Marcin Orliński
Chwila

Magdzie


Trzeba szukać świata na jego obrzeżach,
wśród mchu. Tam, gdzie rosną grzyby o nieznanych
nazwach, zapisano śmierć naszych bliskich, Twój
kolorowy kącik z rodzinnego domu, kudłate łby
tamtych zwierząt. Wiem o tym doskonale,
choć nie wierzę w kołowroty pamięci absolutnej.

Te wszystkie epoki, geologiczne skorupy gdzieś tam są,
majaczą. Szkoda czasu na przeglądanie książek
telefonicznych, ważenie w dłoni cyrkla, kserowanie
listów. Lepiej zanurzyć twarz w lustrze. Wino i krew
to oblicza tego samego wysiłku, tej samej tężni,
której na imię

chwila.
Instant


We should look for the world on its outskirts,
in moss. Places where strange mushrooms grow
hide the fate of our beloved ones, a merry cubbyhole
from your home, shaggy heads of those animals.
I can see it, though I don't believe in cycles
of absolute memory.

All ages or geological layers are really there
and sometimes they loom up. We'd better not
waste time reading phone books, weighing compasses
or copying letters. Why not to immerse faces
in a mirror. Wine and blood are kinds
of the same effort, the same well called

an instant.

(tłum. Marcin Orliński)


Ögenblick


Man maste söka världen i dess utkant, bland
mossan. Där svampar med konstiga namn växer
har man tecknat ned vara döda anhöriga, Ditt
färgglada hörn i familjens hem, och rufsiga huvud
pa Dessa Djur. Jag vet säkert, trots att
jag inte tror pa det absoluta minnets tradspolar.

Alla dessa epoker, geologiska skal (snitt
pa tvärs mot horisonten), de är där nagonstans, de yr.
Det finns inte tid att sla i telefonkataloger,
att väga passaren i handen, kopiera brev. Det är bättre
att sänka ansiktet ned i spegeln. Vin och blod är tva
bilder av samma möda, samma skala, vars namn

är ögonblick.

(tłum. Justyna Czechowska, Martin Högström)

Marcin Orliński, Warszawa 2014
fot. Inka Radomska


Parada drezyn, Łódź 2010
Drzazgi i śmiech, Poznań 2010
Tętno, Łódź 2014
Środki doraźne, Poznań 2017
Późne słońce, Lusowo 2023
marcinorlinski.pl


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie