Michał Płaczek
ur. 1987, Publikował m.in. w "Wakacie", "Frazie", "Twórczości. Słuchacz seminarium prof. Marii Janion. W 2008 roku zadebiutował tomem poetyckim "Opór skóry", wydanym przez wydawnictwo Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie w serii Biblioteka Nocy Poetów. W tym samym roku jego opowiadanie "Litość" zostało zamieszczone w antologii "2008. Antologia współczesnych polskich opowiadań " pod redakcją Andrzeja Skrendy (wyd. Forma).
Od Placu na Groblach w stronę Błoni, razem.
Będą obrastać zasłonami ze światła,
które nie potrzebuje słów, bo było,
zanim był ktokolwiek, kto miałby o nim mówić.

Będą się w nim chronić przed palącym wiatrem.
Zgubią kwiaty na wypadek, gdyby brzegi ich kart
miały zacząć się strzępić.

Okruchy map nieba nad nami, śpiącymi,
nie wskażą nikomu drogi do tego,
co mamy. A temu przecież służą.

Dziesięć tysięcy upadnie po Twojej stronie.
Dziesięć następnych po Twojej prawicy,
a Ty ze mną u boku pochowasz ich
i pomścisz.
Dziennik
20-04-10 13:46
Michał Płaczek
The dream you dream alone is only a dream - but the dream we dream together is Reality.
(Yoko Ono)
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie