Dariusz Pado
Literacka Warszawa Singera (Żydowski salon literacki) 2010 r. Z a p r o s z e n i e !

29.08. N i e d z i e l a

godz. 13.00 INSTALACJA "G e n i z a - ziemia, powietrze, ogień", Pado, Wiśniewski, Rogiński.

Instalacja z muzyki i słowa - spotkanie z Dariuszem P a d o (wiersze chasydzkie), Radosławem W i ś n i e w s k i m (wiersze lamentacyjne) oraz Raphaelem R o g i ń s k i m (muzyka, gitary, efekty).

Plac: Mała scena Teatru Żydowskiego, I piętro, Plac Grzybowski 12/16

Wstęp wolny


01.09 Ś r o d a

godz. 18.00 SPOTKANIE "Kolejne pokolenie - roczniki 70 piszą nową opowieść"

Radosław K o b i e r s k i (przeczyta fragmenty powieści "Ziemia Nod", która ukazać powinna się jesienią nakładam WABu),

Piotr P a z i ń s k i (przeczyta fragmenty powieści "Pensjonat"),

Prowadzenie: Joanna W a j s.

Spotkanie z prozaikami oraz dyskusja literaturoznawcza o odrodzeniu się zainteresowania polskiej młodej prozy tematyką związaną z judaizmem.

Plac: Mała scena Teatru Żydowskiego, I piętro, Plac Grzybowski 12/16

Wstęp wolny


03.09 P i ą t e k

godz. 19.00 SPOTKANIE z:

prof. Michałem G ł o w i ń s k i m
oraz
Piotrem M a t y w i e c k i m

Prowadzenie: Jacek N a p i ó r k o w s k i

"Pierwsze Słowo"

Michał Głowiński - przeczyta fragmenty książki "Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna".

Piotr Matywiecki - przeczyta swoje ostatnie wiersze.

Jacek Napiórkowski - poeta, prozaik i tłumacz, poprowadzi spotkanie.

Plac: Mała scena na I piętrze Teatru Żydowskiego, Plac Grzybowski 12/16
Wstęp wolny


W s z y s t k o c o w i ę c e j o F e s t i w a l u :
http://www.festiwalsingera.pl/index.php/program-festiwalu

ZAPRASZAM we własnym i kolegów imieniu.
Dariusz Pado
fot. Radosław Kobierski


RAJ/JAR Dariusz Pado/Radosław Wiśniewski, wyd. Nowa Ruda Mamiko 2005. Projekt graficzny - Tomek Fronckiewicz
PERYFERIE RAJU, Warszawa SDK 2005. Projekt graficzny- Marek Sobczyk
"KORZENIE DRZEWA", D. Pado/R. Wiśniewski, K.I.T. "Stowarzyszenie Żywych Poetów" Brzeg 2007/2008.
"IJAR" , Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009, Tom 23 Nowej Okolicy Poetów.
7+7+7 wyd. Austeria, Kraków, Budapeszt 2011. Foto : R. Kobierski


7+7+7 - do nabycia:

http://www.austeria.pl/d4480_siedem_siedem_siedem.html


Strona KARINY
http://koire.pl

BLOG Lamentacyjny
http://radek-kirsc...

Li(e)beralny BLOG BRATA
http://www.zrozum....


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2021  Fundacja Literatury w Internecie