Jarosław M. Gruzla
 << 1   2   3  4   5  >>
Rozmowy z CIA
liczącym się rynkiem zbytu nie tylko towarów, ale i usług i musi pozostać w centrum uwagi USA do czasu, kiedy będzie możliwe przeformułowanie strategii rządowej tak, aby nie nastąpiły perturbacje gospodarczo-giełdowe o znaczeniu strategicznym
3. UE ma dwa atuty dla USA, które powinny być zawsze brane pod uwagę: liczba ludności oraz poziom życia w połączeniu z zaszczepioną trwale przez USA potrzebą luksusu, co udało się kolejnym Administracjom od lat 50-tych
4. UE jest także polem działań wywiadowczych różnych państw, co w konsekwencji czyni z Europy porządną platformę pewnego rodzaju porozumienia, które jest niuansowane dyplomacją, kontraktami gospodarczymi, zabiegami o surowce, religijnym tyglem o rosnącym znaczeniu buddyzmu, przejmowaniem sił zwrotnych przez siły konkurencyjne w sposób w miarę bezpieczny dzięki działaniu pół i wirów władzy na taki sposób, iż UE nie jest do przejęcia przez jednorodną strukturę władczą zdolną do manewrowego uderzenia w interesy USA
5. UE jest również w całości obejmowalnym przez intelekt konstruktem strategicznym, który nie może być podzielony, bo taka jest koncepcja amerykańska od 1987 roku
6. UE ma za zadanie realizować postanowienia wszystkich międzynarodowych układów, które są składnikiem życia wspólnotowego. (Rozmowa z Centralną Agencją Wywiadowczą, USA 31 V 2016)

[Gina Haspel, CIA]
Polska pozostaje kluczowym polem manewrowym w koncepcjach amerykańskich, chińskich i rosyjskich, więc nie można jej wydzielić, jako terytorium bezpiecznego i o ustalonym statusie. Tak więc trzeba mieć na uwadze, co następuje:
1. Polska posiada takie surowce, które są niespotykane na świecie, na których ceny są wysokie i ich limitowanie zależy od rządu polskiego; do tego Polska posiada na dobrym poziomie nauczanie i strukturę organizacyjną takich specjalizacji, potrzebnych do wyzyskania tych bogactw, jak: górnictwo węgla, metali szlachetnych, domieszkowych, wysoko-zależnych i siarki, metalurgię, wydobycie złota, srebra i platinum, marynarka śródlądowa i morska, nauczanie budowy okrętów na takim poziomie, którego nie ma już na świecie w żadnym kraju i państwie o znaczeniu strategicznym dla trzech mocarstw, nauczanie i wyzyskiwanie surowcowe bogactw, które nie są teraz przejmowane, a są składowane w pokładach stałych i zalegają na bardzo korzystnych glebach (boksyty, rtęć, agat, turmalin, granat, złoto monoatomowe); Polska posiada największe w świecie złoża miedzi, cynku, ołowiu, siarki, wolframu, kobaltu, srebra, organicznego cyjanku, handlowego szmaragdu, handlowego granitu, handlowego kwarcu, żelaza, porfiru i wielu innych, co czyni ten kraj krajem złóż o niespotykanym na świecie nagromadzeniu
2. Polska jest strategicznym partnerem USA tylko o znaczeniu przejściowym, gdyż te wszystkie złoża i bogactwa Ziemi, nie są wyzyskiwane nie tylko przez gospodarkę tego kraju, ale też nie są wyzyskiwane przez gospodarkę UE, a powinny być dobrem trzech mocarstw
3. Polska powinna być tak zarządzana, że każde z mocarstw oraz UE powinny mieć łatwy dostęp do tych surowców, bazy transportowej, morskiej, lądowej, ale nie kolejowej, bo to może doprowadzić do uniezależnienia się tego kraju, gdyż Polska ma na zachodzie zwłaszcza silną sieć kolejową; Polska ma za sobą wiele przejść tragicznych, więc jest łatwym do prowadzenia partnerem o ustalonej renomie ofiary, który to status czyni ten kraj i jego rządzących stałym polem infiltracji, wpływów, przejęć oraz wojen
4. Polska musi pozostać w strefie wpływów zachodnich tak, by była do wyzyskania przez układ wpływów Niemcy-UE-Rosja i żeby USA mgły moderować ten wpływ, kierując zainteresowanie układu państw Chiny-Rosja na układ z Niemcami
5. Polska nie ma za to ustalonej renomy dyplomatycznej i utrzymywana jest w niewiedzy oraz nieświadomości politycznej o swojej roli gospodarczo-strategicznej przez wszystkich ważnych graczy oraz rządy mocarstw.
(Rozmowa z Centralną Agencją Wywiadowczą, USA 01 VI 2016)

[Gina Haspel, CIA]
Sprawy świata są dzisiaj w podstawowym konflikcie, który jest dostosowawczo-zależny od sił lewicy i prawicy na świecie. Ten układ odwieczny i nieuchronnie doprowadzający do wojen i do rozwoju ludzkości musi być doprowadzony do takiej harmonii, by USA stały się najważniejszym graczem świata nie tylko w skali międzynarodowego prestiżu, ale także na poziomie sił gospodarczych,finansowo-giełdowych, społecznych oraz kulturowych. Na razie sprawy świata można opisać w skrócie kilkunastoma punktami, które są opisem potencjału:
1. USA mają potencjał ogniskujący się w Ameryce Płn., a twierdzą strategiczną USA jest wschodnie wybrzeże, które zawiera w sobie centra rządowe, przywódce, społeczno-gospodarcze i strategicznie najważniejsze
2. Chiny mają potencjał, który swoim zasięgiem wykraczać zaczyna poza tradycyjny obszar kultury chińskiej i można powiedzieć, że jest tylko zależny w najwyższym stopniu od wszystkiego poza żywnością od swoich sąsiadów lub rynków światowych
3. Rosja ma potencjał
 << 1   2   3  4   5  >>
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie