Kārlis Vērdiņš
Bibliografia

Tomiki poetyckie:

"Ledlauži" ["Lodołamacze"]. Ryga: Nordik, 2001
"Titri" ["Podtytuły"; wydanie dwujęzyczne po rosyjsku i łotewsku; tł. A. Zapol]. Moskwa/Twer, Kolonna/Agro-risk, 2003
"Biezpiens ar krējumu" ["Twarożek ze śmietaną"]. Ryga: Atēna, 2004

Opowiadania:

"Kāzas" ["Ślub"]. w: "Latviešu stāsti" ["Historie Łotyszy"]. Ryga: Dienas Grāmata, 2006.

Redakcja:

"Dzejas diena 2000" ["Dzień Poezji 2000"; z M. Salējs]. Ryga: Daugava, 2000.
"Zemgaliešu Biruta. Sārtais skūpsts" ["Purpurowy pocałunek: Wiersze zebrane"]. Ryga: Pils, 2005.
G. Trakl, "Sebastiāns sapnī" ["Śpiący Sebastian: Wiersze wybrane" wydanie dwujęzyczne]. Ryga: Jaunā Daugava, 2006.
G. Saliņš, "Raksti" Tom I ["Wiersze zebrane"]. Ryga: Valters un Rapa, 2006.

Przekłady:

J.T. LeRoy, "The Heart is Deceitful Above All Things" ["Ze wszystkich rzeczy najbardziej zwodnicze jest serce"]. Ryga: Atēna, 2006
K. Biebl, „Nový Ikaros” ["Nowy Ikar"]. Riga: Tapals, 2006

Kārlis Vērdiņš
fot. Marina Schukina
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2023  Fundacja Literatury w Internecie