Jarosław M. Gruzla
 1  2   3   4   5  >>
Chińskie rozmowy
[Yang Xiaorong, Ambasador Chin w Luksemburgu]
Informacje MSZ są następujące w sprawie wichrzenia Polski przeciwko Chinom:
1. Tenzin Gjaco wszedł w kontakt wywiadowczy z Polską, w którym wymienia się obywatela polskiego, który może mieć związki rodzinne z Ukrainą, Rosją, Niemcami i Czechami. Jest bardzo niebezpieczny dla samego państwa polskiego, które nie chce go wydać twierdząc, że ten człowiek nie żyje. Tenzin Gjaco utrzymuje, że ten człowiek nie ma związku w ogóle ani z jego kliką ani z rządem w Daramśali, a jednocześnie wcześniej twierdził, że jest on przyszłym ważnym może przywódcą, którego trzeba deportować np. do USA, żeby został zlustrowany i osądzony przed trybunałem OZN.
2. Tenzin Gjaco utrzymuje, iż nie ma zamiarów wichrzycielskich wobec Chin, a cała sprawa została nadmiernie rozdmuchana przez stronę chińską w celu nacisków dyplomatycznych na Tybetańczyków w Indiach. Badania wywiadowcze nie potwierdziły w ogóle jakichkolwiek powiązań, najmniejszych nawet tego człowieka z Polską.
3. Jarosław M. Gruzla występował w informacjach administracyjnych do lutego 2022 roku, a potem nagle informacje te zostały zlikwidowane na wszystkich poziomach administracji publicznej w Polsce, a władze polskie wcześniej dowodzące, iż ten człowiek w ogóle nie istnieje teraz zaczęły podawać informacje, że owszem odnaleziono go, ale został przejęty przez odpowiednie służby i unieszkodliwiony. Na dowód tego przedstawiono raport policyjny z miejscowości Morąg, gdzie przejęto samochód pozostawiony na drodze, którym jakoby ten przestępca miał jeździć. Problem władz polskich polega na tym, że mimo współpracy z Chinami pokątnie wichrzyły w celu ukrycia bądź samodzielnego zbadania sprawy, a przecież sam Xi Jinping domagał się deportacji tego przestępcy do Chin, dlatego że on miał być jakimś przywódcą religijnym, który byłby w Europie realizował politykę antychińską.
4. Jarosław M. Gruzla posiada jakieś możliwości wichrzycielskie o niezbadanej dotąd prowieniencji. Umie naśladować różne formy literackie, tworzy oszukańcze pamflety antychińskie, został jakimś cudem wpisany na listy konsularne całego świata na bardzo wysokiej pozycji, a następnie uznano go za Przedstawiciela ONZ w Polsce, Przedstawiciela RP na Konferencję Pokojową, która była tylko wywiadowczą rozgrywką Chin wobec UE, a również Przedstawicielem Honorowym UE w Polsce.
5. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż Niemcy same wystawiły dokumenty na tego człowieka, jakoby był Niemcem. Rosja także wystawiła dokumenty uznające go za Rosjanina, a Ukraina zgodziła się, że może go uznać za Ukraińca, jak komuś na tym zależy. Czechy zastanawiają się nad naturalizacją tego przestępcy. Chodzi o to, że wszystkie te państwa twierdzą, że w ten sposób chcą się przysłużyć sprawie złapania wichrzyciela państwowego tak, żeby Chiny były zadowolone ze współpracy, ale to nie posuwa niczego do przodu.
(Luksemburg 14 XII 2021)

[Yang Xiaorong, Ambasador Chin w Luksemburgu]
Od jakiegoś czau nie mamy informacji odnośnie kolejnych procedur.(Luksemburg 25 IV 2022)

[Lu Qingjiang, Konsul Generalny Chin w Lyonie we Francji]
Sprawa europejskiego zaangażowania antychińskiego jest rozpracowywana przez Konsulat Generalny w Lyonie i trzeba zaznaczyć, że jest jasne, iż Polska jest problemem największym, co zgodnie przyznaje Komisja Europejska, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy. W tej sprawie jest kilka kwestii do załatwienia drogą wywiadowczą i militarną:
1. Polska musi być rozbita, jako państwo antychińskie od lat.
2. Polskie władze powinny być wytępione siłami ukraińskimi i rosyjskimi, a Polacy w całej UE powinni zapłacić za wichrzycielskie działania swoich władz i być likwidowani na terytoriach Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii. Problemem jest Irlandia i Szkocja.
3. Polska ma zostać jako państwo zlikwidowana w kwietniu, a działania wywiadowcze związane z kontraktami gospodarczymi mają ukazać całą zgniliznę europejskiego i amerykańskiego systemu państwowego.
4. Wszystkie te działania mają być poparte na Forum ONZ, gdzie Antonio Guterrez ma zostać publicznie zlinczowany, jako pomagier Jarosława M. Gruzli, który został wyniesiony do godności konsularnej i przedstawicielskiej w wyniku wichrzenia antychińskiego.
5. Działania militarne Rosji i Chin powinny być prowadzone w trybie nagłym i spowodować upadek nie tylko Polski, ale także Niemiec i Wielkiej Brytanii, które to państwa na swoim terytorium utrzymują rodzinę tego przestępcy. Chodzi o Irlandię Północną oraz Bawarię.
6. Losy całej nacji polskiej mają być wpisane do rejestrów historii, jako przykład zbrodni przeciwko ludzkości i wówczas sprawa będzie przykładem dla całej Europy i Ameryki.
(Francja 30 XII 2021)

[Chen Zhihong, Konsul Generalny Chin w Saint-Denis we Francji]
Ministerstwo Spraw Zagranicznych doniosło o ważnej sprawie, którą jednostki konsularne wraz z ambasadami w państwach UE mają nadzorować w
 1  2   3   4   5  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie