Jarosław M. Gruzla
 << 1   2   3  4   5   6  >>
RZĄD ŚWIATA
koniem trojańskim Chin w UE
6. Niemcy mają być żandarmem Polski
7. Polska ma się stać kolonią karną o zasięgu światowym
8. UE jest tworem zaprzeszłym z perspektywą 5 letnią
9. USA są państwem, które usunie się za Atlantyk i się na to zgadza
10. Eurazja jest w zasięgu kolonizacji chińskiej.
Nie wiem tylko, jak świat zareaguje na tak szybkie i ekspansywne działania chińskie?(30 XII 2014)

[Xi Jinping do Ursula Leyen]
Nie jestem skłonny wyjaśniać pani prostoty planu chińskiego, który jest nieuchronnym światowym planem rozwoju. Pani ma tylko zadanie takie do wypełnienia, że będzie pani kierować Komisją Europejską. Plan ten zaaprobował już Donald Trump. Nikt inny nie jest ważny.
Chiny są państwem dominującym na całym świecie i tego nikt nie zmieni. Takie są fakty. USA są nie tylko skłonne do usunięcia się, ale będą pełniły rolę dostarczyciela specjalistów dla potrzeb chińskich.
UE ma za zadanie być terenem ekspansji technologicznej i specyficznej Chin. Dla nas liczy się tylko strona praktyczna, a nie ideologiczna. Europa często zalewa świat swoimi pomysłami ideologicznymi, które nie mają większego zastosowania. Dla nas liczy się tylko Polska. Polska ma być na arkanie niemieckim, bo tam są surowce. Polacy nie spełnią swojej roli producentów z prostego powodu – nie są pracowici, a wasze ideologiczne wpływy spowodowały, że ta nacja tylko wichrzy i rozpamiętuje swą przeszłość. Dla Chin liczy się tylko przyszłość.
(31 XII 2014)

[Władimir Putin do Xi Jinping]
Przywódcy świata muszą zadecydować w ciągu kilu lat, jak świat ma funkcjonować po kolejnych 40 latach rozwoju. Wg Rosji przyszły świat musi być:
1. dwubiegunowy
2. trzyskładnikowy
3. wolny od wolnego handlu
4. zależny od Chin
5. bezpieczny w ramach bezpieczeństwa
6. z dominującym światopoglądem – ateizmem
7. wyzuty z ideologii
8. praktyczny
9. zamknięty w ramach oznaczonych przez Chiny
10. nieróżnorodny, a zglobalizowany.
(30 XII 2014)

[Xi Jinping do Władimir Putin]
Liczenie na to, że Chiny odpowiedzą na te punkty w sposób podobny jest płonne. Chiny widzą świat inaczej:
1. Chiny są dominatorem
2. Chiny są ateistyczne
3. świat jest chiński
4. świat może tylko prosić Chiny o wyznaczenie standardów
5. globalny system zależy od Chin
6. system gospodarczy zależy od standardów wyznaczonych przez Chiny
7. Chiny są zainteresowane tylko działaniem świata
8. praktyczny system działania świata zależy od rządzących nim
9. rządzą światem Chiny, a nie inne państwa
10. nic nie zostanie dodane.
(31 XII 2014)

[Dalajlama XIV do Xi Jinping]
Mam dla przywódcy Chin pozdrowienia, które nie są i nie muszą być wymuszone. Liczę na to, że nasze słowa będą konstruktywne. Sam jestem tylko prostym mnichem, który nie może nic już decydować o przyszłości, ale mogę się na ten temat wypowiedzieć. Przyszłość jest ludzi. Ludzie są z Ziemi. Ziemia to świat stworzeń. Stworzenia są tak, jak człowiek czujące. Świat jest czujący. Jeżeli przyszłość jest do zaplanowania to musi być dla ludzi. Świat powinien zwolnić, bo świat nie wytrzyma takiego tempa rozwoju bez problemów. Problemy świata ludzi wpłyną na cały świat.(30 XII 2014)

[Xi Jinping do Dalajlama XIV]
Usta kłamliwe kłamią. Człowiek zaprzeszły żyje ułudą. Plan dla świata nie jest dla kłamców. Liczą się fakty. Faktem jest, że Chiny rządzą światem. Świat chce rozwoju, bo Chiny chcą rozwoju. Rozwój jest praktyczny, a praktyczne są Chiny. Przeszłość jest w głowie kłamcy. Kłamstwo jest dla głupców. Głupcy myślą o przeszłości. Świat chce rozwoju, a nie tego, co daje im ideologia z przeszłości.(31 XII 2014)

[Dalajlama XIV do Joseph Ratzinger]
Pozdrowienia z Dharamsali są niemożliwe. Nie oznaczę swojego miejsca ze względów bezpieczeństwa. Porównałbym tą sytuację do czasów z przeszłości. Liczę na wyrozumiałość.
Mam na temat tego, co teraz jest w świecie dyplomatycznym rzeczywistością takie zdanie:
1. świat stanął, bo ludzie rządzący nim zapomnieli o skutkach swoich czynów
2. świat musi zwolnić biegu
3. liczenie na to, że Chiny odpuszczą swój plan ekspansji, zaboru, depopulacji oraz konfliktu jest płonny
4. Europa musi się zmienić, bo Europa jest źródłem problemów świata, gdyż to Europejczycy niszczą całą Ziemię swoim rozwojem w celach konsumpcyjnych
5. religie są dla współczesnego człowieka czymś, co mu zbywa
6. dobrobyt współczesnego człowieka jest związany z dobrami materialnymi, a ci, którzy tym zarządzają sterują ludzkością wyobrażeniami
7. konfliktowanie ludzi musi ulec zmianie, gdyż ludzie się zmienili i nie da rady uzyskać już od ludzkości uległości przez pohańbienie tylko przez potrzeby materialne, a to jest łatwiejsze czyli ludzkość jest słabsza, a nie silniejsza czyli wygrywa słabszy
8. bogactwo jest dla ludzi za łatwo dostępne
9. człowiek w oczach rządzących światem jest maszyną, a skoro maszyna musi działać, więc świat też musi być
 << 1   2   3  4   5   6  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie