Genowefa Jakubowska - Fijałkowska
*
Recenzje tomików wierszy między innymi: „Magazyn Literacki”, „Śląsk”, „Odra”, „Arkusz”, „Topos”, „Plama”, „Akant”, „Zeszyty Literackie”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Tytuł”, „Zadra”, „Dekada Literacka” , „Arkusz” „Undergrunt”.

Autorzy recenzji między innymi: Marcin Przewoźniak, Tadeusz Kijonka, Marcin Hałaś, Karol Maliszewski, Piotr w. Lorkowski, Krzysztof Kuczkowski, Grzegorz Walczak, Liliana Zubińska, Leszek Szaruga, Leszek Żuliński, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Krzysztof Lisowski, Joanna Grądziel, Katarzyna Ewa Zdanowicz .
G.Jakubowska-Fijałkowska
fot. Sabina Bogdanowicz


"Czuły nóż" Genowefa Jakubowska Fijałkowska 2006
"Ostateczny smak truskawek" G.Jakubowska Fijałkowska 2009
"i wtedy minie twoja gorączka" Genowefa Jakubowska-Fijałkowska 2010
"Performance" Genowefa Jakubowska-Fijałkowska 2011
Czeskie wydanie wyboru moich wierszy.


Ostatnie publikacje wierszy:
"Zeszyty Literackie","Twórczość", "Migotania, przejaśnienia", Kwartalnik Literacko Artystyczny "POBOCZA".
*"Śląsk", "Topos", "Nowa Okolica Poetów"
"Red", "Wyspa", "Arkadia"
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie