Wojciech Albiński
Photo gallery


Zdjęcie jest sprzed 12 lat.


NA ZASTĘPSTWIE

25 kwietnia 2012 r. w warszawskich Przek±skach-Zak±skach będę barmanem z okazji czytania dwóch opowiadań z tomu "Przek±ski - Zak±ski". Zapraszam od ósmej.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie