozumiem, że sprawa UE jest nagląca, z powodu mającego następstwa natury bezpieczeństwa, mniejszego niż to sądzono znaczenia środkowej Europy w układzie Wspólnoty. Liczenie na to, że ja to szybko zrozumiem jest chyba nie mają sprawą. Więc poukładam sobie te sprawy następująco:
1. UE ma ograniczone dla USA znaczenie z uwagi na bezprecedensowe odchodzenie od Traktatu Północnoatlantyckiego szeregu rządów państw zachodniej i środkowej Europy
2. UE jest natomiast liczącym się rynkiem zbytu nie tylko towarów, ale i usług i musi pozostać w centrum uwagi USA do czasu, kiedy będzie możliwe przeformułowanie strategii rządowej tak, aby nie nastąpiły perturbacje gospodarczo-giełdowe o znaczeniu strategicznym
3. UE ma dwa atuty dla USA, które powinny być zawsze brane pod uwagę: liczba ludności oraz poziom życia w połączeniu z zaszczepioną trwale przez USA potrzebą luksusu, co udało się kolejnym Administracjom od lat 50-tych
4. UE jest także polem działań wywiadowczych różnych państw, co w konsekwencji czyni z Europy porządną platformę pewnego rodzaju porozumienia, które jest niuansowane dyplomacją, kontraktami gospodarczymi, zabiegami o surowce, religijnym tyglem o rosnącym znaczeniu buddyzmu, przejmowaniem sił zwrotnych przez siły konkurencyjne w sposób w miarę bezpieczny dzięki działaniu pół i wirów władzy na taki sposób, iż UE nie jest do przejęcia przez jednorodną strukturę władczą zdolną do manewrowego uderzenia w interesy USA
5. UE jest również w całości obejmowalnym przez intelekt konstruktem strategicznym, który nie może być podzielony, bo taka jest koncepcja amerykańska od 1987 roku
6. UE ma za zadanie realizować postanowienia wszystkich międzynarodowych układów, które są składnikiem życia wspólnotowego.
(Rozmowa z Centralną Agencją Wywiadowczą, USA 31 V 2016)

[Gina Haspel, CIA]
Rozumiem, że sprawa UE jest nagląca, z powodu mającego następstwa natury bezpieczeństwa, mniejszego niż to sądzono znaczenia środkowej Europy w układzie Wspólnoty. Liczenie na to, że ja to szybko zrozumiem jest chyba nie mają sprawą. Więc poukładam sobie te sprawy następująco:
1. UE ma ograniczone dla USA znaczenie z uwagi na bezprecedensowe odchodzenie od Traktatu Północnoatlantyckiego szeregu rządów państw zachodniej i środkowej Europy
2. UE jest natomiast
 << 1   2  3   4   5  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie