Joanna Fligiel
,ur. 6.08.1968 w Katowicach. Mieszka w Bielsku-Białej i Neuss w Niemczeczech. Księgarka, ekonomistka, feministka. Żona. Matka. Wspiera Kampanię Przeciw Przemocy Domowej oraz inicjatywę "Ratuj dzieci". Na stronie ¦l±skiej Strefie Gender zawiaduje stref± twórczo¶ci oraz stref± wywiadu, gdzie ukazuj± się jej rozmowy ze współczesnymi pisarkami i poetkami. Wydała dwa tomy wierszy: Autoportret (2008, Nagroda Główna w Konkursie zorganizowanym przez East Bay American Association - "Debiut 2008" i Geny (2011, nagroda Grand Prix w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "O Granitow± Strzałę". W 2012 roku kilka jej wierszy ukazało się w trzecim tomie "Wierszobrania" - wydanym przez Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu oraz dwutygodnik "Samo życie" z Dortmundu.
12 wierszy
RETROSPEKCJA Z MARINˇ ABRAMOVIĆ

Inga przyjeżdża do nas zagraniczn± fur±,
do której ojcu błyszcz± oczy, a nawet nie należy
do partii, wystarczyło, że wyszła za m±ż za rolnika
spod Lublińca i wła¶nie wróciła z wczasów w Jugosławii.
Inga, nie fura.

Inga rozsiada się w fotelu taty, jakby kto¶ jej pozwolił
poczuć się u siebie. Zaczyna opowiadać o artystce
z Belgradu, co to czesze włosy do krwi jak mama,
gdy już nikomu nie ma nic do powiedzenia. Mama,
nie artystka.

Inga ma ogromne piersi i ich jestem ciekawa,
bardziej niż blizn na jej twarzy, o których w rodzinie
równie często snuje się historie, jakoby mała Inga
przyłożyła do policzka rozgrzany nad ¶wiec±
plastikowy grzebień.

Bo w tej rodzinie wszyscy bawi± się ogniem.http://opt-art.net/helikopter/joanna-fligiel-dwanascie-wierszy/
Joanna Fligiel
fot. Andrzej Walkusz


Główna nagroda w Konkursie zorganizowanym przez East Bay American asociation z siedzib± w Marinez w Californii - "Debiut 2008".
Nagroda Grand Prix w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Granitow± Strzałę" 2011 r.
Siedem wierszy Joanny Fligiel ukazało się w 2012 r., w trzecim tomie "Wierszobrania" wyd. przez Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich i dwutygodnik polonijny "Samo Życie".
K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, wrzesień 2018


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie