Wioletta Grzegorzewska
Bibliografia

Wyobraźnia kontrolowana, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998
Parantele, Wydawnictwo Bulion, Częstochowa 2003
Orinoko, Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej, Tychy 2008
Inne obroty, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” Toronto-Rzeszów 2010
Ruchy Browna (arkusz), LiTWA Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików, Częstochowa 2011
Pamięć Smieny/Smena's Memory, pol. - ang. wybór wierszy, wiersze przeł. Marek Kazmierski, OFF-Press, Londyn 2011

Antologie:
Solistki, Antologia poezji kobiet (1989 - 2009),SDK Warszawa 2009
Free Over Blood. New Polish Poets Series, OFF-Press, Zeszyty Poetyckie, London 2011

Wioletta Grzegorzewska, 2012
fot. Piotr Dłubak


Orinoko, Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej, 2008
Wyobraźnia kontrolowana, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998
Parantele, Wydawnictwo Bulion, Częstochowa 2003
Inne obroty, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” Toronto-Rzeszów 2010, red. Edward Zyman, praca na okładce oraz rysunki z cyklu "Unnatural Death" Pola Dwurnik.
Pamięć Smieny/ Smena's Memory, wiersze przeł. Marek Kazmierski, Off-Press, Londyn 2011, oprac. graficzne Tomasz Wysota, praca na okładce Ryszard Mamis.


mój blog: http://pamiec-smeny.blogspot.com/ Wiersze w najnowszym numerze Kofeiny, nr 06, 2011 http://issuu.com/kofeina/docs/kofeina06 W maju b.r. nakładem wydawnictwa Li-TWA, Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików ukazał się mój arkusz poetycki pt. "Ruchy Browna". W grudniu w wydawnictwie Off_Press w Londynie ukazał się dwujęzyczny wybór wierszy "Pamięć Smieny". Tutaj można zamawiać "Inne obroty": http://www.polskifunduszwydawniczy.ca/sections.php?id=5 http://fraza.univ.rzeszow.pl/biblioteka_05-11.php Wiersze w ArtPapierze http://artpapier.com/?pid=2&cid=17&aid=2693 W Dodatku Kulturalnym nowojorskiego Nowego Dziennika ukazał się wywiad "Swąd zwęglonych piór wchodzi pod skórę", w którym rozmawiam z Edwardem Zymanem m.in. o poezji, duchach, vilanelach. Dwa wiersze opublikowały "Zeszyty Literackie" - nr 111. Kilka wierszy z cyklu "W tysiącu i jednym kawałku" ukazało się w 8. numerze Magazynu Artystyczno -Literackiego "Arterie"


Rozmowy: http://www.poema.art.pl/site/itm_159806_w_palacu_mozliwosci_ Strony: http://www.off-press.org/ http://www.polskifunduszwydawniczy.ca/sections.php?id=5 http://czytnikliteracki.blogspot.com/2011/02/iskry.html http://www.poladwurnik.com/ http://www.lolikantor.com/ http://www.literaturajestsexy.pl/ http://fundacja-karpowicz.org/ http://cycgada.art.pl/ http://www.zeszytypoetyckie.pl


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie