Michał Murowaniecki
Bibliografia

Książki:

"Punctum" - Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2008

"Spięcie" - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Biblioteka Arterii, Łódź 2010

"Owoce noża" - Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2012


Wybrane antologie:

"Ani ziemia jałowa ani obiecana / Weder wüstes Land noch gelobtes", Dom Literatury w Łodzi, SPP OŁ, Łódź 2016

"Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura - antologia", Wydawnictwo Miejskie Posnania, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2012

"Na grani. Antologia wierszy łódzkich debiutantów o doświadczeniach między językiem a światem", Biblioteka Arterii, SPP OŁ, Łódź 2008


Czasopisma:

"Tygiel Kultury" 7-9/2007, 1-3/2009
"Opcje" 4/2007
"Wyspa" 4/2007
"Fraza" 3/2007
"Cegła" 10/2007
"Kresy" 1-2/2008
"Red." 1/2008; 2/2009
"Arterie" 1/2008, 2/2008, 1/2014
"Odra" 11/2008, 3/2009
"Więź" 11-12/2008
"Strumień" 5/2009 (dost. tylko w Kanadzie)
"Topos" 6/2010


fot. Marta Murowaniecka


Punctum (SLKKB, Łodź 2008)
Spięcie (SPP OŁ, Łódź 2010)
Owoce noża (Kwadratura, Łódź 2012)


Tomiki "Punctum" i "Spięcie" dostępne są w Domu Literatury w Łodzi lub na zamówienie (arterie.spp@gmail.com) Tom "Owoce noża" jest dostępny pod adresem Wydawnictwa Kwadratura lub pod adresem m.murowaniecki@gmail.com
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie