Joanna Mueller
Bibliography

- Tomy poetyckie:
"Somnambóle fantomowe" (Kraków 2003, Wydawnictwo Zielona Sowa);
"Zagniazdowniki/Gniazdowniki" (Kraków 2007, Wydawnictwo Zielona Sowa, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2008).
- "Wylinki" (Wrocław 2010).

Eseje:
"Stratygrafie" (Wrocław 2010, Biuro Literackie).

Ważniejsze teksty:

- Znaczenie z przejęzyczenia. Dramaty niekomunikacji Cypriana Norwida. [w:] „Twórczość” 2001 nr 9.
- Lektura jako trop. O „Odwróconym świetle” Tymoteusza Karpowicza [w:] „FA-art” 2003 nr 1–2 (51–52).
- Księga astygmacji. [w:] Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod redakcją Grzegorza Jankowicza, Kraków 2003.
- Księga Wejścia do Xięgi Tymoteusza Karpowicza [w:] „Twórczość” 2004 nr 10.
- Nauczki dla awangardy [w:] „Wakat” 2007 nr 2 (4)
- Co knuje ponik kolny? O podstępnej maszynce tekstowej Wielimira Chlebnikowa, „Wakat”, 2008 nr 1(6).
- Être altéré. Źródło Derridy (książka pokonferencyjna o Derridzie, red. D. Ulicka, Ł. Wróbel, Pułtusk 2006).
- Redakcja książki zbiorowej Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o poezji Tymoteusza Karpowicza (redakcja: J. Mueller, B. Małczyński, K. Mikurda), Wrocław 2006.
- Mój Chlebnikow powszedni. Abecedariusz będziański w języku gwiezdnym spisany, „Literatura na Świecie”, 2007 nr 7-8, s. 369-396.
- Stratygrafia, czyli w jakie chowanki gra wiersz lingwistyczny, ”Studia polonistyczne”, Poznań 2006.

Głowa boli od tych wierszy
fot. Joanna Rogalanka


Zagniazdowniki/Gniazdowniki
Stratygrafie
Wylinki
http://pogotowiewslowie.waw.pl/ http://www.rvb.ru/hlebnikov/mat/contents.htm http://www.ka2.ru/ http://www.mhsgent.ugent.be/engl-plat4.html http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm http://www.anamorphosis.com http://www.mcescher.com/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://www.hlebnikov.ru/ www.nostalgia.pl www.nasza-klasa.pl http://jonimitchell.com http://www.nohavica.cz http://www.cocorosieland.com http://www.strachynalachy.art.pl http://www.pidzamaporno.art.pl/ http://mitencyklopedia.w.interia.pl http://www.indiosbravos.com/ http://www.podteksty.pl/index.php?nr=13


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie