Adrian Sinkowski
Bibliography

KSIĄŻKI:

>>> Raptularz, Biblioteka Toposu, Sopot 2016;
>>> Atropina, Biblioteka Toposu, Sopot 2018.

ANTOLOGIE:

>>> Połów, Biuro Literackie, Wrocław 2012 [wybór i redakcja Roman Honet, Joanna Mueller, Marta Podgórnik].
>>> wieczór / vespera, Biblioteka Toposu, Sopot 2020 [wybór i redakcja Krzysztof Kuczkowski].
>>> Antologia Wyspy, Biblioteka Analiz, Warszawa 2021 [wybór i redakcja Piotr Dobrołęcki].

PRASA:

>>> m.in. "Akcent", "Arcana", "Bliza", "Czas Kultury", "Dwutygodnik", "eleWator", "Fraza", "Fronda Lux", "Kontent", "Kresy", "Kultura Liberalna", "Odra", "Pismo", "Pogranicza", "Pressje", "Studium", "Teologia Polityczna Co Tydzień", "Topos", "Twórczość", "Tygodnik Powszechny", "Więź", "Wyspa", "Zeszyty Literackie" [łącznie ponad 140 publikacji prasowych].

Adrian Sinkowski
fot. Piotr Zajączkowski


Raptularz (2016)
Atropina (2018)
Topos - http://topos.com.pl/


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie