Adrian Sinkowski
Bibliography

KSIĄŻKI:

"Raptularz", Biblioteka Toposu, Sopot 2016;
"Atropina", Biblioteka Toposu, Sopot 2018.

ANTOLOGIE:

"Połów", Biuro Literackie, Wrocław 2012 [wybór i redakcja Roman Honet, Joanna Mueller, Marta Podgórnik].

PRASA:

m.in. "Akcent", "Arcana", "Bliza", "Czas Kultury", "Dwutygodnik", "Fraza", "Fronda Lux", "Kresy", "Kultura Liberalna", "Odra", "Pogranicza", "Pressje", "Topos", "Twórczość", "Więź", "Wyspa", "Zeszyty Literackie" [łącznie ponad 130 publikacji prasowych].

Adrian Sinkowski
fot. Piotr Zajączkowski


Raptularz (2016)
Atropina (2018)
Topos - http://topos.com.pl/


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie