Adrian Sinkowski
Adrian Sinkowski (ur. 1984) - poeta. Autor tomików "Raptularz" (2016) i "Atropina" (2018). W latach 2007-2017 redaktor naczelny i współpracownik kwartalnika literackiego "Wyspa". Otrzymał wyróżnienie w konkursie Dolina Kreatywna (2008). Jest laureatem projektu Połów (2011). Otrzymał też nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2017), Nagrody Poetyckiej im. Gałczyńskiego "Orfeusz" (2019), Nagrody Literackiej im. Mackiewicza (2019), Nagrody im. Norwida (2019) oraz Nagrody Identitas (2023). Debiutował w 2005 roku w "Pograniczach", od tego czasu gościł na łamach czasopism "Dwutygodnik", "Kresy", "Odra", "Pismo", "Twórczość", "Zeszyty Literackie".
Puzzle
Reguła pierwsza: trawa brała go w objęcia,
puszczała, znowu brała i znowu puszczała.
Wulpia, babciu, zbyt mało jej mieści się w dłoni,
aby nabić w nią lub na nią słowa, zbyt wiele,

aby w ciemno oddać ją słowom na pożarcie –
nie one zrobią z niej zdanie, ale ona z nich.
Reguła druga: śni mi się, że trawa nie jest
trawą, a kwitnie w zdaniach, aby w końcu zwolnić

je z wędzidła podmiotu, interpunkcji, sensu.
Reguła trzecia: trawa, martwe słowo. A on?
O tym, kto stoi w trawie, nic, prawdę mówiąc, nie wiem
albo wiem za mało, by sądzić, że kłamie.

Jest sobą, a to już coś: od zniknięcia w trawie
do zniknięcia w zdaniu nic, naprawdę nic nie ma.
Reguła czwarta: nikt nie zrywał traw po ciemku,
wątpię, by oderwano kogoś nocą od zdań.


[z tomiku "Atropina", 2018]
Adrian Sinkowski
fot. Piotr Zajączkowski


Raptularz (2016)
Atropina (2018)


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie