Michał Murowaniecki
Bibliography

Książki:

"Ojce"
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2020

"Stratosfera"
WBPiCAK, Poznań 2018

"Owoce noża"
Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2012

"Spięcie"
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Biblioteka Arterii, Łódź 2010

"Punctum"
Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2008

Wybrane antologie:

"Łagodna jak światło. Antologia pisarzy polskich i bułgarskich", Dom Literatury w Łodzi, SPP OŁ, Łódź 2019

"Ani ziemia jałowa, ani obiecana / Weder wüstes Land noch gelobtes", Dom Literatury w Łodzi, SPP OŁ, Łódź 2016

"Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura - antologia", Wydawnictwo Miejskie Posnania, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2012

"Na grani. Antologia wierszy łódzkich debiutantów o doświadczeniach między językiem a światem", Biblioteka Arterii, SPP OŁ, Łódź 2008


Czasopisma:

"Tygiel Kultury" 7-9/2007, 1-3/2009
"Opcje" 4/2007
"Wyspa" 4/2007
"Fraza" 3/2007
"Cegła" 10/2007
"Kresy" 1-2/2008
"Red." 1/2008; 2/2009
"Arterie" 1/2008, 2/2008, 1/2014
"Odra" 11/2008, 3/2009
"Więź" 11-12/2008
"Strumień" 5/2009 (dost. tylko w Kanadzie)
"Topos" 6/2010

Michał Murowaniecki
fot. arch. autora


Punctum (SLKKB, Łodź 2008)
Spięcie (SPP OŁ, Łódź 2010)
Owoce noża (Kwadratura, Łódź 2012)
Stratosfera (WBPiCAK, Poznań 2018)
Ojce (SPP OŁ,Łódź 2020)


"Stratosferę" zakupić można na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu (link w sekcji poniżej) lub w księgarniach wskazanych przez wydawnictwo. "Owoce noża" dostępne w księgarni serwisu Poezja-Polska.pl (link poniżej). Wszystkie tomiki dostępne również po kontakcie z autorem: m.murowaniecki@gmail.com


https://sklep.instytutliteratury.eu/pl/p/Ojce-Michal-Murowaniecki/218 http://wbp.shoparena.pl/pl/p/Murowaniecki-Michal-Stratosfera/625 http://www.sklep.poezja-polska.pl/index.php?p352,owoce-noza


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie