Robert Rutkowski
Galeria
Robert Rutkowski
fot. M. Ba³czewski


"£owienie spod lodu", Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Rzeszów 2008.
"Wyj¶cie w ciemno", Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, £ód¼ 2009.


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2021  Fundacja Literatury w Internecie