Jarosław M. Gruzla
 << 1   2  3   4   5  >>
Chińskie rozmowy
trybie pilnym. Donoszę, iż w tej sprawie udało się do tej pory zrobić, co następuje:
1. Niemcy ogłosiły swoje oddanie sprawie zniszczenia Polski na spotkaniu ambasadora Chin w Berlinie z wiceministrem spraw Zagranicznych Niemiec.
2. Francja ogłosiła swoje zadowolenie z załatwienia sprawy wichrzenia Polski na arenie międzynarodowej przez Niemcy i że nie będzie się w to angażować.
3. Belgia uznała swoje błędy i nie jest skłonna do jakichkolwiek działań przeciwnych.
4. Włochy uznały chińską drogę rozwoju za swój priorytet na przyszłość.
5. Watykan został zinfiltrowany przez Niemców tak dokładnie, że ci idioci w czarnych mundurach ukryli teraz gdzieś tego hipokrytę Benedykta XVI, który i tak zgodzi się z tym, że pamięć Jana Pawła II powinna zostać na świecie zweryfikowana, a Jarosław M. Gruzla jest przykładem przestępstw na skalę, o której nie śniło się ludziom.
Konsulat Generalny Chin w Saint-Danis podejmuje następujące środki zaradcze w tej sprawie:
1. Dane tej osoby zostały rozesłane do chińskich aktywistów gospodarczych i naukowych w całej UE.
2. Tybetańczycy w UE są pod stałym nadzorem wywiadu gospodarczego Chin w UE.
3. Polacy są infiltrowani przez chińskie instytucje, służby i agentów gospodarczych, gdziekolwiek są na terytorium Wspólnoty.
4. Polacy rządzący są osamotnieni, a teraz ich los dopełni się w uderzeniu bezwzględnie sprawiedliwym z Rosji i Chin.
5. Cała substancja biologiczna narodu powinna być traktowana jak niebyła już przez wszystkie podmioty prawa międzynarodowego i narodowego na świecie.(Francja 05 I 2022)

[Chen Zhihong, Konsul Generalny Chin w Saint-Denis we Francji] Zrozumiałem tylko tyle z tego, że sytuacja jest niejasna i mamy czekać. Czakanie nic tu nie da. Procedury zostały uruchomione, a one oznaczają zagrożenie dla funkcjonowania konsulatu oraz chińskich obywateli na terenie podległym. Reszta komentarzy jest zbyteczna.(Francja 25 IV 2022)

[Lu Huiying, Konsul Generalny Chin w Marsylii we Francja; prawdopodobnie wywiad Chin]
Konsulat Generalny ChRL w Marsylii jest w stałym kontakcie z ambasadą chińską w Berlinie i Warszawie, która donosi, iż sprawa wichrzycielstwa Polski przeciw Chinom jest prowadzona dzień i noc na sposób wojny cywilizacyjnej. Nic, co jest ważne nie umknie chińskim aktywistom rewolucyjnym w tym kraju bez kraju, na tym terytorium bez przyszłości. Polska jest już skończona. W oczach wielu specjalistów z UE należy dokonać całościowego zlikwidowania tego narodu, który nosi w sobie nasienie przyszłych antychińskich działań. Informacje, jakoby ten człowiek nie przetrwał nie są jasne. Jego możliwości przetrwania są badane. Cały naród polski może być nasieniem wichrzycielstwa i nosić w sobie niebezpieczne przesłanie, które było już podsycane przez Jana Pawła II. Ten człowiek jest oddanym katolikiem, bo zbadały to już służby niemieckie i nigdy nie deklarował zmiany religii na buddyjską, co byłoby motorem działań deportacyjnych, jako ukryte i etnicznie tybetańskie nasienie zdrady w UE. Jego możliwości ponad ludzkie są potwierdzone i mógłby być w pewnych układach przejęty przez Chiny, ale musiałoby to zostać załatwione przez czynniki wywiadowcze Niemiec, bo Polacy już tego nie wykonają, gdyż ich wywiad i kontrwywiad został rozbity w wyniku działań CIA na terenie Polski, co skrzętnie ukryły władze RP. Nasze dane ukazują obraz człowieka zwyczajnego, którego możliwości jakoś wykraczają poza rozumienie naukowe. Najpierw przejęcie, a potem likwidacja problemu polskiego na świecie. Wówczas można by sądzić, że ten likwidator Chin może zostać użyty do spraw chińskich, ale musiałby być nadzorowany przez Tybetańczyków.(Francja 25 II 2022)

[Lu Huiying, Konsul Generalny Chin w Marsylii we Francji; prawdopodobnie wywiad Chin]
Nadchodzi godzina zniszczenia dla Polski i UE. Ten dzień był długo wyczekiwany przez szereg działaczy KPCh. Jestem jedną z osób, która brała udział w aktywistycznych działaniach w środowiskach zachodnich i ludzie ci zawsze byli do ogrania i do zmiany. Ich zapęd do życia konsumpcyjnego można wykorzystać teraz i w przyszłości, bo są słabi – tylko kupują i żrą, jak nasienie pandy. Likwidacja na całym świecie tych band sprzedajnych podludzi musi być przykładem walki naszych zdrowych sił, aktywistów-maoistów na rzecz rewolucji światowej. Polska, jako państwo, które wydało na świat Jana Pawła II i Jarosława M. Gruzlę musi ponieść śmierć, gdyż ten układ niebezpiecznie podsyca problem Tybetański. Jan Paweł II wyniósł w sposób niemoralny tego rzezimieszka Dalajlamę XIV i teraz problem odżył. Informacje o tym, że Gelukpowie uznali tego przestępcę za buddę muszą zostać zlikwidowane także w USA. Potem trzeba tą grupę wichrzycieli z Indii w Dehradun zlikwidować rękami Hindusów. Naciski militarne powinny nie słabnąć: na Indie z Nepalu, na Polskę z Ukrainy i Rosji, na Niemcy z Rosji, na Wielką Brytanię z Chin i na USA z Chin.(Francja 04 III 2022)

[Lu Huiying, Konsul
 << 1   2  3   4   5  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie