Nazar Honczar
Bibliography

po ukraińsku:

- Zakon wseswitnioho merechtinnia (w: ŁUHOSAD: Objektywnist' kanonu, Lwów 2007),
- PROmeneWIST’ (Kijów 2004).
- Zakon wseswitnioho merechtinnia (w: ŁUHOSAD: poetycka ariergarda, Lwów 1996).
- Kazka-pokazka pro Bajdu-Nemowu (1993).

po polsku:

- gdybym, tłum. Aneta Kamińska i Andrij Porytko, Biblioteka Nocy Poetów, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2007.
- Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury, Biuro Literackie, Wrocław 2004.

publikacje w polskich pismach:

- „Akcent” nr 3/1997 (tłum. Bohdan Zadura),
- „Ha!art” nr 23/2006 (tłum. Aneta Kamińska i Andrij Porytko),
- „LiteRacje” nr 2/2006 (tłum. Aneta Kamińska i Andrij Porytko),
- „LiteRacje” nr 3-4/2006 (tłum. Aneta Kamińska i Andrij Porytko),
- „Pociąg 76” nr 2/2007 (tłum. Aneta Kamińska i Andrij Porytko),
- „Cyc Gada” nr 7/2007 (tłum. Aneta Kamińska i Andrij Porytko),
- „Helikopter” nr 1/2007 (tłum. Nazar Honczar),
- „Pobocza” nr 4(30)/2007 (tłum. Aneta Kamińska),
- „Gazeta Wyborcza” 06-07.06.2009 (tłum. Aneta Kamińska),
- "Akcent" nr 3/2009 (tłum. Aneta Kamińska),
- "Cyc Gada" nr 12/2009 (tłum. Aneta Kamińska.

Nazar Honczar
fot. Gil Gilling


"gdybym" (Warszawa 2007)


W "Cycu Gada" kilka wierszy oraz rozmowa redaktorów z Nazarem (http://cycgada.art.pl/?m=200912). ho! ho! i czar: performatywny wieczór poświęcony niedawno zmarłemu ukraińskiemu poecie, Nazarowi Honczarowi. Janusz Bałdyga: performance; Aneta Kamińska: autoportret szczątkowy. ostatnie wiersze nazara honczara napisane przez anetę kamińską; Nazar Honczar: duch i głos. (Manifestacje Poetyckie, sobota 5.09., godz. 22.00) Dwa spotkania w Lublinie: "Migotanie kultur w przekładzie" Spotkanie z Anetą Kamińską - tłumaczką najnowszej poezji ukraińskiej i Nazarem Honczarem - poetą, performerem i aktorem ze Lwowa (z udziałem Marcina Czyża) 23 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00 Miejska Biblioteka Publiczna, filia 22 ul. Kruczkowskiego 14, Lublin 2. "Cząstki pomarańczy. Intymnie o antologii nowej poezji ukraińskiej" Uczestnicy: Aneta Kamińska, Nazar Honczar, Marcin Czyż miejsce: Lublin, UMCS, Nowy Humanik, Filologie Słowiańskie termin: 23 kwietnia (czwartek), godz. 16.00


http://pl.wikipedia.org/wiki/Nazar_Honczar www.marszrutka.blog.pl www.pociag76.pl www.pobocza.pl www.pk.org.pl


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie