Agnieszka Mirahina
flagowanie
to są miasta
w skrętach kiszek bez światła
jestem wartownikiem który przekracza swą zmianę
z widnokręgu w widmokrąg
ku wszelkiej pomyślności

07 zgłoś się
miasto na niespotykanych falach słucham
miasto ruina jeśli brać pod uwagę liczbę
niespłaconych rat i straconych lat fasady
milczą kradziony sygnał przecina bazar
zostawiając mnie w lekkim zamroczeniu
a więc daleko w tyle – pieniądze i ludzie
leżą na ulicy duch zrobiony z chusteczki
blednie w oknie wystawy
 dada
 sampo
 meteo
 breslau
 bramki
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie